Õpikute laenutamine 2022.-2023. õppeaastaks
Õpikute laenutamine algavaks õppeaastaks toimub vahemikus 22.08 – 31.08 kooli raamatukogus.

22.08.   

9.00 – 11.00 9.a
11.00 – 13.00 9.b, 9.v
13.00 – 15.00 9.c


23.08

9.00 – 11.00 8.a
11.00 – 13.00 8.b, 8v.
13.00 – 15.00 8.c


24.08

9.00 – 11.00 7.a
11.00 – 13.00 7.b, 7.v
13.00 – 15.00 7.c


25.08.   

9.00 – 10.30  6.a
10.30 – 12.00 6.b, 6.v
12.00 – 13.30 6.c
13.30 – 15.00 6.d


26.08

9.00 – 10.30 5.a
10.30 – 12.00 5.b
12.00 – 13.30 5.c
13.30 – 15.00 5.d
15.00 – 5.v


29.08

11.00 – 12.30 4.a
12.30 – 14.00 4.b
14.00 – 15.30 4.c


30.08

9.00 – 11.00 G1K
11.00 – 13.00 G1KR
13.00 – 15.00 G1L
15.00 – 16.30 G2K


31.08

9.00 – 10.30 G2KR
10.30 – 12.00 G2L
12.00 – 13.30 G3K
13.30 – 15.00 G3KR
15.00 – 16.30 G3L

 
1.-3. klassi õpilastele annab 1. septembril õpikud kätte klassijuhataja.

Infoks 1. klassi lapsevanematele
Lapsevanemate koosolek 1. klassi astuvate laste vanematele toimub 29. augustil kell 18.00. Koosolek toimub Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi aulas (Keskuse 18, I korrus). Pärast üldkoosolekut jätkub koosolek klassides. Ruumide kohta antakse info üldkoosolekul.

Õpikud saab 1. septembril klassijuhataja käest.

I klassi aktus toimub 1. septembril kell 11.30 aulas. Aktusel soovitame lastel kanda pidulikku (soovituslikult must (tumesinine) -valget) riietust. Kooli kodukord § 22.2. Pidulik riietus. (2) Pidulike sündmuste puhul kannavad õpilased soovitavalt must-valgete rõivaelementide kombinatsiooni: 1. noormeestel tume ülikond või viigipüksid, valge või hele triiksärk; 2. neidudel tume seelik, püksid, kostüüm või kleit, valge või hele pluus.

Kooliks vajalikud vahendid

Gümnaasiumi lõpuaktuse pildid on vaatamiseks ja tellimiseks saadaval: https://pildipood.ee/album/mg220622

MG põhikooli lõpuaktuse pildid on vaatamiseks ja tellimiseks saadaval: https://pildipood.ee/album/mg210622

TMG projektipäev "Tunne oma kodulinna"
Kevadine projektipäev, mis toimus 30. mail, oli pühendatud Mustamäe 60. aastapäevale. 

Algklasside õpilaste päev oli mitmekesine – iga klass leidis endale meelepärase tegevuse. 1.a, 1.b, 1.c, 4.b, 4.c ja 4. d klassid veetsid huvitava ning teadmisterohke päeva. Projektipäeva olid ühendatud nii teadmised raamatukogust ja selle võimalustest, lisaks räägiti meie kodukohtast Mustamäest ja saadi hulgaliselt teadmisi Tallinna linnast. Lõpetuseks veel hulk mõistatusi, viktoriine, täpsusviskamisi ja muidugi põnev orientrumine. 2.a ja 3.b klassid mängisid Männi pargis  ning pidasid väikest piknikku. 2.b, 2.c ja 4.b klassid külastasid Happy Fly Batuudikeskust. Koos jalutati sihtpunkti, kus kogu keskus oli nende päralt. Paar tundi möödus mängides, ronides ja hüpates kiiresti. 3.c klass käis ekskursioonil vanalinnas, kus osaleti haridusprogrammis "Munast muuseum", mille käigus tutvuti keskaegse Suurgildi hoonega ja seejärel külastati Raeapteeki. Lastele näidati Eesti Ajaloomuuseumi vanimat ja muuseumi algusega seotud kollektsiooni. 4.a klass käis projektipäeval Sütiste metsas matkamas. Lapsed said liivamägedel üles ja alla joosta ning päev lõpetati piknikuga.  3.a ja 4.v klassid avastasid projektipäeval raba maailma. Pääsküla rabaga tutvumiseks valiti erinevad programmid.  Uuriti, mis taimed rabas kasvavad ja kes seal elavad. Saadi teada, kuidas arvutada mändide vanust, millised taimed on mürgised, kuulata linnulaulu ja veel palju muud. Vaatetorni juures tehti vahepeatus, kus toimus piknik ning viktoriin matkal nähtu ja kuuldu peale. 

Põhikooliõpilased said projektipäeval ülesande analüüsida oma kodukoha ökoloogilist seisundit. Selleks tuli joonistada koduümbruse kaart, kuhu märgiti olulised objektid, näiteks kodumaja, lähimad maanteed, raudteed, tehased, veekogud, haljastus, prügikastid jms. Seejärel kirjeldati lühidalt oma koduümbruse ökoloogilist seisundit: milline mõju on haljastusel, transpordil, kuidas toimub prügimajandus, milline roll on lähedal asuvate tööstusettevõtetel. Lõpuks pidid õpilased arutlema teema üle, mida nad teeksid teisiti ja andma paar soovitust, mida nad muudaksid, et oma kodukoha ökoloogilist seisundit parandada. Ülesannet võisid õpilased lahendada nii üksi, paaris kui ka suurema rühmaga ühiselt.

Gümnaasiumiastme õpilaste ülesanded olid pühendatud just Mustamäe linnaosa 60. juubeli auks - toimus orienteerumine mööda linnaosa tähtsamaid paiku. Igas punktis ootas ees lõbus ülesanne: Männi pargis lauldi laval “Mustamäe valssi”, parkmetsa treppidel tehti liikumisharjutusi, TalTechi staadioni juures mõõdeti puude ümbermõõtu ja arvutati nende kõrgust, lisaks tuli kokku viia õige pilt ja aastaarv, millal ehitati olulisemad Mustamäe hooned. Kooli juures olevates punktides pidi näitama oma teadmisi kooli ajaloo kohta. Õpilased jäädvustasid oma tegemisi ja sellest sai kokku panna lustaka galerii. Kogu orienteerumismäng oli inspireeritud Liikuma Kutsuva Kooli ideedest.

Projektipäeval tunti rõõmu liikumisest, uutest teadmistest ja ühiselt koosveedetud ajast. Ilm oli päikseline ja kõigil päeva lõpus tuju hea.

3.a klass osales üle-eestilises loodusprojektis "Tere, Kevad! 2022"
Märtsikuus algas üle-eestiline projekt "Tere, Kevad!", mis kestis maikuu lõpuni. Projektis osales kokku 267 rühma. Meie koolist osales selles projektis 3. a klass koos klassijuhataja Tiina Rum´iga.

Projektis vaadeldi kevademärke, joonistati kevadkuulutajaid, kirjutati haikusid ja luuletusi. Õpilased jäädvustasid kevadet ka pildistamise kaudu. Fotode hulgast valiti iga nädal publiku lemmik ja ühe nädala lemmikuks osutus õpilase Mia Sindi foto "Imelik puu".

Projekti kõige põnevam osa oli viktoriin, kus alguses otsiti küsimusi ja parimatest küsimustest koostati kevadviktoriin. Viktoriin kestis terve kuu, kus iga nädal sai otsida teatud küsimustele vastuseid. Viktoriinis osales 102 rühma. 

3. a klass saavutas viktoriinis 1. koha. Palju õnne!

3. klasside projekti "Tiiger" lõpetamine loomaaias
3.a ja 3.b klass külastasid projekti "Tiiger" lõpetamise puhul loomaaeda. Tiigrit küll loomaaias ei nähtud, kuid teisi loomi ja linde uudistasid lapsed hoolega.

Väikese pikniku ajal sai kuulatud kirjanik Kairi Looki, kes lastekaitsepäeva puhul oli tulnud oma raamatuid tutvustama.

Euroweek
Euroweek on üleeuroopaline noorteprojekt-festival, mis toimub igal aastal
septembris. Tegemist on suure koolide võrgustikuga, kus on esindatud üks kool igast riigist. Euroweek sai alguse Belgiast aastal 1992. Eesti liitus projektiga aastal 2006, kui Euroopa Liit oli saanud hulgaliselt uusi liikmeid. Kõik need aastad on meie kooli poolt projekti vedanud Marju Kubre ja Vello Rus. Aastast 2019 on Vello asemel Ingrid Teigar. Igat kooli esindab 8 õpilasest ja 2 õpetajast koosnev delegatsioon.
Euroweekil puudub katusorganisatsioon ja festivali korraldamine toimub rotatsiooni korras. MG võõrustas rohkem kui 200 väliskülalist septembris 2013.
Festivali eesmärk on nädalaks tuua kokku gümnaasiumiõpilased ja õpetajad Euroopa riikidest, et koos midagi huvitavat ette võtta. Pakume igaüks oma riigi toitu, iga delegatsioon esitab laulu/tantsu/muusikapala, esitleme oma riiki, toimuvad arutelud ja töötoad, tutvutakse võõrustava riigi vaatamisväärsustega, peetakse pidu ja sõlmitakse sõprussuhteid.
Euroweek 2022 toimub 21.-28. septembril kahes riigis. Pool festivali leiab aset
Kalundborgis, Taanis ja teine pool Kalmaris, Rootsis. Meie kooli delegatsioon on juba tegemas ettevalmistusi ja täitmas korraldajate antud ülesandeid. Loodame väga, et kõik läheb plaanipäraselt ja saame sügisel jagada muljeid järjekordselt Euroweekilt!

“Loeme ennast Teletorni tippu”
1.c, 3.a, 4.a, 4.b, 4.d, 4.v ja 6.b klass osalesid lugemisprogrammis “Loeme ennast Teletorni tippu”. Lugemisprogrammis osales kokku 44 klassi 1005 õpilasega, kes lugesid 1 137 398 lehekülge.

4.b klassi õpilastel õnnestus klassiga kokku lugeda 51 597 lehekülge, ühe õpilase kohta 2063 lehekülge, millega nad jõudsid esikolmikusse. Õpilased käisid auhinna kättesaamisel ja Tallinna Teletorni külastusel. Päev lõppes toreda piknikuga looduses.

Palju õnne tublidele lugejatele!

Õuesõppenädal!
Meil on rõõm teatada, et meie koolis toimunud esimene Liikma Kutsuva Kooli õuesõppenädal on edukalt möödas.

Kokku viidi ainetundide raames õue 26 klassi õpilasi ja tehti üle 80 õuesõppetunni. Suuremates klassides määrati samblike abil õhu puhtust, filmiti luulekavasid, korrati teise maailmasõja ning ärkamisajaga seotud teemasid jne. Keskmises vanuseastmes tuletati meelde ühiskonnaõpetuses õpitut, juhatati vene keeles teed, arvutati võimsust, korrati muusikaõpetuse mõisteid, käänati sõnu, arvutati puulehtede aritmeetilist keskmist. Kõige rohkem õuetunde toimus algklasside õpilastele – õpetajad viisid õpilasi õue joonistama, taimi vaatlema, kujundeid leidma ja arvutama, koomikseid koostama, tehti etteütlust, korrati häälikuühendeid jne.

Suurem osa tunde viidi läbi kooliümbruses, kuid õpilased jõudsid ka „omadega rappa“, täpsemalt Pääsküla rappa.

Täname kõiki õpetajaid, kes tegid teistmoodi tunde. Veel suurem tänu neile, kes plaanivad õuesõpet rakendada ka edaspidi. Loodame, et õuesõppenädalast saab traditsioon ja nii klasse kui ka tunde tuleb järjest juurde.

5.a klassi loodusõpetuse projektõpe soos 
Eelnevalt uuriti soo liike ning elustikku õpiku, videofilmide ja muu materjali abil. Koostati ristsõna ning raba elustikku tutvustava õpperaja skeem. Seejärel käidi Pääsküla rabas koha peal, sest nagu öeldakse, oma silm on kuningas. Uuriti turbakihi paksust, saadi teada kui vana on Pääsküla raba. Otsiti ka taimi (pohl, sinikas, huulhein, kanarbik, sookail, turbasammal), mille käigus kohati putukaid, linde ning inimtegevuse jälgi. Matka lõpus pidasime maha ka vahva pikniku!

Projekti lõpus koostab iga õpilane vabalt valitud soo teemalise referaadi!

Sammulugemise võistlus!
Täname kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes osalesid koolivaheajal toimunud sammulugemise võistlusel. 

1.-3. klasside arvestuses saavutas I koha 3.a klass, 4.-6. klasside arvestuses 6.a klass, 7.-9. klasside hulgas oli kõige tublim 8.a klass ja gümnaasiumiastmes tegi kõige rohkem samme G2L klass. 

Õpetajatest oli kõige usinamad Ülle Sirel, Sirly Illak-Oluvere ja Jelena Fjodorova.

Loodame, et värskes õhus liikume jätkub ka edaspidi!

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi loov- ja uurimistööde konverents „Teadus ja looming kui õpilaste arengu ja koostöö toetajad“
11. mail 2022 toimus Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis traditsiooniline loov- ja uurimistöödele pühendatud konverents, kus osalesid lisaks korraldaja koolile ka Tallinna Tehnikagümnaasiumi ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilased. 

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis on alati olnud tähtsal kohal praktiliste tööde tegemine ja õpilasuurimuste koostamine. 90ndate aastate lõpus toimusid ühised kevadised praktikalaagrid Otepääl, Pakri poolsaarel jm koos Otepää Keskkooli ja Tartu 5. Keskkooli õpilastega. Praktiliste tööde käigus tekkis mõte vormistada tulemused uurimistöödena, millest kasvas välja 13 aastat kestnud koostöö Tallinna koolidega. Koos Tallinna Õpetajate Majaga hakati korraldama keskkonnakeemiaalaseid uurimistööde konkursse, mille üks peamisi eestvedajaid oli kooli keemiaõpetaja Malle Solnson. Igal aastal lõppes konkurss konverentsiga, kus õpilased oma töid ette kandsid. 

Aastatel 2012-2017 osalesid Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õpilased Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammis Nordplus. Programmi käigus toimus 6 konverentsi, millest võtsid osa Blackberg`s Upper Secondary School Stockholmist, Katedralskolan Upper Secondary School Turust ja Tallinna Mustamäe Gümnaasium. Konverentsidel esitlesid õpilased oma uurimistöid ettekannete ja posteresitlustega.

Uurimuslik õpe on jätkunud koolis tänaseni. 2019. aastal toimus uurimistööde konverents koos Tallinna Tehnikagümnaasiumi ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilastega. Koostöö jätkus sel õppeaastal ja 11. mail esitlesid oma loovtöid ja uurimistöid kolme kooli õpilased. Sisukaid ettekandeid premeeris kingitustega Tallinna Mustamäe Linnaosa Valitsus.

11. mail tutvustasid oma loovtöid: 

Carl Gustav Moritz (Tallinna Saksa Gümnaasium) - Kirjutuslaua renoveerimine, juhendaja Veiko Vahur;

Andrus Lepikult (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - Eesti territooriumi asukoha muutumine läbi geoloogiliste ajastute, juhendaja Heli Stroom; 

Laura Torein ja Grete Liitma (Tallinna  Tehnikagümnaasium) - Õpilaste lugemus 6. ja 8. klassides, juhendaja Liia Rahman; 

Hedy Rückenberg ja Bianka Küün (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - Kooli makett, juhendaja Maia Masing; 

Tristan Ruut (Tallinna  Tehnikagümnaasium) - Origami lamp, juhendaja Jaana Käba; 

Ingrid Kristin Paist (Tallinna Saksa Gümnaasium) - Tuletantsu koreograafia ja video loomine, juhendaja Ilmi Laur-Paist; 

Maileen Volberg (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - Popurrii saksofoniga, muusikavideo, juhendaja Sirly Illak-Oluvere;

Kreete Köster ja Marcus Vana (Tallinna  Tehnikagümnaasium) – Kokaraamat, juhendaja Marcus Lauri; 

Karel Mattias Peebo (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - animatsioon, juhendaja Maia Masing.

Uurimistööde ettekanded:

Anna Eliisa Raudsepp (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - „Seksuaalvähemuste kujutamine 19., 20., 21. sajandi romaanides teoste"Dorian Gray portree", "Öömets" ja "Kutsu mind oma nimega" näitel”, juhendaja Kaire Pihelgas;

Karl-Mihkel Ott (Tallinna  Tehnikagümnaasium) - „Libdas teegi disainimine ja implementatsioon“, juhendaja Urve Kivila; 

Saara Mia Sarapuu (Tallinna Saksa Gümnaasium) - ,,Pesukaru potensiaalne levik ja mõju Eestis”, juhendaja Mae Sutrop;

Hugo Rait Mei (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - „Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 11. ja 12. klasside õpilaste teadlikkus ja arvamusEesti päevapoliitikast”, juhendaja Kati Küngas; 

Roos Marii Soosalu (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - „Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 10.-12. klasside õpilaste teadlikkus veredoonorlusest ja selle populaarsusest vastanute seas“, juhendaja Maarja Rips.

Frederik Saal (Tallinna Saksa Gümnaasium) - „Katse elada Marcus Aureliuse stoitsistliku maailmavaate alusel”, juhendaja Ulla Herkel.

Täname kõiki esinejaid, nende juhendajaid. Suur tänu konverentsi korraldajatele. Eriline tänu toetuse eest Mustamäe Linnaosa Valitsusele!

PISA 2022! 
PISA ehk Programme for International Student Assessment uurib noorte teadmisi kolmes valdkonnas: funktsionaalne lugemine, matemaatika, loodusteadused. Uuring toimub iga kolme aasta järel. Regulaarne rahvusvaheline uuring annab meile võimaluse jälgida haridusalaseid trende Eestis nii kohapeal kui ka teiste riikidega võrreldes.

Sel aastal andsid oma panuse meie kooli 52 õpilast 8.-9. klassidest. Uuring viidi läbi 9. ja 10. mail.

Mustamäe koolide jalgpallivõistlus
11.- ja 12. mail osalesid meie kooli 5. klasside poisid Henry (5.c), Ron Sebastian (5.a), Kristofer (5.a), Markus (5.a), Jaan Oskar (5.a), Edward (5.d), Richard (5.d), Karl-Erik (5.d) Tallinna Mustamäe linnaosa koolide jalgpallivõistlustel. Kokkuvõttes saavutati tubli 4. koht.

Aitäh poistele südika võistlemise eest!

Koolipere talgupäev
Täna, enne vaheajale minekut, toimus koolipere talgupäev. 

Päev läbi paistis päike ja rõõm oli sellise ilmaga väljas toimetada. Talgud kestsid kogu koolipäeva ja iga tund oli keegi väljas toimetamas. 

Õues olid abiks ka meie kojamees Ahti ja tema naine, kes aitasid töid juhendada. Söökla poolt olid termosed morsiga. Kooli sise- ja välisilme kujundamise töörühma juht motiveeris talgulisi magusa talgumaiusega.

Kooliümbrus puhastati prügist, lehtedest ja okstest. Istutati lilli, paigaldati linnu pesakaste ja jalgrattahoidjaid. Korda sai kogu kooliümbrus.

Suur tänukiidu kõigile talgulistele, kes kaasa lõid ja abiks olid! 

Klassidest osalesid 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.d, 4.v , 6.b Joonas ning õpetajad Anne Ots, Ülle Sirel, Helena Keskpaik, Tiina Kiisel, Merle Koha, Maiu Tänna, Tiina Rum, Edda Köörna, Maive Malken, Sirje Marist ja Pille Pilliroog. 

Suur aitäh lastevanematele: 3.a klassi Eriku ja Hendriku isale pesakastide ülespaneku eest, 3.b klassi Trevori vanematele lillede eest ja 2.a Karli isale lillekastide eest!

Suur aitäh ka neile, kes õue ei jõudnud, kuid toetasid ja märkasid! 

Lugemisprogramm "Lugemisisu"
3.a, 4.a ja 4.v klass lõpetasid terve õppeaasta kestnud lugemisprojekti "Lugemisisu".

Nädalas korra sai keegi tutvustada oma lemmikraamatut. Igas kuus märgiti loetuid raamatud tabelisse, mis lugemisisu tekitasid. Kohtuti kirjanikega, tehti üheskoos ajakirja, külastati raamatukogu ning õpiti tundma erinevate illustraatorite käekirja. Prooviti teha ka oma klassi raamatut.

Raamatukokku viidi lugemispassid, kuhu iga õpilane pidi märkima erinevad raamatud, vastavalt ülesannetele. 

Pidulik lõpetamine toimus Männi raamatukogus, kus kõik õpilased said aplausi saatel kätte "Lugemisisu" diplomi eduka programmi läbimise eest. Õpetajad Tiina Rum ja Sirje Marist said tänukirja lastes hea lugemisisu tekitamise eest.

Kiidu kõigile osalejatele!