Andmekaitse

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi andmekaitsetingimusedTallinna Mustamäe Gümnaasium juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest.

Tallinna linna andmekaitsetingimusedlink opens on new page Tallinna linna andmekaitsetingimused"> (Tallinna linnapea käskkkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17)

Töötleme õpilaste, lastevanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

  • avaliku ülesande täitmisel,
  • juriidilise kohustuse täitmisel,
  • Teiega sõlmitud lepingu täitmisel.

Kui soovime isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime selleks nõusoleku ning nimetame töödeldavad isikuandmed. Kui nõusolekut ei anta või võetakse see tagasi, siis me isikuandmeid ei töötle. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb esitada avaldus e-posti aadressil kool@mg.edu.ee .


Nõusoleku vorm isikuandmete töötlemisekslink opens on new page

käsitsi täidetud ja allkirjastatud ankeet tuua kooli kantseleisse.


Nõusolekut vajame järgmistel juhtudel:

  1. Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, infostendidel või kooli sotsiaalmeedia kanalis. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.
  2. Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel klassi lastevanemate listi. Hõlbustamaks klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist lastevanematega ning teabe edastamiseks loob kool iga klassi õpilaste vanemate e-posti aadressidest listi.


Kool ei jaga isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-kool).

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.eelink opens on new page.

Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, on sekretär Marika Mets. e-post: kool@mg.edu.eelink opens on new page


Täpsema ülevaate asutuse andmetöötlustest leiate Tallinna andmetöötlusregistrist.
Tallinna andmetöötlusregister on leitav aadressilt: https://atr.tallinn.ee/link opens on new page.

Avaldatud 13.01.2024. Viimati muudetud 13.01.2024.