Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise kord

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise kord


Kooskõlastatud MG hoolekogu koosolekul 08.02.2011


Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise kord Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis lähtub EV Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusest RT I 2004, 81, 542link opens on new page

Kui märgukirja või selgitustaotluse esitaja soovib saada kirjalikku vastust tuleb kiri saata lisaks isiklikule e-posti aadressile ka Mustamäe Gümnaasiumi ametlikul e-posti aadressil kool@mg.edu.eelink opens on new page. Nimetatud aadressil saabunud kiri registreeritakse ja sekretär jälgib sellele vastamist.

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastatakse üldjuhul 10 tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest.

Ainult töötaja isiklikule e-posti aadressile saadetud kirjale ei pruugi vastust tulla kui ei ole eelnevat isiklikku kokkulepet. Klasside listidesse saadetud kirjadele vastamine toimub vastavalt osapoolte kokkuleppele.
Avaldatud 13.01.2024. Viimati muudetud 13.01.2024.