Õppeaasta töökorraldus

Õppepäev

 

 • Õppetunni pikkus 45 minutit,
 • söögivahetundide pikkus 15-20 minutit,
 • ülejäänud vahetundide pikkus 5-10 minutit.
 • 9.40 - 9.55 - 1.-3. klassi söögivahetund
 • 10.40 - 11.00 - 4.-6. klassi söögivahetund
 • 11.45 - 12.00 - 7.-9. klassi söögivahetund
 • 12.45 - 13.00 - gümnaasiumi söögivahetund
 • 13.45 - 14.00 - 2. klassi ja pikapäevarühma söögivahetund

Tundide ajad

1. tund 8.00 - 8.45
2. tund 8.55 - 9.40
3. tund 9.55 - 10.40
4. tund 11.00 - 11.45
5. tund 12.00 - 12.45
6. tund 13.00 - 13.45
7. tund 14.00 - 14.45
8. tund 14.50 - 15.35
9. tund 15.40 - 16.25

2023/2024. õppeaastal viibivad 1.-6. klassi õpilased pikkades vahetundides õues. Õpilaste tegevust kooli hoovis ja staadionil jälgivad korrapidajaõpetajad. Sügisesel ja kevadisel perioodil (september - oktoober, aprill - mai) ei ole kuiva ilma korral siseruumides vahetusjalatsid nõutavad. Porise ilma korral ja talvel kannavad õpilased vahetusjalatseid.Moodulmajas on vahetusjalatsid nõutavad aasta ringi.
Õppeperioodi lõpp 12.06.2024.
Viimased tunnid G3 klassidel 18.04.2024 ja 9. klassidel 28.05.2024, järgnevad konsultatsioonid ja eksamid.
G1-G2 klassidele on ette nähtud lisaaeg üleminekueksamite ja/või praktika sooritamiseks kuni kaks nädalat pärast ainetundide lõppu 12. juunil.
Arvestuste ja õppekäikude periood: 06.06 – 11.06.2024.

Trimestrid põhikoolis

 • I trimester 01.09.2023 - 01.12.2023
 • II trimester 04.12.2023 - 15.03.2024
 • III trimester 18.03.2024 - 12.06.2024

Kursused gümnaasiumis

G1. ja G2. klassid

 

 • 1 nädalatunniga ainetes:
  • I kursus 01.09.2023 - 12.06.2024;
 • 2 nädalatunniga ainetes:
  • I kursus 01.09.2023 - 26.01.2024;
  • II kursus 29.01.2024 - 12.06.2024;
 • 3 nädalatunniga ainetes:
  • I kursus 01.09.2023 - 01.12.2023;
  • II kursus 04.12.2023 - 15.03.2024;
  • III kursus 18.03.2024 - 12.06.2024;
 • 4 nädalatunniga ainetes:
  • I kursus 01.09.2023 - 10.11.2023;
  • II kursus 13.11.2023 - 26.01.2024;
  • III kursus 29.01.2024 – 05.04.2024;
  • IV kursus 08.04.2024 - 12.06.2024;
 • 5 nädalatunniga ainetes:
  • I kursus 01.09.2023 - 20.10.2023;
  • II kursus 30.10.2023 - 15.12.2023;
  • III kursus 18.12.2023 - 16.02.2024;
  • IV kursus 19.02.2024 - 12.04.2024;
  • V kursus 15.04.2024 - 12.06.2024.
Erandid:
 • G1 riigikaitse:
  • I kursus 29.01.2024 – 12.06.2024;
  • II kursus (laager) - aeg täpsustamisel;
 • G1 terviseõpetus:
  • I kursus 01.09.2023 - 26.01.2024;
 • G2K Suurbritannia ja USA maalugu:
  • I kursus 01.09.2023 - 20.01.2024 - Suurbritannia ajalugu;
 • G2L geograafia:
  • I kursus 01.09.2023 - 01.12.2023
 • G2L keskkonnaõpetus:
  • I kursus 04.12.2023 - 15.03.2024;
  • II kursus 18.03.2024 - 12.06.2024.

G3. klassid

 

 • 1 nädalatunniga ainetes:
  • I kursus 01.09.2023 - 18.04.2024;
 • 2 nädalatunniga ainetes:
  • I kursus 01.09.2023 - 20.12.2023;
  • II kursus 08.01.2024 - 18.04.2024;
 • 3 nädalatunniga ainetes:
  • I kursus 01.09.2023 - 17.11.2023;
  • II kursus 20.11.2023 - 09.02.2024;
  • III kursus 12.02.2024 - 18.04.2024;
 • 5 nädalatunniga ainetes:
  • I kursus 01.09.2023 - 13.10.2023;
  • II kursus 16.10.2023 - 01.12.2023;
  • III kursus 04.12.2023 - 26.01.2024;
  • IV kursus 29.01.2024 - 15.03.2024;
  • V kursus 18.03.2024 - 18.04.2024;
Erandid:
 • G3. eesti keel
  • I kursus 01.09.2023 - 20.12.2023;
  • II kursus 08.01.2024 - 23.02.2024;
  • III kursus 04.03.2024 - 18.04.2024;
 • G3. kirjandus
  • I kursus 01.09.2023 - 20.12.2024;

Kokkuvõttev hindamine

 • Põhikooli trimestrihinded pannakse välja iga trimestri lõpus, aastahinded pannakse 2.-8. klassides välja hiljemalt 05.06.2024; 9. klassis 30.05.2023.
 • 1. klassides antakse kokkuvõtvat tagasisidet kaks korda aastas: 26.01.2024 ja 12.06.2024.
 • Gümnaasiumi kursusehinded pannakse välja iga kursuse lõpus; viimaste kursuste ja kooliastmehinded G1.-G2. klassides 05.06.2024; G3. klassis 18.04.2024.

Tunnistused:

Hinnetest teavitatakse Stuudiumi vahendusel.
Käesoleval õppeaastal saavad õppeaasta lõpus pabertunnistuse I kooliastme õpilased (klassid 1-3). 4.-12. klassis on kasutusel e-tunnistused. Lapsevanema kirjaliku sooviavalduse alusel väljastatakse õpilase õppeaasta lõpus ka pabertunnistus.

Koolivaheajad:

 • I vaheaeg 23.10.2023 - 29.10.2023;
 • II vaheaeg 21.12.2023 - 07.01.2024;
 • III vaheaeg 26.02.2024 - 03.03.2024;
 • IV vaheaeg 22.04.2024 - 28.04.2024 (välja arvatud G3. klass);
 • V vaheaeg 13.06.2024 - 31.08.2024 (välja arvatud lõpuklassid).

Üleriigilised tasemetööd

4. klassis


eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22.09.2023;
loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27.09.2023;
A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 02.–05.10.2023;
matemaatika (kirjalik) – 12.–13.10.2023; 16.–17.10.2023;
 

7. klassis:


eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20.09.2023;
loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29.09.2023;
A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 05.–06.10.2023; 09.–11.10.2023; matemaatika (kirjalik) – 17.–20.10.2023;

III kooliastme tasemetööd


A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31.10.2023; A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31.10–03.11.2023; 06.11.2023; A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18.01.2024; A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18.01.2024.

Eksamid

Gümnaasiumi lõpueksamid

 

Riigieksamid ja rahvusvahelised võõrkeele eksamid

 

Õppeaine Vorm Toimumise aeg
Cambridge Assessment English C1 Advanced Suuline 25.11. - 10.12.2023
23.03. - 07.04.2024
Cambridge Assessment English C1 Advanced Kirjalik 25.11.2023
Eesti keel Kirjalik 22.04.2024
Inglise keel võõrkeelena B1/B2 tasemel Kirjalik 02.05.2024
Suuline 02.–03.05.2024; 06.–07.05.2024
Matemaatika Kirjalik 23.05.2024
Saksa keele Goethe-Zertifikat B1-taseme ja Goethe-Zertifikat B2-taseme eksam Kirjalik ja suuline 13.-17.05.2024

 

Koolieksam


Koolieksami sooritavad G3 õpilased ühes aines õpilase valikul etteantud ainete hulgast. Juhtkond täpsustab ainete loendi II poolaasta alguses.
Eksamiaine tuleb valida samal ajal riigieksamite valikuga. Eksami võimalik aeg 05.06.2024.

 

Põhikooli lõpueksamid:

Kohustuslikud eksamid
Eesti keel Kirjalik 31.05.2024
Matemaatika Kirjalik 06.06.2024
Valikeksamid
Inglise, vene, saksa, prantsuse keel Kirjalik 12.06.2024
  Suuline 12.-13.06.2024
Bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus Kirjalik 12.06.2024

 

Üleminekueksamid


G1. ja G2. klass - vähemalt üks eksam, mille määrab juhtkond II poolaastal

Loovtööd, uurimistööd


Loovtöö koostamisega seotud tähtajad 2023/2024. õa

 • teema kinnitamine 15.09.2023;
 • loovtöö esitamine koordinaatorile 03.04.2024;
 • loovtöö kaitsmine 17.04.2024;

Uurimistöö koostamisega seotud tähtajad 2023/2024. õa

 • teema kinnitamine 15.09.2023;
 • 1. seminar 20.10.23;
 • 2. seminar 19.12.23;
 • uurimistööde esitamine juhendajale 02.05.2024;
 • uurimistööde lõplik esitamine koordinaatorile 16.05.2024;
 • retsensioonide esitamine õpilastel 27.05.2024;
 • retsensentide retsensioonide esitamine 30.05.2024;
 • uurimistööde kaitsmine 06.06.24;
 • Järelkaitsmine vajadusel 27.08.2024;

Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine

Põhikooli lõpetamine

Põhikooli lõpetab õpilane:

 1. kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt "rahuldavad",
 2. kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning
 3. kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul.


Valitav aine tuleb teatada kooli juhtkonnale klassijuhataja vahendusel hiljemalt R 19.01.2024.

 

Gümnaasiumi lõpetamine

Gümnaasiumi lõputunnistus antakse õpilasele:

 1. kelle kooliastmehinded on vähemalt rahuldavad;
 2. kes on sooritanud eesti keele, matemaatika ja võõrkeele (inglise, prantsuse, vene või saksa keeles) riigieksamid;
 3. kes on sooritanud vähemalt rahuldavale tulemusele gümnaasiumi koolieksami;
 4. kes on sooritanud gümnaasiumi jooksul õpilasuurimuse või praktilise töö.

Õppetoolid ja nende juhid

Algõpetuse õppetool Maiu Tänna
Humanitaarainete õppetool Kati Küngas
Oskusainete õppetool Anne Tamm
Reaal- ja loodusainete õppetool Maarja Rips
Võõrkeelte õppetool Ingrid Teigar
Liikumisõpetuse õppetool Eero Savason

Klassijuhatajad:

1A Maiu Tänna
1B Urve Koemets
1C Kristel Nuiamäe
2A Tiina Rum
2B Helena Keskpaik
2C Pille Pilliroog
3A Hanna-Ly Eljas
3B Tiina Luik
3C Ülle Sirel
3V Virge Virunurm
4A Liina Aun
4B Erik Aarna
4C Maiu Tänna
5A Mari-Liis Oja
5B Dmytro Sadovyi
5C Eve Aedla
6A Eeva Mesi
6B Katarina Eva Ventsel
6C Aet Laast
6D Merle Adelman
6V Anett Kuris
7A Katrin Rinne
7B Tatjana Fedorova
7C Mari Liis Arismaa
7D Kati Küngas
7V Kati Küngas
8A Heli Stroom
8B Krista Kallas
8C Maarja Rips
9A Eero Savason
9B Katrin Koit
9C Anne Tamm
9V Tanel Pihelgas
G1K Marju Kubre
G1KR Raili Vahermägi
G1L Jelena Fjodorova
G2K Ingrid Teigar
G2KR Viivi Reedik
G2L Liis Hendrikson
G3K Rain Roosileht
G3KRK Kaire Pihelgas
G3L Vello Rus

Jooksu ja tervisekõnnitunnid 2023/2024. õa

Lisaks ühele tunniplaanijärgsele liikumiseõpetuse tunnile osalevad 7.-9. klassi õpilased nädala jooksul ühes jooksu- ja tervisekõnnitunnis. Õpilane valib endale sobiva aja allolevast graafikust ning registreerib oma kohaloleku valveõpetaja juures. Jooksu- ja tervisekõnnitunnid toimuvad staadionil või Männi pargis iga ilmaga.

AJAD LISATAKSE 1.09

Õpetaja on alati kohal.

Iga õpilane peab osalema välitunnis 1 kord nädalas. Õpetaja fikseerib õpilase osalemise tunnis. Joosta ja kõndida saab ainult spordiriietes ja -jalanõudes.
 

Klass Jooks / kõnd
7.-9. klass 20 min / 40 minHindamine:
8-10 korda – A
7 korda – B
5-6 korda – D
1-4 korda – F+


Õpilased, kes käivad väljaspool kooli regulaarset füüsilist tegevust nõudvates treeningutes (vähemalt 3x nädalas), on võimalus saada vabastus graafiku järgsetest välitundidest. Selleks tuleb esitada oma kehalise kasvatuse õpetajale hiljemalt iga trimestri esimese nädala lõpuks klubi/ treeningu korraldaja poolt välja antud ametlik tõend/kiri, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • treeningu korraldaja / klubi nimi
 • treeningul osaleva õpilase nimi
 • spordiala nimetus
 • treeningu toimumise aeg ja sagedus


G2 ja G3 klassidel toimub nädalas üks tunniplaanijärgne liikumisõpetuse tund, millele lisaks tuleb täita liikumispäevikut. Täpsemad juhised annavad aineõpetajad.

Ujumine 2023/2024


Ujumistunnid toimuvad Arte Gümnaasiumis.

Tunnid toimuvad 04.09 – 03.11.2023 (v.a. koolivaheaeg 23.10-29.10.23) esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti. I poolaastal ujuvad 3.a ja 3.b klass.

Ujumiste graafikud:
3.a klass – ujulasse 09.00, vette 09.15
3.b klass – ujulasse 09.45, vette 10.00

Avaldatud 02.01.2024. Viimati muudetud 19.01.2024.