Vastuvõtt

| 1.klass


1. klassi astumine Tallinnas

1. klassi astujadVastuvõtueeskirjad Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 1. klassi 2023. a1. klassi õpilased võetakse kooli vastu vastavalt Tallinna linnavalitsuse 21.detsembri 2011 määrusele nr.132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“

Isik või tema seaduslik esindaja on kohustatud 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas.

 1. Dokumendid ja foto edastada kool@mg.edu.ee 22.maist 16. juunini.
  Täiendav info e-posti teel kool@mg.edu.ee.
  Kellel ei ole võimalik dokumente edastada e-postiga, saab tuua dokumendid kantseleisse (Keskuse 18, II korrus, ruum 201).

  Tervisekaardi saab tuua ka augustis.

  NB! Avaldusel on küsitud muuhulgas lapse pea ümbermõõtu vormimütsi jaoks. Mütsid tellitakse juunis!

  Esitatud dokumendid:
  • Lapsevanema avaldus
  • Lapse sünnitõendikoopia (selle puudumisel isikut tõendava dokumendi koopia)
  • Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
  • Tervisekaart
  • Õpilaspileti jaoks digifoto (failinimi: isikukood.jpg)

  NB! Dokumendifotol peab olema hele ühevärviline taust, pildistatud otsevaates, prillideta ja peakatteta.
  Dokumendifotol on inimese kujutis õlgadest pealaeni.


 2. Alates 12. juunist 2022 võetakse vastu soovijaid vabaks jäänud kohtadele.


Täpsem informatsioon Tallinna Haridusameti kodulehel https://www.tallinn.ee/haridus/Esimesse-klassi-astumine
1. klassis vajalikud õppevahendid.