HEV õppe koordineerija

HEV õppe koordineerija

HEV õppe koordineerija põhitegevuseks on kooliprobleemide kaardistamine, põhjuste väljaselgitamine ning parimate võimalike lahenduste leidmine.

HEV õppe koordineerija:
  • toetab õpilaste toimetulekut koolis ning abistab isiklike ja sotsiaalsete probleemide lahendamisel;
  • märkab õpilaste hariduslikke erivajadusi ning selgitab välja mahajäämuse põhjused;
  • toetab õpetajat ning teeb ettepanekuid HEV õpilaste arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks;
  • juhendab õpetajat töös HEV õpilastega võimetekohase õppevormi, õppematerjali ja õpistrateegiate leidmisel.


Vastuvõtuajad:
Esmaspäev 10.00 - 12.00
Neljapäev 14.00 – 16.00

Rita Kosapoeg
E-post rita.kosapoeg@mg.edu.eelink opens on new page
Telefon: 566 456 89
Ruum 218

HEV õpilase õppe toetamine

HEV õpilase toetaminelink opens on new page

 

Avaldatud 07.01.2024. Viimati muudetud 07.01.2024.