Sisekord ja ohutus tehnoloogia tunnis

1. Sisekord

1.1 Tundi alustab ja lõpetab õpetaja.
1.2 Tunni alustame ja lõpetame organiseeritult, töökotta sisene ainult õpetaja loal.
1.3 Tööta sinule ettenähtud töökohal ja võta kaasa ainult vajalikud õppevahendid.
1.4 Tööd alustades kontrolli töökoha ja tööriistade korrasolekut, puudustest teata kohe õpetajale.
1.5 Tööriistu kasuta ainult neile ettenähtud tööks ja keelatud on töövahendite tahtlik lõhkumine.
1.6 Lõpetanud töö, korrasta töökoht, puhasta töövahendid ning aseta need ettenähtud kohale.
1.7 Korrapidaja koristab klassi ja kontrollib töövahendite korrasolekut.

2. Ohutus

2.1 Tööõpetuse tunnis kanna sobivat riietust ja peakatet.
2.2 Ei tohi kanda rippuvaid esemeid.
2.3 Tööpinke ja seadmeid ei tohi käivitada ilma õpetaja loata.
2.4 Tööpingil töötades kasuta kaitsevahendeid nagu prillid, mask, ekraan, kindad.
2.5 Töötamisel kasuta ainult ohutuid töövõtteid.
2.6 Keelatud on lahkuda oma töökohalt ilma mõjuva põhjuseta ja õpetaja loata.
2.7 Tööriista purunemisest ja tööpingi või seadme rikkest teata koheselt õpetajale.
2.8 Kui tööpingil töötades tekib avariiohtlik olukord, lülita pink välja või lahku pingi juurest viivitamatult.
2.9 Keelatud on segada töö ajal kaasõpilast ja seista tema selja taga.
2.10 Keelatud on seista töötavale tööpingile ja kaasõpilasele lähemal kui 1 m.
2.11 Töötraumast teata õpetajale ise või kaasõpilaste abil.
2.12 Ülejäänud õpilased jäävad oma kohtadele ja täidavad õpetaja korraldusi.
2.13 Tuleohust teata õpetajale, täida täpselt tema korraldusi ja ära tekita paanikat.

 

https://mg.edu.ee/sites/mg.edu.ee/files/2024-04/sisekord-ja-ohutus-tooopetuse-tunnis.pdflink opens on new page

Avaldatud 05.04.2024. Viimati muudetud 05.04.2024.