Ajalugu

Ajalugu

Mustamäe Gümnaasium (algselt Tallinna 44. Keskkool) avati 1. septembril 1965.
960 õpilasele ehitatud hoone jäi peagi kitsaks, sest Mustamäe laste arv kasvas kiiresti.

Kümmekond aastat oli õpilasi ligi poolteist tuhat, mistõttu õppetöö toimus kahes vahetuses. Paaril õppeaastal õpiti koguni kolmes vahetuses, kusjuures ühes klassis oli sageli üle 40 õpilase.

Õppetöö ühes vahetuses algas 1992/93. õppeaastast, mil leiti alglassidele õpperuumid lähedalasuvates lasteaedades.


1993/94. õppeaastast on kooli teeninduspiirkond Tallinna linn.
1995. aastal moodustati kooli hoolekogu. 1996. aastal loodi sihtasutus.
1997/98. õppeaastat alustasime nimega Tallinna Mustamäe Gümnaasium.


Kooli algusaastatel pandi alus tänaseks välja kujunenud õppesuundadele. 1965. aastal alustasid tööd keskkooli keemia süvaõppega klassid. Käesoleval ajal on gümnaasiumiosas keskkonna-loodussuund, kus õpetatakse süvendatult bioloogiat, keskkonnaõpetust, keemiat, geograafiat ja füüsikat. 1968/69. õppeaastal alustas tööd esimene inglise keele süvaõppega klass (1b).

Inglise keele süvaõpe jätkub tänini (alates 2. klassist). Sellele vastav õppesuund gümnaasiumiosas on keelesuund. 2001/02. õppeaastal lisandus kolmaski - keele-reaalsuund.
2004/05. õppeaastal renoveeriti koolihoone.

Õpilaste, õpetajate, lapsevanemate ja vilistlaste ühistegevuses püütakse säilitada ja edasi viia parimat, mis iseloomustab meie kooli - kokkukuuluvustunnet, vaimsust ja avatust uuele.


Õpetajad läbi aegadelink opens on new page

Kooli kroonika jutustab

 
1965/1966
 • 30. augustil toimus esimene õppenõukogu.
 • 31. augustil võttis riiklik komisjon koolihoone vastu hindega "hea".
 • Alustas tööd esimene eesti õppekeelega kool Mustamäel - Tallinna 44. Keskkool.
 • 1965.aastast alates on meie koolis õpetatud süvendatult keemiat.
 • 30. septembril oli esimene Riikliku Akadeemilise Meeskoori kontsert meie koolis, pandi alus pikaajalisele traditsioonile.
 • 22. detsembril oli kooli esimene suusapäev.
 • 19. veebruaril oli esimene keemiaõhtu.
 • 7. aprillil toimus esimene lastevanemate konverents, isetegevuse ülevaatus ja õpilastööde näitus. Tööd alustas muusikaklass.
 • 12. mail oli esimene kooli kevadine spordipäev.
 
1966/1967
 • 21. jaanuaril kingiti lõpuklasside õpilastele esimest korda oma kooli märk (kavandi autor Kai Silla).
 • 1967. aastal lõpetas kooli I lend, lõpukell helises neile 22. mail.
 
1967/1968
 • 1968. aastal toimus esimene vilistlaste kokkutulek, kus otsustati, et edaspidi kohtutakse iga aasta veebruarikuu esimesel laupäeval.
 
1968/1969
 • 1B klass alustas õppetööd inglise keele klassina. Kool osales esimest korda laulupeol. Meie kool oli esmakordselt Tallinna parim kool kergejõustikus.
 
1975/1976
 • 13. septembril 1975 toimus TPI aulas kooli 10. aastapäeva kontsert-aktus.
 • Olime Tallinna parim kooli looduskaitsealases töös.
 • I koht vabariiklikus mälumängus (Margus Eek, Ragnar Sokk, Heino Lahe).
 
1976/1977
 • Arne Pajula - III koht vabariiklikul keemiaolümpiaadil
 
1978/1979
 • Tööd alustas kooli metskond.
 • Pille Arak - koht vabariikliku emakeeleolümpiaadi esikümnes
 • Margus Eek - II koht vabariiklikul keemiaolümpiaadil
 • Kooli esindasid edukalt TRÜ vabariiklikus mälumängus Margus Eek, Ragnar Sokk ja Andrus Lepp.
 
1980/1981
 • 12. septembril 1980 toimus TPI aulas kooli 15. aastapäeva kontsert-aktus.
 • 3. detsembril toimus kooli keelepäev (osalesid keeleteadlased Paul Ariste, Heino Ahven, Henno Meriste, Pille Kippar, Elli Riikoja ja kooli kauaaegne koostööpartner ansambel Leigarid Kristjan Toropi juhendamisel).
 • Piret Larin - 8. koht vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil
 • Ingrid Teigar - 4. koht vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil ja 4. koht üleliidulisel bioloogiaolümpiaadil
 
1981/1982
 • Märt Väljataga - koht vabariikliku emakeeleolümpiaadi esikümnes
 
1982/1983
 • Kooli võistkond sai II koha vabariiklikus EKE Projekti looduskaitse mälumängus (Andy Karjus, Piret Larin, Hardo Lilleväli, Tarmo Tamm).
 • Edukad võistlejad Tartu Riikliku Ülikooli keemiaviktoriinis olid Hardo Lilleväli, Marko Pajula, Martin Reinik.
 
1983/1984
 • Kooli võistkond osales Eesti Televisiooni võistlussarjas Turniir.
 • Avati kooli raamatukogu lugemissaal.
 • Toimus esimene keskkooliklasside kadrikarneval, pandi alus uuele traditsioonile.
 • Koolis toimus esimene külalisesinejatega bioloogianädal.
 • Toimus esimene talispordinädal.
 
1984/1985
 • Kooli meeskond saavutas I koha vabariiklikul konkursil kavaga "Naeratusega ükskõiksuse vastu", mida juhendas direktor Kaidor Damberg.
 • Kooli võistkond saavutas I koha vabariiklikus EKE Projekti Looduskaitse mälumängus (Jana Balodis, Kersti Kaljulaid, Lea Larin, Hardo Lilleväli, Illar Pata).
 • Tarmo Uustalu - I koht vabariiklikul täppisteaduste olümpiaadil, keemias esindas kooli edukalt Kersti Pappel
 • Hakati korraldama traditsioonilisi loengusarju keemias, õpilased esinesid mitmes Tallinna koolis.
 
1985/1986
 • Kooli 20. aastapäeva tähistati TPI aulas. Esimest korda toodi aulasse oma kooli lipp, seda kandis Peep Vain.
 • Vanemate klasside õpilased korraldasid esimese oma kooli suure mälumängu, mille peakohtunik oli Hardi Tiidus.
 • Kersti Kaljulaid - 6. koht vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil, Õpilaste Teadusliku Ühingu uurimistööde konkursi laureaat.
 
1986/1987
 • Toimusid õpilasaktiivi laagrid Russalus ja Kablis.
 • Kersti Kaljulaid - 4. koht üleliidulisel bioloogiaolümpiaadil.
 • Tauno Mölder - III koht vabariiklikul keemiaolümpiaadil.
 • Kooli võistkond saavutas vabariiklikus keemia mälumängus II koha (Mart Einasto, Andy Karjus ja Tauno Mölder).
 
1987/1988
 • Kool sai vabariikliku hindamiskomisjoni eriauhinna looduskaitsealase töö eest.
 • Kooli võistkonna liikmed olid parimad lumelinna ehitajad Tallinnas.
 • Imre Västrik - II koht vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil.
 • Andres Suitso - 9. koht vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil.
 • Kalju Kahn - auhinnaline koht vabariiklikul keemiaolümpiaadil.
 • Kooli võistkond sai II koha vabariiklikus looduskaitse mälumängus (Madis Hint, Andres Suitso, Kristiina Tõnson).
 • Hardo Lilleväli - II koht vabariiklikus looduskaitse mälumängus.
 
1988/1989
 • 1.septembri aktusele toodi esimest korda sinimustvalge lipp.
 • Detsembris toimusid esimesed kooli jõulupäevad, 23. detsembril oli traditsiooniline Riikliku Akadeemilise Meeskoori kontsert Olev Oja juhatusel.
 • Osalesime muinsuskaitseliikumises, koolis esinesid Mart Laar, Küllo Arjakas ja Trivimi Velliste.
 
1989/1990
 • Marika Jänes - I koht vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil.
 • Triin Proosa - I koht vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil.
 • Fred Puss - I koht vabariiklikul bioloogiaalaste uurimistööde konkursil.
 • Eero Raun - 8. koht vabariiklikul matemaatikaolümpiaadil.
 • Jörgen Slet - 9. koht vabariiklikul keemiaolümpiaadil.
 • Tarmo Veskioja - 10. koht vabariiklikul matemaatikaolümpiaadil.
 
1990/1991
 • Tähistasime kooli 25. aastapäeva.
 • Fred Puss - I koht üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil.
 • Helen Alumäe - II koht üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil.
 • Kristo Kruusmann - III koht üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil.
 • Margus Ramst - 4. koht üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil.
 • Madli Luuk - 9. koht üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil.
 
1991/1992
 • Piret Laht - I koht üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil.
 • Tublilt esindasid kooli üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil Triin Kollist, Helen Alumäe, Elle-Mari Rebane ja Margus Ramst.
 
1992/1993
 • Algklassid õpivad sellest õppeaastast alates ajutistes ruumides (esialgu 118., 120. ja 129. Lastepäevakodus; hiljem ja käesoleval ajal Männi Lastepäevakodus).
 • Õpilased ja õpetajad (Tiiu Saava, Vello Rus, Peep Mandre, Merle Raidma ja vilistlane Margus Eek) osalesid rahvusvahelisel keskkonnanädalal Taanis, mille korraldas meie sõpruskool Allerødi Gümnaasium.
 • Piret Laht - I koht üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil.
 • Margus Ramst - II koht üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil.
 • Klen Laus - III koht üleriigilisel uurimistööde konkursil geograafias.
 • Edukalt esinesid üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil Triin Kollist ja Elle-Mall Rebane ning Erkki Eessaar nii bioloogias kui ka geograafias.
 
1993/1994
 • Erkki Eessaar - III koht üleriigilisel geograafiaolümpiaadil.
 • Üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil esinesid edukalt Erkki Eessaar, Karl -Kristjan Videvik, Helen Alumäe, Aleksei Käär ja keemias Saul Kivimäe.
 
1994/1995
 • Veebruaris alustas tööd kooli hoolekogu.
 • Aleksei Käär - eriauhind üleriigilisel õpilasuurimuste konkursil bioloogias.
 • Piret Laht - II koht Eesti võistkonna koosseisus UNESCO rahvusvahelisel konkursil "Linnaökoloogia"
 • Margus Alver - I koht üleriigilisel vene keele olümpiaadil ja kuldmedal Moskva rahvusvahelisel vene keele olümpiaadil.
 • Triin Kollist - I koht üleriigilisel uurimistööde konkursil geograafias.
 • Erkki Eessaar - I koht üleriigilisel geograafiaolümpiaadil.
 • Klen Laus - III koht üleriigilisel geograafia uurimistööde konkursil.
 • Lauri Tart - 7. koht üleriigilisel matemaatikaolümpiaadil.
 
1995/1996
 • Piret Laht ja Triin Kollist - kuldmedalid rahvusvahelisel keskkonnaalaste uurimistööde konkursil Istanbulis.
 • Piret Laht - III koht üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil.
 • Margus Alver - II koht üleriigilisel vene keele olümpiaadil.
 • Thomas Mell - 7. koht üleriigilisel geograafiaolümpiaadil.
 
1996/1997
 • 1996. aasta detsembris loodi kooli sihtasutus.
 • 1997. aastal toimus kooli tuluõhtu.
 • Kooli võistkond saavutas II koha üleriigilises keskkonnaalases mälumängus.
 • Piret Laht - I koht üleriigilisel uurimistööde konkursil bioloogias.
 • Triin Kollist - II koht üleriigilisel uurimistööde konkursil bioloogias, osales rahvusvahelisel õpilasuurimuste konkursil Leipzigis
 
1997/1998
 • 1997. aastal muudeti kooli nimi. Alates sellest õppeaastast on see Tallinna Mustamäe Gümnaasium.
 • Toimus kolmepäevane keskkonnakeemia laager Lõuna-Eestis koos Tartu Tamme Gümnaasiumiga.
 • Alo Paistik ja Andri Saar said auhinnalise koha üleriigilisel bioloogia uurimistööde konkursil tööga "Õhu probleemid Eestis".
 • Maarja-Liis Puust sai auhinna üleriigilisel bioloogia uurimistööde konkursil tööga "Lihhenoindikatsiooniline uurimusTallinnas ja Tallinna lähistel".
 • Maris Puurmann sai auhinna üleriigilisel bioloogia uurimistööde konkursil tööga "Keskkonnakaitsest meil ja mujal". Jarmo Inkineni auhinnatöö oli "Tuberkuloos".
 • Liis Parker - 10. koht vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil.
 • Kairi Look - koht üleriigilise emakeeleolümpiaadi esikümnes.
 • Tanel Tatsi - 7. koht üleriigilisel geograafiaolümpiaadil.
 
1998/1999
 • Toimus teine kolmepäevane keskkonnakeemia laager Lõuna-Eestis koos Tartu Tamme gümnaasiumiga.
 • Liis Kukermaa - II koht üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil.
 • Mihkel Kaevats - I koht üleriigilisel geograafia uurimistööde konkursil.
 • Darja Siig - 5. koht vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil.
 • Tanel Tatsi - 5. koht üleriigilisel geograafiaolümpiaadil.
 • Edukalt esinesid üleriigilisel geograafia uurimistööde konkursil Anu Rauks, Kaidi Rätsep ja Anna Toots.
br>
 
1999/2000
 • Ajakiri Eesti Loodus avaldas Jüri Saare essee "Mis juhtub Eesti loodusega, kui astume Euroopa Liitu?" ning ülevaate 13 meie kooli õpilase tööst.
 • II koht Tallinna koolinoorte meistrivõistlustel tütarlaste 60 m teatejooksus.
 • III koht Tallinna tütarlaste jalgpallivõistlustel, II koht noormeeste malevõistlustel.
 • I koht Eesti Koolispordi Liidu B-klassi vabariiklikel meistrivõistlustel Sprite Cup.
 • Kristiina Kompus - II koht Austraalia Eesti Seltside Liidu ülemaailmsel esseekonkursil.
 • Mari Järve - Canberra Eestlaste Koondise eripreemia Austraalia Eesti Seltside Liidu ülemaailmsel esseekonkursil.
 • Mihkel Kaevats - Eesti Draamateatri esseekonkursi eripreemia.
 • Kadri Ploom ja Jasper Adamson olid üleriigilise emakeeleolümpiaadi esikümnes.
 • Annely Laasik - I-VI koht üleriigilisel geograafia uurimistööde konkursil.
 • Sven Telliskivi - I koht Tallinna geograafiaolümpiaadil.
 
2000/2001
 • Kool sai kokkuvõttes III koha 2000. aasta Tallinna koolinoorte meistrivõistlustel 56 gümnaasiumi hulgas.
 • I koht saadi Eesti Koolispordi Liidu B-klassi vabariiklikel meistrivõistlustel Sprite Cup (Mart Arba, Tanel Krusta, Tanel Sokk, Kaarel Paakspuu, Sven Telliskivi, Mikk Toomel, Gert Dorbek, Mihkel Niine, Silver Kasatkin, Mikk Mägus).
 • Õpilased osalesid Ungari kultuuripäevade esseevõistlusel.
 • Kooli võistkond saavutas I koha üleriigilisel õpioskuste olümpiaadil (Kadi Tomson, Hanna Niitmets, Kaisa Hunt, Tõnis Jürgens).
 • Gümnaasiumi loodusklasside õpilaste õppekäik Pakri poolsaarele koostöös Tartu Tamme Gümnaasiumi ja Tartu Kivilinna Gümnaasiumiga.
 • Mari Järve - I koht Tallinna bioloogiaolümpiaadil ja 5. koht üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil, preemiareis Viini rahvusvahelisse laagrisse
 • Marie Abel - I koht üleriigilisel geograafiaolümpiaadil
 • Mihkel Kaevats - Eesti Draamateatri esseekonkursi I koht ja Briti Nõukogu preemia
 • Kairi Look - Eesti Draamateatri esseekonkursi Briti Nõukogu preemia
 • Marja-Liisa Kruusimäe - I koht vene keele Tallinna olümpiaadil
 • Kadri Ploom - I-III koht Tallinna emakeeleolümpiaadil
 • Tuuliki Tulf - I-III koht Tallinna emakeeleolümpiaadil
 • Jasper Adamson - I koht Tallinna keemiaolümpiaadil
 • Ivari Tölp - II koht Tallinna keemiaolümpiaadil
 • Kooli võistkond saavutas Tallinna gümnaasiumiõpilaste keemiaviktoriinil 5. koha ja üleriigilisel keemiaviktoriinil põhikooli astmes I koha (Jasper Adamson, Kaur Adamson, Sven Telliskivi).
 • Annely Laasik - II koht Stokholmi noorte veeprojekti üleriigilisel konkursil.
 
2001/2002
 • Koolis rakendati uus tunnijaotusplaan vastavalt õppesuundade täiendamisele.
 • Senistele õppesuundadele (keelesuund ja keskkonna-loodussuund) lisandus keelereaalsuund.
 • Kool sai Tallinna Haridusameti kvaliteediauhinna "Õppimist väärtustav kool".
 • Kooli võistkond saavutas I koha üleriigilisel ja II koha Tallinna õpioskuste olümpiaadil (Kaisa Hunt, Kristo Raun, Kaarel Kärmas, Hanna Niitmets, Kadi Tomson; võistkonna juhendaja oli õpetaja Edda Köörna).
 • Kool saavutas III koha Eesti-Taani koostööprojekti "Suitsuprii kool" võistlustel ja võitis auhinnareisi Taani.
 • 1. klass sai Tallinna 1. klasside spordivõistlusel III koha.
 • Saavutati I koht Eesti Koolispordi Liidu B-klassi meistrivõistlustel korvpallis (Tanel Sokk, Gert Dorbek, Mihkel Niine, Mikk Toomel, Tanel Krusta, Sven Telliskivi, Mart Arba, Silver Kasatkin, Mikk Mägus).
 • Kristi Mõistus sai kooli parima sportlase tiitli.
 • Kooli võistkond sai I koha Tallinna looduskaitsemängus ja I-V koha Harjumaa metsaviktoriinis.
 • Mari Järve - I koht üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil, osales Eesti võistkonna koosseisus rahvusvahelisel bioloogia-olümpiaadil Jurmalas
 • Eva-Liisa Rätsep - II koht Tallinna keemiaolümpiaadil ja 5. koht bioloogiaolümpiaadil
 • Marko Eltermann - II koht Tallinna bioloogiaolümpiaadil
 • Anni Uibu - III koht Tallinna bioloogiaolümpiaadil
 • Pille-Riin Tamjärv - II koht Tallinna bioloogiaolümpiaadil
 • Marie Abel - II koht Tallinna geograafiaolümpiaadil ja III koht üleriigilisel geograafiaolümpiaadil
 • Tanel Tatsi - 5.-6. koht üleriigilisel geograafiaolümpiaadil
 • Mihkel Kaevats - Eesti Draamateatri esseekonkursi peapreemia
 • Emakeeleõpetajate eestvedamisel sai alguse 1. ja 12. klasside õpilaste ühiste jõulutundide traditsioon.
 • Alguse sai gümnaasiumi loodusklasside traditsioon korraldada õpilaste uurimistööde võistlusi, mille parimad tööd saadetakse Archimedese Fondi ja HTM korraldatavale riiklikule noore teadlase konkursile. Õppekäikude ja uurimistööde teema oli "Vesi - suurim rikkus Maa peal"(projekti juhendajad õpetaja Malle Solnson, Kai Rohtla, Aino Ojaperv, Tiiu Saava ja Vello Rus).
 • Kaia Nebieridze - pronksdiplom üleriigilisel muusikaõpetuse olümpiaadil
 • Marian Vasarik ja Anneli Lepp - peapreemia võistlusel "Popsolist 2002"
 • Taivo Põrk - I koht Euroülikooli tõlkekonkursil
 • Miriam Tõnismägi, Kaia Tomson, Marie Abel ja Ivari Tölp esindasid kooli edukalt üleriigilisel emakeeleolümpiaadil.
 
2002/2003
 • Kool liitus e-kooliga, olles esimeste liitujate seas.
 • I, II ja III koht mitmesugustel võistlustel Tallinna Linnavalitsuse ja OÜ Alkraneli korraldatud ülelinnalisel jäätmekäitluskampaanial "Prügihunt", fotode ja taieste konkursil saadi mitmesuguseid auhindu ja töid eksponeeriti Nõmme Gümnaasiumis, noortekeskuses Kullo ning oma kooli kunstinädalal.
 • Edukalt esinesid Tallinna bioloogiaolümpiaadil Kadi Tomson, Sandra Leeben, Madli Allikmäe, Marko Eltermann, Janne Raudsepp, Eva-Liisa Rätsep, Miriam Tõnismägi, Pille-Riin Tamjärv.
 • Võistkond sai esikoha Tallinnas Looduskaitse Seltsi viktoriinis (Marit Abram, Mariliis Lill, Eva-Liisa Rätsep, Siret Seisonen Silvia Tõnupärt).
 • Võistkond sai 5. koha Rocca-al-Mare looduse õpperaja mälumängus (Marie Abel, Janne Raudsepp, Marko Eltermann, Jaanus Laurik, Siim Toots).
 • Gümnaasiumi loodusklasside õpilaste õppekäigud ja uurimistööde võistlus oli teemal "Eestimaa pinnas, vesi ja õhk" (projekti juhendasid õpetajad Malle Solnson, Tiiu Saava, Kai Rohtla, Vello Rus, Aino Ojaperv).
 • 2. klassi õpilased lõpetasid pidulikult inglise keele suulise eelkursuse, 6.-8. klassi õpilased võistlesid sõnastiku kasutamises.
 • Inglise keele õpetajate eestvedamisel toimusid Šoti päevad koos Tallinna Inglise Kolledžiga.
 • Õpilased osalesid Tallinna 1. klasside kergejõustikupäeval Kalevi staadionil.
 • Saavutati II koht Tallinna koolinoorte tüdrukute teatesuusatamise võistlustel (Kadi Tomson, Elsi Leist, Laura Laumets). Sama tulemus saavutati ka järgmisel aastal.
 • Janar Stamm sai kooli parima sportlase tiitli.
 • Miriam Tõnismägi esindas kooli edukalt üleriigilisel emakeeleolümpiaadil.
 • Helen Šakarašvili - III koht luulekonkursil "Luule täna, homme".
 • Oskar Kärmas - 8. koht üleriigilisel peastarvutamise võistlusel
 
2003/2004
 • Kooli võistkond sai I koha üleriigilisel õpioskuste olümpiaadil ( Sandra Ollik, Elise Kaselaid, Joonas Ollisaar, Maarja Lõo, Kaspar Märtens; juhendas õpetaja Piret Koppel).
 • Tallinna Linnavalitsuse ja OÜ Alkraneli jäätmekäitluskampaania Prügihunt fotode ja taieste konkursil sai meie õpilased 17 auhinda.
 • Kooli võistkond sai huvikeskuse Kullo Agenda-21 viktoriinil II koha (Mari Liis Arismaa, Mari-Ann Piht, Ursula Pensa).
 • Kooli võistkond sai III koha Tallinna Looduskaitse Seltsi viktoriinis (Mari-Ann Piht, Ursula Pensa, Mari-Liis Mets, Kristi Krull, Sandra Leeben).
 • Aegviidu metskonda istutasid meie õpilased üle 3500 kuuse.
 • Kooli võistkond sai looduskaitsekuu matkavõistlusel I koha (Mari Liis Arismaa, Mari-Ann Piht, Ursula Pensa, Mari-Liis Mets, Triinu Oblikas, Elerin Laud).
 • Sirgi Saar - III koht Tallinna ja 10. koht üleriigilisel bioloogiolümpiaadil.
 • Ott Pabut ja Kait Kasak esinesid edukalt Tallinna bioloogiaolümpiaadil.
 • Gümnaasiumi loodusteaduste klasside õppekäikude ja õpilaste uurimistööde võistlus oli teemal "Jäätmekäitlus. Roheline energia" (projekti juhendasid õpetajad Malle Solnson, Kai Rohtla, Tiiu Saava, Vello Rus, Aino Ojaperv).
 • Meie õpilased ja õpetajad osalesid Eesti ja Poola ühisprogrammis "Euroopa noored".
 • Loodusteaduse klasside õpilased käisid metsa istutamas Tallinna Looduskaitse Seltsi talgutel.
 • Algklasside õpilased tähistasid Eesti Vabariigi aastapäeva mitmeosalise ürituste sarja korraldamisega (tantsukursused, presidendi valimised, pidulik vastuvõtt ja ball).
 • Toimus lastehommik kultuurkeskuses "Kaja".
 • Õpetajate keeglivõistkond võitis Mustamäe Linnaosa lasteasutuste töötajate võistluse.
 • Gümnaasiumiõpilased tähistasid Eest Vabariigi aastapäeva ühiselt lavastatud näidendiga, pandi alus uuele traditsioonile.
 • Algklassiõpilased osalesid kaasaegses viievõistluses, gümnaasiumiõpilased Tallinna 32. Keskkooli luulevõistlusel, kooli parimate joonistajate tööd saadeti konkursile "Vitamiinide abiga terveks ja tugevaks".
 • Inglise keele õpetajad ja õpilased korraldasid Walesi päevad.
 • Osalesime Eesti, Poola, Leedu ja Läti koostööprojektis "Kultuuri alused".
 • Kooli parima sportlase tiitli sai Gert Dorbek.
 • Helen Šakarašvili - 5. koht rahvusvahelisel luulekonkursil "Kõla" ("Sound").
 
2004/2005
 • Toimus koolihoone renoveerimine ja õppetöö toimus endise Tallinna 50. Keskkooli hoones.
 • Loodusteaduste klasside õppekäikude ja uurimistööde võistlus oli teemal "Ohtlikud ained".
 • Algklassiõpilased osalesid kaasaegses viievõistluses, gümnaasiumiõpilased Tallinna 32. Keskkooli luulevõistlusel, kooli parimate joonistajate tööd saadeti konkursile "Vitamiinide abiga terveks ja tugevaks".
 • Loodusteaduste klasside õpilased käisid metsa istutamas Tallinna Looduskaitse Seltsi talgutel.
 • Koostöös 21. Kooliga toimusid Iiri päevad
 • Kooli võistkond saavutas II koha üleriigilisel õpioskuste olümpiaadil (Joosep Järve, Oskar Kärmas, Hanna Rohtla, Mart Salumäe, Marili Vosmi; juhendas õpetaja Piret Koppel).
 • Inga Soone - III koht üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil
 • Sirgi Saar - III koht üleriigilisel bioloogiaolümpiaadil
 • Margaret Skatško - II koht Euroülikooli fotokonkursil
 • Mariliis Lill - III koht Euroülikooli fotokonkursil
 • Võistkond sai III koha Tallinna koolide looduskaitsekuu võistlusel (Anne Riin Arismaa, Helen Kopli, Maarja Kopli, Triin Ramst, Mirjam Kaldma).
 • I koht Tallinna koolinoorte meistrivõistlustel pallimängudes 6.-9. klassi poiste arvestuses (Sten Timmu Sokk, Margus Klementsov, Lauri Rant, Joonas Ollisaar, Richard Reim, Gert Roosimägi, Tõnis Välja, Sander Kelk, Marten Altrov, Klaus Vinkman).
 • III koht Tallinna koolinoorte meistrivõistlustel tütarlaste teatejooksus (Stina Ottesson, Kristi Krull, Elsi Leist, Anni Tolk).
 • II ja III koht Tallinna koolinoorte meistrivõistlustel teatesuusatamises (võistkondades olid Kadi Tomson, Anni Tolk, Hanna Rohtla, Laura Laumets, Elsi Leist, Stiina Sõrmus).
 • Kooli parima sportlase tiitli sai Rene Mets.
 • Alates 2004. aastast võtame osa Comenius I projektist "Kultuuri alused". 2004/2005. õa uurimisteemaks oli "Arhitektuur, skulptuur, maalikunst".
 • Koolivälise tunnustuse pälvis õpetaja Tiiu Saava - Tallinna Haridusameti kvaliteediauhind "Hea õpetaja".
 
2005/2006
 • Renoveeritud koolimajas said avarama tegutsemisvõimalused kõik: õpilased, õpetajad ja majanduspersonal. Paranes õppekeskkond, tööd alustas IT-keskus, sisustati teine arvuti- ja videoklass.
 • Õppeainetes korraldati palju huvitavat: õppereise, teatripäevi , õppimise õuetunde jm.
 • Toimusid õpilaste uurimistööde koolikonkursid bioloogias, füüsikas, keemias ja geograafias.
 • Meie kool korraldas ülelinnalise keskkonnakeemia alaste õpilaste uurimistööde konkursi.
 • Tallinna Looduskaitse Seltsi uurimistööde konkursil autasustati meie kooli 15 õpilase tööd, preemiaks anti ekskursiooni Raplamaale.Looduskaitse Seltsi ülelinnalisel looduseviktoriinil sai meie kooli 9. klassi võistkond I koha, 7. klassi võistkond II koha. Üleriigilise metsaviktoriini võitmise eest sai G1L klass preemiaekskursiooni Eesti Riigimetsa Majandamise Keskuselt.
 • Kooliaastal toimus palju huvitavaid üritusi õpilastele, näiteks metsaistutamine, bioloogia mälumäng, ajaloopäev, kunstisündmus 2006, liikumiskavade konkurss jm.
 • Õppeaasta tähtsündmus oli Mustamäe Gümnaasiumi 40. aastapäev.
 • 2005/06.õppeaasta oli saavutusterohke. Lisaks heale õpiedukusele oldi tublid ka klassivälises tegevuses, olümpiaadidel ja võistlustel. Saavutused on loetletud koduleheküljel eraldi rubriigina, siinkohal mainime vaid säravamaid tulemusi.
 • Üleriigilistel olümpiaadidel ja konkurssidel olid parimate seas Sirgi Saar bioloogias - II koht, "Looduse aasta foto 2006" Mart Salumäe I koht (+kaks II kohta), Euroülikooli konkursil "Euroopa Liit ja Eesti" Laura Pappa I koht.
 • Tallinna linna bioloogiaolümpiaadil sai Madis Paukson I koha.
 • Üleriigilisel metsaviktoriinil MG võistkond (G1L klass) - I koht.
 • Tallinna meistriteks tulid koolinoorte spordimängudel Stiina Ottesson (300m jooks, 200m jooks), Kairiin Ruuven 500 m murdmaajooks), neidude teatesuusatamise võistkond.
 • Mustamäe linnaosa koolide spordivõistlustel olid parimad oma vanuseklassis: 3. klass kergejõustikualadel, 4. klass kergejõustikualadel ja pendelteatejooksus, 4. klassi poisid rahvastepallis.
 • Loodusteaduste klasside õppeaasta projekti, s.h uurimistööde teema oli "Ained ja energia".
 • Septembris toimus loodusteaduste klasside (G1L ja G2L) metsateemaline õppereis Lõuna-Eestisse. Koolituse korraldas Eesti Metsatööstuse Liit koostöös kooli aineõpetajatega (õpetajad Malle Solnson, Tiiu Saava, Kai Rohtla, Vello Rus, Heli Stroom, Merle Raidma).
 • Comenius I projekti uurimisteema on "Traditsioonid - riiklikud, rahvuslikud ja koolis". Igal õppeaastal toimub kaks ühist töökoosolekut mitmetes koolides, et tutvustada oma töötulemusi. 2004.aasta oktoobris saime kokku Riias, 2005. aasta märtsis Viniuses, 2005. aasta oktoobris Tallinnas. Järgmine kokkusaamine on 2006. aprillis Riias. Meie partnerkoolid on Poola Opalenica Lütseum, Leedu Vilniuse Lazdynai Keskkool ja Läti Riia Klassikaline Gümnaasium. Projektis osalevad 9.-12. klassi õpilased ja õpetajatest Vello Rus, Viktoria Hytti ning Erika Pensa.
 • Hõbemedaliga lõpetasid gümnaasiumi Marje Altrov, Sirgi Saar, Tuuli Sedman, Anneli Mäeots, Kaido Paapstel ja Maarja Tamjärv.
 
2006/2007
 • Mustamäe Gümnaasium võitis Tallinna üldhariduskoolide kvaliteediauhinna "Hea õpikeskkonnaga kool".
 • Lisaks õppetööle klassitundides käidi palju õppereisidel ja -käikudel, toimusid õue- ja muuseumitunnid, teatrikülastused, kultuuriüritused ja projektikohased ettevõtmised. Kokku toimus neid ligikaudu 130 (~5000 õpilasele), lisaks osaleti mitmesuguseid üleriigilistes ainealastes projektides.
 • Palju kirjutati uurimistöid, enamus neist loodusteadustes. Tallinna Looduskaitse Selts autasustas 19 meie kooli õpilase uurimust, preemiaks ekskursioon Palamusele. Keskkonnakeemia uurimistööde võistlusel oli 11 parima seas 6 tööd meie autoritelt.
 • Võideti üleriigiline veebipõhine metsaviktoriin, auhinnaks õppepäev Lilli looduskeskuses.
 • Eestimaa Looduse Fondi Läänemere viktoriini võitsid G2L õpilased Jüri Kamenik ja Johannes Kõdar.
 • Tallinna ainevõistlustel sai Jüri Kamenik bioloogias I koha.
 • Mitmesugustel konkurssidel ja olümpiaadidel Mustamäe piirkonnas, Tallinna linnas ja üleriigiliselt saavutati individuaalselt ja võistkonniti 1.-3. kohti 30. Lisaks neile oli esikümnes veel 44 õpilast.
 • Spordivõistlustel saavutati individuaalselt ja võistkonniti 1.-3. kohti 34, lisaks 50 õpilast esikümnes. Säravaim võistkondlik tulemus - noormeeste võit korvpallis Tallinna linna koolinoorte meistrivõistlustel.
 • Õpitulemuste rõõmustav kokkuvõte: ligi pooled meie õpilastest õppisid hindele 4 ja 5, kiituskirja sai 88 õpilast. Kuldmedaliga lõpetasid Karl-Kristjan Liiva ja Maarit Talur. Hõbemedali said Meelis Jakobson, Kairi Kuuskor, Alver Linnamägi, Heidi Mäeots, Laura Pappa ja Janne Raudsepp.
 • Koolivälise tunnustuse pälvis õpetaja Merle Raidma - Mustamäe kooliõpetaja.
 
2007/2008
 • Õppetöö toimus kahes majas. 1.- 4. klass asus Akadeemia tee 30 koolihoones.
 • Viidi ellu palju ainealaseid ja üldprojekte. Suuremad neist olid "Eelista eestimaist!" (aineteülene, keskkonnakeemia uurimistööde konkurss) ja jäätmekäitlusalane projekt "Teadlik tallinlane". Osaleti rahvusvahelises projektis Euroweek.
 • Õpiti mitmel viisil: koolitunnis, õue- ja muuseumitundides, ekskursioonidel ja õppereisidel, teatri- ja kontserdikülastustel, iseseisvaid uurimistöid tehes, kohtumistel tuntud teadlastega jm. Iga õpilane osales keskmiselt 10 korda erinevates klassivälistes õpivormides.
 • Metsa istutati Aegviidus ja Meriväljal 45 õpilase jõul ning õpetajate T. Saava, V. Rus'i ja K. Rohtla juhtimisel.
 • Kooli meeskond (34 õpilast ja 3 õpetajat) osales aktsioonis "Teeme ära 2008".
 • Õpitulemused olid rõõmustavad: ligi pooled õpilased õppisid hästi või väga hästi, kiituskirja või medali sai üks viiendik õpilastest. Kuldmedali said: Madli Allikmäe, Mari-Liis Arismaa, Regina Kaselaid, Elerin Laud, Triinu Oblikas, Ursula Pensa, Kadi Tomson. Hõbemedali said Karmen Heinmaa, Maarja Roosileht, Grete Roždestvenski.
 • Spordi suursaavutus - noormeeste korvpallivõistkonna võit Tallinna koolinoorte superfinaalis. Tallinna meistriteks tulid kergejõustikus Kristel Metsla ja Marika Turb.
 • Toredaid saavutusi oli rohkesti, tublilt esineti paljudel võistlustel: RMK metsaviktoriinis, Eestimaa Looduse Fondi metsaviktoriinis, Tartu Ülikooli ja Briti Nõukogu uuringus "Minu ökoloogiline jalajälg", Tallinna Looduskaitse Seltsi uurimistööde konkursil ja looduskaitsekuu ülelinnalisel võistlusel, looduskaitse mälumängul, matemaatikavõistlusel "Känguru".
 • Hea loodusalase töö eest saadi preemiaks õppepäev Lilli metskonnas ning preemiaekskursioonid Kablisse ja Matsallu.
 
2008/2009
 • Õnnestusid loodussuuna suurprojektid. Viidi ellu keskkonnahariduslik jätkuprojekt "Eelista eestimaist! Mets ja puidutööstus". Käidi õppereisidel, koostati uurimistöid, korraldati teaduskonverents ja Tallinna koolide keskkonnakeemia alaste uurimistööde konkurss. Hästi läks korda ühisprojekt Tallinna Tehnikaülikooliga. Läbiti kursused "Energia" ning "Tootearendus ja disain", kuulati huvitavaid loenguid ja tehti põnevaid praktilisi töid.
 • Osaleti Eesti esindajana Euroopa Liidu koolide ühisprojektis EUROWEEK.
 • Üleriigilistel ainekonkurssidel olid esikolmikus: Mari Aigro (12.kl) ühiskonnaõpetuses, Margus Lind (10.kl) matemaatikas ja informaatikaviktoriinis. Hanna Kristiina Liiva (11.kl) oli Austria teemalise viktoriini võitjate seas.
 • Keelehuvilised said võimaluse õppida koolis hiina keelt.
 • Õppeaasta lõppes väga heade õpitulemustega. Kuldmedali said Mari Aigro, Anne Riin Arismaa ja Maarja Kopli. Hõbemedali sai Sandra Vedler.
 • Koolivälise tunnustuse pälvis õpetaja Kati Küngas - Mustamäe noor kooliõpetaja.
 
2009/2010
 • Oli rohkesti muret, aga ka rõõmu.
 • Õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate suurimaks mureks oli õppepinna leidmine 1.-4. klasside õpilastele, sest Akadeemia tee 30 koolimaja kasutamisõigus lõpetati.
 • Rõõmu saime tunda tublidest õpilastest, kes suutsid hästi õppida ja heade tulemusteni jõuda ka klassi- ja koolivälises õppetöös ning koolispordis. Õpiedukuse % oli 98,5. Hästi õnnestus KIKi toetusel meie kooli juhitav ülelinnaline teaduskonverents "Vesi ja elu".Kuldmedaliga lõpetasid gümnaasiumi Hanna Kristiina Liiva, Inger Helen Maadik, Sandra Ollik.Hõbemedali sai Marie Udam.
 • Rohkearvuliselt ja edukalt esineti mitmesugustel ainevõistlustel: koolis 315 õpilast, Mustamäe linnaosas 14 ja Tallinna linna ainevõistlustel 385 õpilast (lisaks ~400 õpilase osalemine spordivõistlustel). Üleriigilistel ainevõistlustel esines 55 õpilast, neist paremaid tulemusi saavutasid Margus Lind üleriigilisel matemaatika olümpiaadil III koht, Maarja Talviste eesti keele olümpiaadil 9. koht, Hanna-Liis Joala uurimistöö "Pirita jõe vee puhtuse määramine" tunnistati parimaks ülelinnalisel keskkonnakeemiaalasel uurimistööde konkursil ning töö leidis tunnustuse Tartu Keskkonnahariduse Keskuse XV Maa päeva õpilaskonverentsil, Sihtasutus Archimedes uurimistööde konkursil tunnustati Hanna-Liis Joala ja Marileen Vierlandi uurimistöid, Hanna Kristiina Liiva saksa keele olümpiaadi võitlustöö osales edukalt Archimedes SA noorte teadustööde konkursil.
 • Kool pälvis Tallinna Haridusameti tänukirja aktiivse osalemise eest Tallinna koolinoorte spordimängudel.
 • Õppeaasta jooksul toimus palju üritusi mitmesuguste tähtpäevade tähistamiseks ja koolielu rikastamiseks. Kõige aktiivsemad olid 1.- 5. klasside mudilas- ja lastekoori õpilased, kes lisaks traditsioonilistele ettevõtmistele viibisid laululaagrites, andsid 6 kontserti Mustamäe asutustes ja teist samapalju koolis.
 • Koolivälise tunnustuse pälvisid õpetajad Merle Raidma - Tallinna Haridusameti kvaliteediauhind "Hea õpetaja" ja Elena Sokol - Mustamäe õpetaja elutöö preemia.
 • Koolivälise tunnustuse pälvis õpetaja Elena Sokol - Mustamäe kooliõpetaja elutöö.
 
2010/2011
 • 1.-12. klasside õppetöö ühes majas;
 • kooli 45. aastapäeva tähistamine;
 • arengukava 2011-2013 kinnitamine;
 • rahvusvahelise õpilasvahetuse laienemine;
 • hiina keele õpetamise eeltööd;
 • õpilaste tublid saavutused:
  • Margus Lind (G3KR) saavutas III koha üleriigilisel matemaatikaolümpiaadil;
  • Toomas Salu (G3KR) saavutas III koha Kodanikupäeva üleriigilisel viktoriinil;
  • Üleriigilisel õpilasvõistlusel Euroopa koolis 2011 tunnustati silmapaistva tulemuse eest aukirjaga 3.B klassi õpilast Henri Lehtmetsa;
  • ETV "Laulukarussell 2011" finaalsaates võistles 8-10 aastaste vanusegrupis Kaisa Padur ( 4.A klass ) esindades ainsana Tallinna linna;
  • 4.-5. märtsil toimus Tallinna Ülikoolis inglise keele olümpiaadi üleriigiline lõppvoor, kus G3KR klassi õpilane Katrina Koppel sai 13. koha;
 • sisukad ettevõtmised: Keskkonnanädal, südamenädal.
 • Kuldmedaliga lõpetasid gümnaasiumi Margus Lind ja Mart Salumäe. Hõbemedali sai Ave Grete Arismaa.
 
2011/2012
 • 1.-12. klasside õppetöö jätkumine ühes majas;
 • hiina keele õpetamise käivitamine gümnaasiumis õppekava osana ning valikainena põhikoolis;
 • õpilaste tublid saavutused:
  • Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) kodanikupäevale pühendatud esseekonkursile „Mida tähendab mulle Eesti kodanikuks olemine?“ 7.-9. klasside õpilaste hulgas valiti esimese koha vääriliseks Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 9.A klassi õpilase Mark Basalõga essee;
  • 16.märtsil toimunud üleriigilisel nuputamisvõistlusel Känguru saavutas kõikide koolide 3.-4.klasside 4398 osaleja seas väga hea - 64. koha - meie kooli 3. klassi õpilane Johannes Lilover ja 4. klassi õpilane Ott Rünkla.
 • sisukad ettevõtmised: keskkonnanädal, loodusklasside reis Rootsi rahvusvahelise uurimistööde projekti raames;
 • kaua oodatud koolistaadioni aia rajamine, ehitamist rahastas Tallinna linn.
 • Kuldmedaliga lõpetas gümnaasiumi Laura Rooks, hõbemedaliga Epp Kõster ja Heidi Mõttus.
 
2012/2013
 • 1.-12. klasside õppetöö jätkumine ühes majas, 3 esimest klassi - MG on piirkondlik kool;
 • rahvusvahelise õpilasvahetuse laienemine (vahetusõpilane Miranda Jean Beveridge Kanadast);
 • õpilaste tublid saavutused:
  • 19. jaanuaril toimunud matemaatikaolümpiaadi piirkondlikus voorus Tallinna linnas saavutas Tähvend Uustalu 8. klasside üldarvestuses 2.-3. koha;
  • 7. veebruaril osales matemaatikavõistluse „Nuputa“ eelvoorus 5.-6. klasside võistkond (koosseisus Reimo Jööts (5.A), Jaagup Tomingas (5.B), Joosep Näks (6.A) ja Simon Vellemaa (6.B)) ja saavutas 11. koha;
 • huvitavad külalisesinejad (Lea Pähkel, Veiko Karu, Elis Kochberg, Kerli Lõhmus, „Super Hero“, Ojari Paas, Contra, Maret Maripuu, Tiina Laanem, Artu Elman jt);
 • sisukad ettevõtmised: Keskkonnanädal, rahvusvahelise uurimistööde projekti NordPlus jätkumine, Euroweek, Karjääripäev, rändnäitused, Töövarjupäev jt;
 • uurimis- ja loovtööde süsteemide rakendumine;
 • kooli jalgpalliväljaku katte tasandamine.
 • Hõbemedaliga lõpetasid gümnaasiumi Kristian Helk, Jonas Kaarnamets ja Sten Remmelg.
 
2013/2014
 • 1.-12. klasside õppetöö jätkumine ühes majas, 3 esimest klassi;
 • kooliõppekava rakendamine;
 • arengukava 2014-2016 kinnitamine;
 • õpilaste tublid saavutused:
  • MG õpilased ja õpetajad osalesid Konfutsiuse Instituudi rahvusvahelisel kirjandi kirjutamise võistlusel. Teemaks: kodumaa, kodulinn, lapsepõlv või ka laiemalt midagi Eesti eluga seotut. Ära oli määratud ka kirjamärkide arv, mida osaleja pidi tundma ja lauses kasutada oskama. Kooliõpilaste rahvusvahelises arvestuses sai Joonas Mattias Laur (8.B kass) 3. koha. Täikasvanute rahvusvahelises arvestuses sai õpetaja Girta Päi samuti 3. koha.
   Hiina kirjamärkide kirjutamise võistlusel, kus väga karmide reeglite järgi tuli ilusa käekirjaga ümber kirjutada hiina luuletus (poolteist A4 lehekülge) jagasid III kohta Grete Heinsoo 3K ja õpetaja Ingrid Teigar;
   Lapsevanem Teet Reinvars, kes õpib õhtuses grupis, sai 2. koha;
  • 28.02 toimus Nõmme Põhikoolis vabariikliku matemaatikaülesannete lahendamise võistluse Tallinna piirkondlik voor, kus meie kooli õpilane Johannes Lilover 5. klassist saavutas III koha;
  • Õpilased olid edukad etluskonkursi "Koidulauliku valgel" Tallinna voorus (9.12.2013) - 39 etleja hulgast pälvis Elina Salumäe (9.A) laureaaditiitli ja Andri Suga (8.B) eripreemia;
  • 12. aprillil toimus Jakob Westholmi Gümnaasiumis õpioskuste võistluse Tallinna piirkonnavoor. Meie kooli esindas 5. klassi võistkond:
   Sigrid Anton, Arne Antov, Johannes Lilover, Henri Pihelgas, Roosmari Pihlak
   Kokku osales 25 võistkonda ja Tallinna Mustamäe Gümnaasium saavutas väga tubli 2. koha;
  • Hanna Heinsaar (3.A klass) saavutas Koolispordiliidu Sügistriatlonil tüdrukute E-klassis III koha.
 • huvitavad külalisesinejad: Mare Liiger, Dream Foundation, Kairi Look, Kristiina Ehin, Silver Sepp, Rainer Vakra, Chris Holtby, jt;
 • Euroweek´i läbiviimine meie koolis;
 • rahvusvahelise uurimistööde projekti NordPlus jätkumine, avatud uste päev, rändnäitused, Töövarjupäev, Õpilaste Teadusliku Ühingu (ÕTU) 10. aastakonverents jt;
 • Koolimaja remont;
 • Koolivälise tunnustuse pälvis õpetaja Enn Uussaar - Mustamäe kooliõpetaja elutöö.
 • Hõbemedaliga lõpetasid gümnaasiumi Valeria Sidorenko ja Kerttu Soom.
 
2014/2015
 • 3 esimest klassi, ruumipuudusel algavad 2. klassidel tunnid 11.50;
 • ainekavade korrastamine;
 • õpilasvahetus;
 • õpilaste head saavutused:
  • 8. detsembril 2014. aastal toimus Eesti Lastekirjanduse Keskuses Koidulauliku luulekonkursi Tallinna voor. Žürii koosseisus Jaak Urmet (Wimberg), Jaanus Vaiksoo ja Anna-Magdalena Kangro valis kahes vanuserühmas võistelnute hulgast parimad ja andis neile õpilastele laureaadi tiitli. Üks laureaatidest on oma vanuserühmas Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 9.B klassi õpilane Andri Suga;
  • Ajakirja "Täheke" jubejutuvõistlusel saavutasid auhinnalised kohad tervelt kolm meie kooli 2.C klassi õpilast: Mia Uusneem sai 2. klasside arvestuses 1. koha, Eleri Tammeoru 2. koha ja Hans Aleksander Daum eriauhinna;
  • 9.A klassi õpilane Arette Kuuseväli osales Riigikohtu 95. aastapäevale pühendatud kaasuskonkursil. Arette kirjutas konkursitöö luulevormis ja pälvis sellega preemia loovtööde kategoorias. Eesti parimaid konkursil osalejaid ja nende õpetajaid autasustas Riigikohtu esimees Priit Pikamäe 14. jaanuaril 2015. aastal Tartus Riigikohtu üldkogu saalis;
  • Muusika-aastale pühendatud 5.-6. klasside õpilaste loovkirjutamise ainevõistlusel sai 5.B klassi õpilane Joonas Vahermägi oma loo eest "Talvine loodus" eripreemia. Kokku esitati 87 kirjutist;
  • Tallinna üldhariduslike koolide X-XI klasside õpilaste inglise keele ainevõistlusel, mis toimus 11. novembril 2014, saavutasid II koha meie kooli õpilased Adelheid Päi (G2KR) ja Hanna Marie Markson (G1K);
  • 4. detsembril 2014 toimus meie koolis Tallinna koolide inglise keele ainevõistlus 7. klassi õpilastele. Sel aastal oli viktoriini teemaks Uus-Meremaa. Meie kooli võistkonda kuulusid Carmen Bernard 7.A klassist ja Elisabeth Veso 7.B klassist, kes said 30 küsimusega viktoriinis 7.-9. koha. Osalejaid oli kokku 37 koolist;
  • 5. detsembril 2014 toimus inglise keele olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor 10.-12. klasside õpilastele. Johanna Sandra Tippo G2K klassist saavutas üldkokkuvõttes 4.-6. koha. 11. klassi õpilaste arvestuses jagas ta 1.-2. kohta ning Adelheid Päi (G2KRL) sai 8. koha. Kokku oli osalejaid 114;
  • 6. märtsil Tallinna Ülikoolis toimunud üleriigilise inglise keele olümpiaadi lõppvoorus saavutas G2K klassi õpilane Johanna Sandra Tippo 10. koha (juhendaja Girta Päi);
  • 9. aprillil toimunud Tallinna koolide inglise keele ainevõistlusel tuli 5. klasside arvestuses esikoht Mustamäe Gümnaasiumi. Meie võidukasse meeskonda kuulusid Christian Laine (5.A klass) ja Tõnu Tarve (5.B klass). Õpilasi juhendasid Lemme Kitsing ja Viivi Reedik;
  • 8. klasside võistkondade arvestuses saavutasid 4. koha Mari-Ann Meos (8.A klass) ja Kristian Kirs (8.B klass) (juhendajad Ingrid Teigar ja Rein Lillipuu);
  • Meie kooli esindasid sel õppeaastal õpioskuste võistlusel 6. klassi võistkond: Sigrid Anton, Arne Antov, Johannes Lilover, Henri Pihelgas, Roosmari Pihlak. Tallinna linna eelvoor toimus juba aprillis 2014 ja sealt pääses lõppvooru lisaks TMG-le ka Reaalkooli võistkond. Lõppvoor toimus 18. oktoobril Tallinna Ülikoolis. TMG võistkond saavutas väga tubli 6. koha, kusjuures 2. kohast jäi lahutama vaid 2 punkti
 • huvitavad külalisesinejad: Anto Raukas, Mare Liiger, Dream Foundation, Dimitri Kaljo, Rainer Vakra, Urmas Paet, Urmas Reinsalu jt;
 • sisukad ettevõtmised: Euroweek, rahvusvahelise uurimistööde projekti NordPlus jätkumine, avatud uste päev, rändnäitused jne;
 • koolimaja ruumide ümberehitus.
 • Kuldmedaliga lõpetas gümnaasiumi Raimond Karutoom, hõbemedaliga Mari Liiver, Sanders Skorik ja Mart Soo.
 
2015/2016
 • Meie kool tähistas 50. sünnipäeva. Korraldusliku töö tegid ära õpetajad, õpilasesindus ning õpilased. Toimus mitmeid erinevaid võistluseid: kooli sünnipäeva- tordi valmistamises, kaunistuste loomises, lauatennises ning korvpallis. Samuti tulid mitmed vilistlased koolitundidesse, kus tutvustasid oma ametit ning meenutasid õpinguid meie koolis. Üks põnevaimaid sündmusi oli kahtlemata rongkäik koolist Tallinna Tehnikaülikooli aulasse pidulikule aktusele. 4. detsembril toimus 2 aktust, üks kooliperele TTÜ aulas ning teine kooli aulas endistele kolleegidele, vilistlastele ning Tallinna linna, Mustamäe LOV ja Haridusameti esindajatele. Pärast aktuseid toimus pidulik vastuvõtt ning õhtu lõpetas meeleolukas ja rahvarohke vilistlaste õhtu;
 • inglise keele süvaõppe jätkumine õppeaasta alguses oli küsitav, seoses Harju Maavalitsuse ettekirjutusega, mis keelab lastevanematel inglise keele süvaõppe jaoks annetuste kogumise. Kõigil võõrkeelte õpetajatel tuli kohaneda uue olukorraga, inglise keele õpetamist tuli teha tervele klassikomplektile korraga kogu kooli ulatuses, va 2. klassides, kus inglise keele süvaõpe sai alata traditsioonilisel moel. Samuti tuleb rõhutada head koostööd SA ja Hoolekoguga- 2016 aasta jaanuaris moodustati 3.a ja 3.b klassi peale kolm inglise keele rühma;
 • õppetöös toimus uue õppekava korrastamine, lõiminguvõimaluste konkretiseerimine 4.-6. klassides;
 • õpilasvahetus;
 • huvitavad külalisesinejad: Tanel Tatsi, Anush Koshetsyan, Veronika Kivisild ja Jan Kaus, Jüri Ratas jt;
 • sisukad ettevõtmised: Euroweek, rahvusvahelise uurimistööde projekti NordPlus jätkumine, avatud uste päev, traditsioonilised tantsukavade võistlus, jõulukaunistuste võistlus, playback jne;
 • meie õpilaste head saavutused on leitavad: https://www.mg.edu.ee/lk/saavutused_arhiivlink opens on new page.
 • Kuldmedaliga lõpetasid gümnaasiumi Elisa Arus, Heidi Korp, Maria Kuhi, Rando Luik, Adelheid Päi, Ragnar Rebase, Kaisa Sakkeus, hõbemedaliga Ragne Reiman.
 
2016/2017
 • Inglise keele süvaõpe jätkus 2016 aasta 1. septembrist uutel alustel. Jaanuaris 2016 moodustati 3.a ja 3.b klassi peale kolm inglise keele rühma, seega samasugune mudel võeti kasutusele kogu põhikooli ja gümnaasiumi osas, va 2. ja 8. klass;
 • õppetöös toimus õppekava korrastamine, lõiminguvõimaluste konkretiseerimine 5.-6. klassides;
 • õpilasvahetus;
 • huvitavad külalisesinejad: Kaido Kaljulaid, Anu Lamp, Gerd Kanter, Priit Lätti, Katrin Kristall, Jana Frolova, Kairi Look jt;
 • sisukad ettevõtmised: esmakordselt toimus põhikooli muuseumipäev, Euroweek, rahvusvahelise uurimistööde projekti NordPlus jätkumine, avatud uste päev, traditsioonilised tantsukavade võistlus, jõulukaunistuste võistlus, playback, XII noorte laulu- ja tantsupidu "Mina jään";
 • kooli arengukava 2017-2025 kinnitamine;
 • meie õpilaste head saavutused on leitavad: https://www.mg.edu.ee/lk/saavutused_arhiivlink opens on new page.
 • Kuldmedaliga lõpetas gümnaasiumi Agnes Andra Kurviste.
 
2017/2018
 • Inglise keele süvaõpe jätkus 2016. aastal alustatud mudeli järgi, kus keelerühmad on moodustatud lennupõhiselt. Tavaklassides toimub õpetamine tervele klassile ühes rühmas. 2. klassis on rühmad jagatud klasside põhiselt;
 • õppetöös toimus õppekava korrastamine, lõiminguvõimaluste konkretiseerimine kuni 9. klassini;
 • MÕK;
 • huvitavad külalisesinejad: Jüri Ratas, Urmas Paet, Artur Talvik, Märt Treier, Peep Vain, Ülle Leis, MG vilistlased jt;
 • sisukad ettevõtmised: EV 100, teemanädalatest keskkonnanädal ja karjäärinädal, Euroweek, rahvusvahelise uurimistööde projekti NordPlus jätkumine, avatud uste päev, traditsioonilised tantsukavade võistlus, jõulukaunistuste võistlus, playback;
 • kooli sisehindamise kokkuvõtte koostamine ja kinnitamine;
 • meie õpilaste head saavutused on leitavad: https://www.mg.edu.ee/lk/saavutused_arhiivlink opens on new page.
 • Kuldmedaliga lõpetasid gümnaasiumi Ilmar Berestovski, Helen Luik, Pille-Triinu Maiste.
 
2018/2019
 • 2018/19. õppeaastal alustas MG -s taaskord 4 esimest klassi. Õpilaste arv koolis kasvas 781-le õpilasele. Endiselt on probleemiks suur ruumipuudus, mistõttu õpivad 2. klasside õpilased II vahetuses. Suurt rõhku pöörati tuge vajavatele õpilastele, sh teisest keele- ja kultuuriruumist pärit lastele palgates juurde erialaspetsialiste. Samuti alustati koostööd Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumiga, et tõhustada nii individuaalset lähenemist õpilastele kui ka koostööd õpilaste ja lapsevanematega ning võtta kasutusele VHK-s toimiv õpilase individuaalse arengu jälgimise süsteem;
 • inglise keele süvaõpe on jätkunud 2016. aastal alustatud mudeli järgi, kus keelerühmad on moodustatud lennupõhiselt. Tavaklassides toimub õpetamine tervele klassile ühes rühmas. 2. klassis on rühmad jagatud klasside põhiselt. Vene keele õpe toimub samuti klasside põhiselt;
 • õppetöös konkretiseeriti MÕK-i kasutamise võimalusi meie koolis- täiendati rekreatsiooniala;
 • sisukad ettevõtmised ja lõimingupõhised teemanädalad: karjäärinädal ning keskkonna ja vaimse tervise nädal, Euroweek, avatud uste päev, traditsioonilised tantsukavade võistlus, jõulukaunistuste võistlus, playback;
 • huvitavad külalisesinejad: Urmas Paet, Kaja Kallas, Martin Helme, Madis Milling, Gerd Kanter, Johannes Kert, Aigi Vahing, Märt Treier, mitmed MG vilistlased, jt erialaspetsialistid;
 • gümnaasiumi 10. klassile uue infotehnoloogilise valikkursuse avamine Riesenkampff Stiftung Fondi toel;
 • meie õpilaste head saavutused on leitavad: https://www.mg.edu.ee/lk/saavutused_arhiivlink opens on new page.
 • Hõbemedaliga lõpetasid gümnaasiumi Katre Keridan, Laura Kurvet.
 
2019/2020
 • 2019/20. õppeaastal alustas meie koolis 3 esimest klassi. Õpilaste arv on kasvanud 830-le õpilasele. Ruumipuuduse leevendamiseks on Tallinna linn lubanud paigaldada käesoleva aasta novembriks moodulklassid;
 • pöörati suurt rõhku tuge vajavatele õpilastele, sh teisest keele- ja kultuuriruumist pärit lastele palgates juurde erialaspetsialiste- uus psühholoog esimesele ja teisele kooliastmele. Jätkati koostööd Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumiga;
 • inglise keele süvaõpe on peamiselt jätkunud 2016. aastal alustatud mudeli järgi, kus moodustatud on lennupõhised rühmad. Seoses õpilaste arvu suurenemisega oleme võtnud suuna keeleõppes üha enam traditsioonilise klassipõhiste rühmade avamisele;
 • õppetöös konkretiseeriti MÕK-i kasutamise võimalusi meie koolis- täiendati rekreatsiooniala ning toimus sisukas lõimingupõhine teemanädal: karjäärinädal ja selle raames õppekäikude päev;
 • koolielu rikastasid huvitavad loengud külalisesinejatelt, MG vilistlased, jt erialaspetsialistid, sisukad ettevõtmised (Euroweek, avatud uste päev, traditsioonilised tantsukavade võistlus, jõulukaunistuste võistlus, playback);
 • gümnaasiumi 10. klassile uue infotehnoloogilise valikkursuse rakendumine Riesenkampff Stiftung Fondi toel;
 • 16. märtsist alustas meie kool seoses Covid- 19 levikuga ja üleriigilise kriisiolukorra kehtestamisega distantsõppega. Esimesed nädalad olid keerulised, aga üsna kriisiolukorra alguses pakkus infojuht Alan Õis välja Microsoft Teamsi platvormi ning õpetajaid said hakata platvormiga tutvuma ning online tunde läbi viima. Kuigi uue olukorraga harjumine ja muudatuste tegemine tavapärases auditoorses õpetamisviisis oli nii aega- kui ka pingutustnõudev, saime üldjuhul väga hästi hakkama. Lisaks kasutasid mitmed õpetajad Zoomi, Skype, Messengeri jms. programmide pakutavaid võimalusi. Personali ja juhtkonna koosolekud toimusid kuni õppeaasta lõpuni online´s, Microsoft Teamsis;
 • Põhikooli ja gümnaasiumi lõpuaktused viidi läbi lapsevanemate osaluseta kooli aulas 2+2 reegleid järgides;
 • meie õpilaste head saavutused on leitavad: https://www.mg.edu.ee/lk/saavutused_arhiivlink opens on new page.
 • Kuldmedaliga lõpetasid gümnaasiumi Janeli Järv, Roberta Mikk, Alice Vaiknurme, hõbemedaliga Kristina Kaldas, Sander Radik, Eliise-Loren Solujanov.
 
2020/2021
 • 2020/21. õppeaastal alustas meie koolis 3 esimest klassi. Õpilaste arv kasvas 848 õpilaseni. Ruumipuuduse leevendamiseks paigaldas Tallinna linn kooli õuealale moodulklasside õppemaja 4 klassiruumiga.
 • Suurt rõhku pöörati tuge vajavatele õpilastele, ka teisest keele- ja kultuuriruumist pärit lastele. Väikeklasse oli 4. Toimus koolituspäev, kus Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja Pirita Majandusgümnaasiumi tugispetsialistid jagasid oma koolide parimaid praktikaid tuge vajavate õpilaste toetamisel.
 • Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides. Projekti eesmärk on suurendada Tallinna üldhariduskoolide võimekust kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks ja haridusliku erivajadusega õpilaste kaasamiseks õpikeskkonna arendamise kaudu. Projekti tulemusena on meie õpilasteni jõudnud põnevad ja arendavad vahendid. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Tallinna Linn.
 • 2020/21. õppeaastast oleme Tallinna Ülikooli partnerkool ja meile tulid praktikale ametit proovima esimesed üliõpilased.
 • Tehti koostööd Tallinna Ülikooli (loodussuund) ja TalTechiga (uurimistööde alused).
 • 2020/2021. õppeaasta oli Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana. Meie kooli kuu klassijuhatajatega saab tutvuda https://www.mg.edu.ee/lk/kjaastalink opens on new page.
 • Selle aasta nutikuu teemadeks oli sport ja tervis. Seetõttu kutsusime aprillis kõiki õpetajaid, õpilasi, lapsi ja lapsevanemaid üles liikuma ja pöörama tähelepanu tervisele. Meie kooli nutikuu tegemistest saab lugeda https://www.mg.edu.ee/lk/nutikuu2021link opens on new page
 • Detsembris toimus projektinädal, mille raames anti õpilastele loovülesandeid.
 • Õpetajatele toimusid iganädalased info- ja digiminutid.
 • Toimusid e-külalistunnid ja -loengud.
 • Viidi läbi “õpilastelt õpilastele” tunnid, kus vanemate klasside õpilased jagasid teadmisi ja kogemusi noorematele.
 • Õpilaste tublimad tulemused 2020/21. õppeaastal:
  • Henri Pihelgas (G3KR) – Tallinna aasta õpilane 2021
  • Roosmari Pihlak (G2KRL) – I koht lingvistikaolümpiaadil piirkonnavoorus ja tunnustamine rahvusvahelisel lingvistikaolümpiaadil.
  • Ell Juhani (4.a) – võitis Eesti Lastekirjanduse Keskuse korraldatud Sten Roosi muinasjutuvõistluse.
  • Roosmari Pihlak (G2KRL) – võitis esimese üle-eestilise hispaania keele ainevõistluse.
  • Ats Oskar Laansalu (G3KR) – võitis piirkonna inglise keele olümpiaadi 12. klasside arvestuses.
  • Henri Pihelgas (G3KR) - uurimistöö „Turba kasutamine keskkonnareostuse likvideerimiseks veekogudelt“ saavutas teadustööde riiklikul konkursil 3 eripreemiat.
  • Kaspar Jakobsoo (6.c) - saavutas Nutispordi matemaatika Tallinna meistrivõistlustel I koha.
  • Helen Luurmees (7.b) - I koht emakeele olümpiaadil 7. klasside arvestuses.
  • Kertu Ketlin Lepmets (G1KR) – loovkirjutamise võistluse „Minu klassijuhataja“ esile tõstetud töö.
  • Elise Pius (4.a) - loovkirjutamise võistluse „Minu klassijuhataja“ esile tõstetud töö.
  • Ell Juhani (4.a) - loovkirjutamise võistluse „Minu klassijuhataja“ esile tõstetud töö.
  • Henri Pihelgas ja Ats Oskar Laansalu (G3KR) – pälvisid „Ajujahi“ ettevõtluskonkursi Tallinna eriauhinna; esindasid Eestit Ameerikas Intel International Science and Engineering Fair´il; võitsid riikliku õpilasleiutajate konkursi.
  • Kertu Ketlin Lepmetsa (G1KR) - I koht sõnaloominguvõistlusel „Kiri peaministrile“.
  • Vilistlane Marten Kaevats (lõpetas TMG 2004) - aasta tegija tiitel IKT valdkonnas.
 • Meie õpilaste head saavutused on leitavad https://www.mg.edu.ee/lk/saavutused_arhiivlink opens on new page.
 • Toimus karjäärinädal, mille raames andsid külalistunde kooli vilistlased, lapsevanemad ja karjäärikeskuse spetsialistid.
 • Seoses Covid- 19 levikuga ja üleriigilise kriisiolukorra kehtestamisega toimus õppetöö periooditi hajutatult ning rakendati distantsõpet.
 • Sel õppeaastal toimusid virtuaalselt nii vabariigi aastapäeva aktus, avatud uste päev kui ka 12. klasside lõpukell.
 • Põhikooli ja gümnaasiumi lõpuaktused toimusid suures välitelgis kooli õuealal.
 • Kuldmedaliga lõpetasid gümnaasiumi Diana Kornet, Eliise Orav, Henri Pihelgas, Liisi Truu; hõbemedaliga Arne Antov, Dalia Doman, Keity Kannel, Laura Tammsaar.
Avaldatud 07.01.2024. Viimati muudetud 07.01.2024.