Tervisenõukogu

Tervisenõukogu

Kontakt:
tel. 65 47 292
kool@mg.edu.eelink opens on new page
Kaidor Damberg
Katrin Rinne
Katrin Koit
Vello Rus
Eero Savason
Tiina Kiisel
Liina Aun

Tervisenõukogu tegevusvaldkond on terviseedendus koolis.
Ennetavate ürituste korraldamine terviseriskide vältimiseks.
Tervisekaitsenõuete täitmise seire ja ettepanekute tegemine tööandjale olukorra parendamiseks
Avaldatud 07.01.2024. Viimati muudetud 07.01.2024.