Keele ja kultuuriloo õppesuund

Keele ja kultuuriloo õppesuund

Keele ja kultuuri õppesuunaga klassides õpitakse süvendatult inglise keelt lõimituna kultuuriga. Õppesuuna eesmärgiks on kultuurilist silmaringi avardavate ja tänapäevast keeleoskust kujundavate suunaainete kaudu jõuda keeletasemeni, mis loob head eeldused jätkamaks õpinguid kõrgkoolides Eestis ja välismaal ning edukaks tööalaseks toimetulekuks ja karjäärivalikuks.

Kuna keele ja kultuuriloo õppesuuna kohustuslikust mahust on ligi 1/4 inglise keeles (12 kursust inglise keelt + suunaained), sooritavad meie lõpetajad valdavalt rahvusvahelise Cambridge C1 Advanced eksami, saavutades keeletaseme C1 või C2.

Õppesuund koosneb riikliku õppekava kohustuslikest kursustest (80 + 1 kursust), suunaainetest (13 kursust) ja valikkursustest (5 kursust gümnaasiumi jooksul). Sealhulgas võib valida TÜ Teaduskooli, TTÜ, TLÜ ja teiste koolide pakutavaid kursusi, ka e-õppena, mida kinnitab lõpetamise tunnistus. Inglise keele õpe toimub lennupõhistes temporühmades. Õpilasel on võimalus valida kitsa või laia matemaatika vahel. Keele ja kultuuriloo suunas õppima asumisel on soovituslik valida kolmas võõrkeel.

Õpilased saavad

 • õppida erinevaid õppeaineid inglise keeles, laiendades oma sõnavara väga mitmekesistes valdkondades – geograafias, ajaloos, kirjanduses, arhitektuuris ja ühiskonnakorralduses;
 • arendada haritud ja korrektset kirja- ja kõnekeele oskust ning arutlus- ja väljendusoskust;
 • tutvuda ingliskeelse kultuuriruumi erinevate tahkudega läbi sajandite ning avastada põnevaid seoseid mineviku ja tänapäeva kultuuri vahel;
 • saada mitmekülgseid teadmisi Tallinna ajaloost, arhitektuuripärandist ja kunstiväärtustest ning harjutada ekskursiooni läbiviimist ning esinemisoskust pikaaegse giiditöö kogemusega õpetaja käe all.

Suunaained:

G1K klassis

 • Suurbritannia geograafia (inglise keeles, 1 kursus)
 • Suurbritannia ajalugu I (inglise keeles, 1 kursus)
 • Kultuurilugu (eesti keeles, 2 kursust)

G2K klassis

 • Tallinna ajalugu (inglise keeles, 2 kursust) + praktiline eksam Tallinna vanalinnas
 • Inglise kirjandus (inglise keeles, 2 kursust)
 • Suurbritannia ajalugu II (inglise keeles, 1 kursus)

G3K klassis

 • USA ajalugu (inglise keeles, 2 kursust)
 • Ameerika kirjandus (inglise keeles, 2 kursust)
Avaldatud 26.02.2024. Viimati muudetud 28.02.2024.