Kooli missioon

Kooli missioon

MISSIOON

Väärtustada õppimist ja kõrget koolikultuuri, mis aitab noorel areneda loovaks isiksuseks, kes:
  • tunnetab ennast ja oma kohta muutuvas maailmas;
  • väärtustab kõlbelisust ja käitumiskultuuri;
  • väärtustab mitmekülgset haridust, teadvustab elukestva õppe vajalikkust;
  • suudab otsustada ja oma tegude eest vastutada.
 

VISIOON

  • Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi visiooniks on kujundada oma õpilastest ühiskonda panustavad, kriitilise mõtlemisega, lahendusi otsivad, loovad ning tolerantsed ühiskonna liikmed.
Avaldatud 11.01.2024. Viimati muudetud 11.01.2024.