Tunniplaan

https://tmg.edupage.org/timetable/link opens on new page

 

Tunniplaanist – kasulik teada

 • Õppetöö korraldamise alus koolis on õppekava ja sellele vastav tunniplaan. Kooli tunniplaan on üks tervik.
 • Õppeaasta jaguneb viieks õppeperioodiks. Õppeperioodide vahel on koolivaheajad.
 • Õpilased jagunevad nelja kooliastmesse: I kooliaste 1.–3. klassid, II kooliaste 4.–6. klassid, III kooliaste 7.–9. klassid ja gümnaasium ehk IV kooliaste 10.–12. klassid.
 • Õpetajad annavad tunde vastavalt oma kvalifikatsioonile kas ühes, kahes või mitmes kooliastmes.
 • Kõikide kooliastmete jaoks koostatakse üks terviklik tunniplaan. Tunniplaani muutumine ühes kooliastmes võib kaasa tuua muutuse ka teistes kooliastmetes.
 • Lisaks gümnaasiumi õppekorraldusest tulenevale põhjustab kooli tunniplaani muutumist:
  • 3. klasside kohustusliku ujumise korraldamine,
  • suusa- ja/või uisutundide korraldamine talveperioodil,
  • õpetajate vahetumine õppeaasta jooksul,
  • muud ettenägematud põhjused.
 • Tunniplaaniga koos koostatakse ruumiplaan. Klassiruumid jagunevad koduklassideks ja ainekabinettideks. Ruumiplaani koostamisel arvestatakse, et I kooliastmes on koduklassi süsteem ja kõiki õppeaineid õpetatakse üldjuhul ja võimalusel ühes klassiruumis klassiõpetaja poolt. Alates II kooliastmest on aineõpetuse süsteem, kus õppeaineid õpetavad erinevad aineõpetajad ja õpilased liiguvad klassist klassi vastavalt tunniplaanis esitatud ruumiplaanile.
 • 4A ja 4D klasside ujumistunnid toimuvad 7.09 – 02.12.21 (va 25.10 – 31.10.21);
  4B, 4C ja 4V ning kõikide 5. klasside ujumistunnid toimuvad 22.03 – 09.06.22 (va 25.04 – 01.05.22).
  Toimumiskohaks on Arte Gümnaasium ning tunnid on teisipäeviti ja neljapäeviti (kellaajad täpsustatakse koos tunniplaaniga).
 • Kui tunnil on ümber katkendlik joon, tunni värvus on hall ja tekst must, siis tund toimub: muutunud on näiteks õpetaja või ruum. Kui tunnil on ümber katkendlik joon ning hallis kastis on valge tekst, siis tundi ei toimu: puudub kas õpetaja või kogu klass.
  Tunniplaani välja printimiseks on kõige parem kasutada regulaar timetable vaadet, mille saab ekraani paremalt väikesele noolele klikates. Rippmenüüst tuleb valida regulaar timetable.
  Jooksvalt on võimalik vaadata puuduvaid õpetajaid, õppekäigul klasse ka „Asendused“ alt, mis on leitav tmg.edupage.orglink opens on new page lehelt.

 

Avaldatud 02.01.2024. Viimati muudetud 16.01.2024.