Järelevastamised

Õpilased saavad end registreerida ühistele järelvastamistele. Järelvastamised toimuvad teisipäeviti ja kolmapäeviti ruumis 202. Palume registreerida end soovitud päevale eelneval nädalal, et anda õpetajale aega järeltöö ettevalmistamiseks. Palun õpilastel eelnevalt aineõpetajaga kokku leppida, kui soovite samal nädalal järeltöödest osa võtta.

Järeltöödele registreerimine - siin.link opens on new page

NB! Palun kirjeldada registreerimises selgesõnaliselt, millist tööd soovid järgi teha.

Õpetajad näevad registreerunuid õpilasi - siin.link opens on new page

Avaldatud 17.01.2024. Viimati muudetud 01.03.2024.