Vastuvõtt 2024/2025

Vastuvõtt 2024/2025. õppeaastaks

Leia kinnitatud vastuvõtukord ja vajalikud dokumentid siit.

Vastuvõtt 1. klassi

Loe 1. klassi õppesuundade kohta lähemalt siit.

Tallinna Mustamäe Gümnaasium võtab inglise keele, looduse ja tehnoloogia ning loomemajanduse õppesuunaga 1. klassi lapsi, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinn.

Loe 1. klassi astumise kohta veel Tallinna Haridusamet veebilehelt.link opens on new page

Registreerumine elukohajärgsesse klassi 1.-15. märtsil 2024 eKoolis oleva Tallinna Haridusameti logo kaudu.

Inglise keele klass (1.b) komplekteeritakse elukohajärgselt Tallinna Mustamäe Gümnaasiumisse vastu võetud õpilastest vestluse alusel pärast 20. juunit 2024. Vestlused toimuvad 18. juunil.

Olulised tähtajad

 • 1.-15. märtsini saab esitada taotlusi (eKooli keskkonnas või Tallinna Haridusametis).
 • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressile või lapse rahvastikuregistri järgsele aadressile.
 • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada eKooli kaudu, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
 • Dokumentide vastuvõtt toimub 21. maist 17. juunini digiallkirjastatult kooli e-posti aadressil kool@mg.edu.eelink opens on new pagekool@mg.edu.ee"> või kooli kantseleis Keskuse 18 ruum 201.
  Vajalikud dokumendid: Sisseastumisavalduslink opens on new pageSisseastumisavaldus">- edastada digiallkirjastatult kool@mg.edu.link opens on new pagekool@mg.edu.">ee; lapse sünnitõendi või isikut tõendava dokumendi koopia; vanema isikut tõendava dokumendi koopia; koolivalmiduskaart.
 • 18. juunil toimuvad inglise keele klassi vestlused 09:00. Kogunemine kooli fuajees.
 • Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist.

Vastuvõtt gümnaasiumisse 2024/2025. õppeaastaks

Loe gümnaasiumi õppesuundade kohta lähemalt siit.

Gümnaasiumisse võetakse õpilasi vastu kahte põhisuunda: 1) keele ja kultuuriloo suund, 2) keskkonna ja tehnoloogia suund. Konkursi tulemuste põhjal komplekteeritakse kuni kaks 10. klassi. Esmajärjekorras võetakse vastu õpilased, kes on A-võõrkeelena õppinud inglise keelt ja B-võõrkeelena vene keelt.

Konkurss koosneb kahest voorust

 • Testide voorus sooritavad kõik kandideerijad seitsme gümnaasiumi ühtse e‑sisseastumistesti eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles, mis viiakse läbi testide andmekogus EIS ja sooritatakse koolis, täpne soorituskoht teatakse õpilasele hiljem sisseastumine.ee keskkonnas.
 • Vestlusvooru kutsutakse testide vooru tulemuste põhjal. Keele ja kultuuriloo suuna vestlus toimub inglise keeles. Keskkonna ja tehnoloogia suuna vestlus toimub eesti keeles. 

 

Olulised tähtajad

 • Registreerimine algab 1. märtsil lehel sisseastumine.eelink opens on new page
 • Konkursil osalemiseks esitab kandideerija sisseastumine.ee keskkonnas järgmised dokumendid: 1) elektroonselt täidetud avalduse-enesetutvustuse (linklink opens on new pagelink">), millele lisab koopia klassitunnistusest või õppeinfosüsteemi väljavõtte pdf-vormingus (või Stuudiumi lingina), kus on ära toodud vähemalt kahe õppeperioodi (trimestri/veerandi) kokkuvõtvad hinded (v.a juhul, kui õpilast hinnatakse koolis poolaastati); 2) annab EIS-is loa oma ühtsete e-sisseastumistestide tulemuste avaldamiseks Tallinna Mustamäe Gümnaasiumile.
 • Vastuvõtukatsete testide voor toimub 1. aprillil 2024. aastal EISi keskkonnas. Osalejate arvust lähtuvalt võidakse katsed korraldada mitmel päeval.
 • Vestlusvooru kutsutud õpilasi teavitatakse vestluse toimumise ajast sisseastumine.ee kaudu.
 • Konkursi edukalt läbinud õpilane võetakse vastu gümnaasiumiklassi, kui ta on esitanud elektroonselt hiljemalt 26. juuniks 2024. järgnevad dokumendid aadressile kool@mg.edu.ee:
 • sisseastumisavalduslink opens on new page;
 • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht - eelistatud digitaalsel kujul (võimalik saada haridusportaal.edu.ee lehelt digiallkirjastatuna) või skaneeritud originaal;
 • isikut tõendava dokumendi koopia.
Avaldatud 28.02.2024. Viimati muudetud 25.06.2024.