Riiklik järelvalve

Riiklik järelvalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.eelink opens on new page.


Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis viidi läbi riiklik järelvalve jaanuaris 2015.a.
Järelvalve õiend ja MV korraldus 462-k 04.03.2015 Korraldus-1.ddoc link opens on new page


Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis viidi läbi riiklik järelvalve märtsis 2010.a.
Riikliku järelvalve õiend märts 2010 lk.1-10link opens on new page
Riikliku järelvalve õiend märts 2010 lk.11-17link opens on new page
Avaldatud 13.01.2024. Viimati muudetud 13.01.2024.