Üleminekuklassid

Võtame õpilasi vastu üleminekuklassidesse (2.-8. klass).
Inglise keele süvaõppega klassi soovivatel õpilastel tuleb sooritada praktlilised tööd.
Soovijatel registreeruda kantseleis kool@mg.edu.eelink opens on new page , 654 7292.

Avaldatud 10.11.2023. Viimati muudetud 28.02.2024.