Vastuvõtt

| Üleminekuklassid

Võtame õpilasi vastu üleminekuklassidesse (2.-8. klass).
Inglise keele süvaõppega klassi soovivatel õpilastel tuleb sooritada praktlilised tööd.
Soovijatel registreeruda kantseleis kool@mg.edu.ee , 6547292.