Psühholoog

Psühholoog

Psühholoogi juurde võivad vestlusele (nõustamisele, konsultatsioonile) pöörduda kõik kooliga seotud inimesed - õpilased, vanemad, õpetajad.

Koolipsühholoogi põhitööks on eelkõige õpilaste edasijõudmise toetamine: Ükski probleem ei ole liiga väike, kui see segab igapäevast toimetulekut. Mõnikord on vaja asju kõva häälega välja öelda, et osata ennast kuulata ja lahendusi leida. Psühholoog saabki suureks abiks olla tagasisidet andvas kuulamises, laiema perspektiivi nägemises, võimaluste ja valikute sõnastamisel, sisemiste ressursside ülesotsimises ja toetuses. Psühholoogiruum võib olla ka lihtsalt koht, kus ennast vajadusel tühjaks nutta või hetkelist ärevust ja pinget maha laadida. Alati ei pea kõigega ise hakkama saama. Olgu mureks siis kohanemine koolis, õppetöös edasijõudmatus, suhted kaaslaste, õpetajate ja vanematega, valikute ja otsuste tegemine, suhtlemisoskuste omandamine või teised isiklikud küsimused, probleemid või kriisisituatsioonid, mis vajaksid tuge.

Oluline osa psühholoogi tööst on koostöö õpetajate, lapsevanemate ning teiste tugispetsialistidega: Lapsevanemate nõustamine, kooli juhtkonna, õpetajate ja teiste spetsialistide abistamine laste edasijõudmise kindlustamisel, aga ka organisatsiooni kui terviku paremale toimimisele kaasaaitamine.

Koolipsühholoog lähtub oma töös kutse-eetikast, tagades usaldusväärsuse ja isikliku info konfidentsiaalsuse ning aktsepteerib kliendi privaatsust ja individuaalsust.

 

Koolipsühholoogi vastuvõtuajad

 

Koolipsühholoog juhendamisel: Robert Reiman (1.-5. klassid), ruum 219

Kolmapäev 8.00 – 17.15
Neljapäev 8.00 – 17.15
Reede 8.00 – 16.25


robert.reiman@mg.edu.eelink opens on new page

telefon 53 015 655

 

Koolipsühholoog: Raili Vahermägi (6.-12. klassid), ruum 109

 
Teisipäev 14.00 - 17.00
Kolmapäev 09.00 – 17.00
Neljapäev 09.00 – 17.00
Reede 09.00 – 14.00

raili.vahermagi@mg.edu.eelink opens on new page

telefon 55 646 243

 
Palume nõustamisajad eelnevalt kokku leppida suusõnaliselt või meili-telefoni teel.
Vajadusel saab kokku leppida ka teisi aegu.
Avaldatud 07.01.2024. Viimati muudetud 31.01.2024.