Gümnaasium

Tallinna Mustamäe Gümnaasium on Mustamäe vanim kool, kus väärtustatakse ühiskondlikku aktiivsust, loovust, lahenduskeskset ja kriitilist mõtlemist ning tolerantsust.

Loe sisseastumiseks vastuvõtukorda.

 

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi gümnaasiumiastmes on 2024/2025. õppeaastast alates kaks õppesuunda:

Mõlemas õppesuunas pakutakse 81 kursust riikliku õppekava järgi. Lisatunnid on matemaatikas (nii kitsas kui ka laias matemaatikas on kokku 15 kursust), eesti keeles (7 kursust), inglise keeles (kokku 12 kursust) ja B1 võõrkeeles. Kohustusliku õppeainena on lisatud õppeainena “Uurimistöö alused”. G2 klassis sooritatakse  uurimis või praktiline töö. Matemaatikat ja inglise keelt õpitakse lennupõhistes temporühmades.

Lähtuvalt õppesuunast on õppekavas 12-13 kursust suunaaineid ning õpilastel on kohustus valida vähemalt 5 kursust valikainete hulgast. Kolmanda võõrkeelena saab õppida saksa, hispaania ja hiina keelt.

Valikainetest pakume G1 õpilastele digitaalset tootearendust (inglise keeles 15 kursust läbi kolme õppeaasta), terviseõpetust (1 kursus), usundiõpetust (1 kursus), õpilased saavad omandada teadmisi õpistrateegiatest (valikkursus “Minu õpitee”) ja kaasa lüüa kooli põnevates tegemistes (valikkursus “Ideest teostuseni”). Võimalus on riigikaitselaagris teooriakursuse teadmisi rakendada.

G2 klasside õpilasi on ees ootamas majanduse- ja ettevõtlusõppe kursused, psühholoogiakursus jm. Hea on end proovile panna rahvusvahelise projektijuhtimise vallas.

G3 õpilased saavad täiendada end keeleainetes (Inglise ärikeel, vene keele kursused), kõne- ja väitlusoskustes.

Avaldatud 08.11.2023. Viimati muudetud 17.06.2024.