Toitlustamine

Toitlustamine

Alates 01.09.21. toitlustab Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis RK Teeninduse OÜ.

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Tallinna munitsipaalkoolides on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 24.08.2017 määrusega nr 15link opens on new page. Vastavalt kehtivale korrale kasutavad toitlustamist korraldavad ettevõtjad koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendeid kasutavad vähemalt 70% ulatuses toidukomponendi ostmiseks ja kuni 30% ulatuses toitlustamise korraldamise kulude katteks.
Koolilõuna maksumuseks on Tallinna Linnavalitsuse 29.06.2022 määrusega nr 28link opens on new page kehtestatud 1,56 eurot päevas.

Hommikusöök on õpilastele tasuta.
Koolieine (pikapäevarühm) õpilastele tasuta.

Toitlustusteenuse pakkuja esindaja kontakt, sööklate juhataja Ülle Jahesalu, ulle.jahesalu@real.edu.eelink opens on new page
 
Avaldatud 06.01.2024. Viimati muudetud 06.01.2024.