Ürituste kava

SEPTEMBER - Liikuvuse kuu
Tegevused Toimumise aeg
Õppeaasta avaaktused 1.09.2022
Spordipäev 2.09.2022
Õppetoolide koosolek 6.09.2022
Klasside ja õpetajate pildistamine 06.09 – 07.09.2022
Info- ja digiminutid 13.09.2022
2., 4., 7. klasside matemaatika tasemetöö 19.-22.09.2022
Liikuvuse nädal     16. - 22.09.2022
Autovaba päev
Maailma ninasarvikute päev
Rahvusvaheline merepäev
22.09.2022
Rebaste ristimine 23.09.2022
4. klasside eesti keele tasemetöö 23.09; 26. –27.09.2022
Töörühmade koosolek 27.09.2022
   
OKTOOBER - Innovatsioonikuu
Tegevused Toimumise aeg
Rahvusvahelise muusikapäeva tähistamine 3.10.2022
Õppetoolide koosolek 4.10.2022
Õpetajate päev 5.10.2022
4. klasside loodusõpetuse tasemetöö 10.10-13.10.2022
Info- ja digiminutid 11.10.2022
Töörühmade koosolek 18.10.2022
Uurimistööde I seminar 21.10.2022
Arendusseeminar “Liikuma kutsuv kool” 24.10.2022
Koolivaheaeg 24.10 – 30.10.2022
   
NOVEMBER - Valgusekuu
Tegevused Toimumise aeg
Õuesõppe nädal 31.10 – 6.11.2022
Õppetoolide koosolek 1.11.2022
Info- ja digiminutid 8.11.2022
Maailma teaduspäev      10.11.2022
Kakupäev
Üleeuroopaline jäätmetekke vähendamise nädal
12.11.2022
Liikuma Kutsuva Kooli sügisseminar 2022 (Tartus) 15.11-16.11.2022
Kodanikupäev 26.11.2022
Töörühmade koosolek 29.11.2022
   
DETSEMBER - Toidukuu
Tegevused Toimumise aeg
Õppetoolide koosolek 6.12.2022
Info- ja digiminutid 13.12.2022
Rahvusvaheline ahvipäev 14.12.2022
Ülekooliline projektipäev 20.12.2022
Uurimistööde II seminar 20.12.2022
Jõulukontsert ja klassijuhatajatunnid 21.12.2022
Koolivaheaeg 22.12.2022 - 8.01.2023
   
JAANUAR - Linnaruumi kuu
Tegevused Toimumise aeg
Õppetoolide koosolek 10.01.2023
Kotkaste kaitse päev 10.01.2023
Info- ja digiminutid 17.01.2023
Töörühmade koosolek 31.01.2023
   
VEEBRUAR - Energiakuu
Tegevused Toimumise aeg
Karjäärinädal 06.02. – 10.02.2023
Õppetoolide koosolek 7.02.2023
Info- ja digiminutid 14.02.2023
Töörühmade koosolek 21.02.2023
Ülekooliline uisupäev 15.02.2022 22.02.2023
Vabariigi aastapäeva aktused 23.02.2023
Arendusseeminar 27.02.2023
Koolivaheaeg 27.02.2023 – 5.03.2023
   
MÄRTS - Jäätmete kuu
Tegevused Toimumise aeg
Maailma eluslooduse päev         2.03.2023
Õppetoolide koosolek 7.03.2023
Emakeelepäev 14.03.2023
Info- ja digiminutid 14.03.2023
Rahvusvaheline taaskasutuspäev 18.03.2023
Maailma istutuspäev         21.03.2023
Maailma veepäev 22.03.2023
Töörühmade koosolek 28.03.2023
   
APRILL – Kliimakuu; nutikuu
Tegevused Toimumise aeg
Õppetoolide koosolek 4.04.2023
Suur reede 7.04.2023
Info- ja digiminutid 11.04.2023
Töörühmade koosolek 18.04.2023
Loovtööde kaitsmine 21.04.2023
Eesti keele riigieksam 24.04.2023
Arendusseminar 25.04.2023
Koolivaheaeg 24.04.2023 – 30.04.2023
   
MAI - Elurikkuse kuu
Tegevused Toimumise aeg
Maipüha 1.05.2023
Inglise keele riigieksam 2.05.2023 (kirjalik), 3.05.2023 (suuline)
Õppetoolide koosolek 9.05.2023
Maailma rändlindude päev       14.05.2023
Info- ja digiminutid 16.05.2023
Matemaatika riigieksam 17.05.2023
Maailma mesilaste päev 20.05.2023
Rahvusvaheline elurikkuse päev Teeme ära! 22.05.2023
Töörühmade koosolek 23.05.2023
Info- ja digiminutid 30.05.2023
   
JUUNI - Looduskuu
Tegevused Toimumise aeg
Eesti keele lõpueksam 2.06.2023
Loov- ja uurimistööde konverents   2.06.2023
Gümnaasiumi koolieksam 6.06.2023
Õppetoolide koosolek 6.06.2023
Matemaatika lõpueksam 7.06.2023
Ülekooliline projektipäev 7.06.2023
Uurimistööde kaitsmine 7.06.2023
1.-8. klassi õppekäikude päev 8.06.2023
Üleminekueksam 8.06.2023
Üleminekuklasside õppenõukogu 9.06.2023
1.-8. klassi õuesõppe päev 9.06.2023
Giidipraktika I 9.06.2023
Üleminekueksam 12.06.2023
Põhikooli valikeksamid 12.06-13.06.2023
1.-8. klass lõpuaktused 13.06.2023
Giidipraktika II 14.06.2023
Giidipraktika III 16.06.2023
Lõpuklasside õppenõukogu 20.06.2023
9. klasside lõpuaktus 21.06.2023
G3 lõpuaktus 22.06.2023
   
AUGUST
Tegevused Toimumise aeg
Õppenõukogu 30.08.2023