Tugiteenused

Psühholoog

Psühholoogi juurde võivad vestlusele (nõustamisele, konsultatsioonile) pöörduda kõik kooliga seotud inimesed - õpilased, vanemad, õpetajad.

Koolipsühholoogi põhitööks on eelkõige õpilaste edasijõudmise toetamine: Ükski probleem ei ole liiga väike, kui see segab igapäevast toimetulekut. Mõnikord on vaja asju kõva häälega välja öelda, et osata ennast kuulata ja lahendusi leida. Psühholoog saabki suureks abiks olla tagasisidet andvas kuulamises, laiema perspektiivi nägemises, võimaluste ja valikute sõnastamisel, sisemiste ressursside ülesotsimises ja toetuses. Psühholoogiruum võib olla ka lihtsalt koht, kus ennast vajadusel tühjaks nutta või hetkelist ärevust ja pinget maha laadida. Alati ei pea kõigega ise hakkama saama. Olgu mureks siis kohanemine koolis, õppetöös edasijõudmatus, suhted kaaslaste, õpetajate ja vanematega, valikute ja otsuste tegemine, suhtlemisoskuste omandamine või teised isiklikud küsimused, probleemid või kriisisituatsioonid, mis vajaksid tuge.

Oluline osa psühholoogi tööst on koostöö õpetajate, lapsevanemate ning teiste tugispetsialistidega: Lapsevanemate nõustamine, kooli juhtkonna, õpetajate ja teiste spetsialistide abistamine laste edasijõudmise kindlustamisel, aga ka organisatsiooni kui terviku paremale toimimisele kaasaaitamine.

Koolipsühholoog lähtub oma töös kutse-eetikast, tagades usaldusväärsuse ja isikliku info konfidentsiaalsuse ning aktsepteerib kliendi privaatsust ja individuaalsust.

 

Koolipsühholoogi vastuvõtuajad

 

Koolipsühholoog juhendamisel: Robert Reiman (1.-5. klassid), ruum 219

Kolmapäev 8.00 – 17.15
Neljapäev 8.00 – 17.15
Reede 8.00 – 16.25


robert.reiman@mg.edu.eelink opens on new page

telefon 53 015 655

 

Koolipsühholoog: Raili Vahermägi (6.-12. klassid), ruum 109

 
Teisipäev 14.00 - 17.00
Kolmapäev 09.00 – 17.00
Neljapäev 09.00 – 17.00
Reede 09.00 – 14.00

raili.vahermagi@mg.edu.eelink opens on new page

telefon 55 646 243

 
Palume nõustamisajad eelnevalt kokku leppida suusõnaliselt või meili-telefoni teel.
Vajadusel saab kokku leppida ka teisi aegu.

HEV õppe koordineerija

HEV õppe koordineerija põhitegevuseks on kooliprobleemide kaardistamine, põhjuste väljaselgitamine ning parimate võimalike lahenduste leidmine.

HEV õppe koordineerija:
  • toetab õpilaste toimetulekut koolis ning abistab isiklike ja sotsiaalsete probleemide lahendamisel;
  • märkab õpilaste hariduslikke erivajadusi ning selgitab välja mahajäämuse põhjused;
  • toetab õpetajat ning teeb ettepanekuid HEV õpilaste arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks;
  • juhendab õpetajat töös HEV õpilastega võimetekohase õppevormi, õppematerjali ja õpistrateegiate leidmisel.


Vastuvõtuajad:
Esmaspäev 10.00 - 12.00
Neljapäev 14.00 – 16.00

Rita Kosapoeg
E-post rita.kosapoeg@mg.edu.eelink opens on new pagelink opens on new pagelink opens on new page">
Telefon: 566 456 89
Ruum 218

HEV õpilase õppe toetamine

HEV õpilase toetaminelink opens on new pagelink opens on new pagelink opens on new page">

 

Õpiabi


Konsultatsioon kokkuleppel: Õpetaja, kellel ei ole fikseeritud täpne konsultatsiooniaeg, tagab õpilasele konsultatsioonivõimaluse õpilase pöördumisega samal või järgmisel tööpäeval.
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija - Rita Kosapoeg - rita.kosapoeg@mg.edu.eelink opens on new pagelink opens on new pagelink opens on new page">
Loe siit "Hariduslike erivajadustega õpilase õppe toetamine Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis"link opens on new pagelink opens on new pagelink opens on new page">
 
Loe ka järelvastamiste kohta - siin.link opens on new page
Avaldatud 07.01.2024. Viimati muudetud 27.03.2024.