Õpilasesindus

Õpilasesindus

Juhatus:
President: L.V. G1K
Asepresidendid: K.A G1K
  Therese Suu G1K
  K.B. G1L
Protokollija: L.L. G1K
Raamatupidaja: M.K. G1L
Asesekretär: K.A. G1K
Sotsiaalmeedia juht: E.A. 9A
Sotsiaalmeedia tiim: Therese Suu G1K
  Maia Öövel 9B
  Loore Johanna Jaup 9A
  K.A. G1K
  H.P. G1K
  E.L. G1K
  R.T. G1K
Avaldatud 07.01.2024. Viimati muudetud 07.01.2024.