Vanemad teated

Klassijuhataja eneseanalüüsimudeli pilootprogramm
30. mail lõpetasime pidulikult Tallinna Haridusameti ja TÜ Eetikakeskuse poolt algatatud klassijuhataja eneseanalüüsimudeli pilootprogrammi. Projekti rahastaja oli Lisan ja toetas Riigi Tugiteenuste Keskus meetme „Haridusasutuste arendusprojektid ja õpiüritused“ raames. 

Meie kooli töörühm tegeles klassijuhataja ametijuhendi, mentorlusjuhendi ja õpetajaid toetavate meelespeade kaasajastamisega.

Suur tänu koolitajatele Tartu Ülikooli eetikakeskusest (Eetikaveeb), aitäh meie kaasteelistele: Tallinna 21. Kool, Tallinna Inglise Kolledž, Kadrioru Saksa Gümnaasium

Rahvusvaheline lugemisprojekt Meie Väike Raamatukogu
Meie kooli 1.a ja 1.c klass võtsid alates oktoobrist kuni mai lõpuni osa Rahvusvahelisest lugemisprojektist Meie Väike Raamatukogu. Õpilasi juhendasid õpetajad P. Pilliroog (1.c) ja T. Rum (1.a).

Projekti eesmärgiks oli innustada lapsi lugema ning tutvustada oma kodumaal tuntud, kuid teistes Euroopa riikides vähem teatud Euroopa kirjanikke ja illustraatoreid.

Ühiselt loeti läbi 6 erineva riigi autorite raamatut, täideti tegelusvihikut, kohtuti kirjanike ja illustraatoritega ning võeti osa auhinnamängudest.

Projekti tegevused rikastasid emakeele, kunsti, töö- ja loodusõpetuse tunde. Samuti saadi ideid temaatilise klassiõhtu läbiviimiseks.

Suur rõõm on teatada, et meie kooli 1.a klass võitis rahvusvahelise raamatuprojekti Meie Väike Raamatukogu auhinnamängu "Olla nagu tiiger". Kingituseks sai klass 6 uut raamatut ja Tähekese aastatellimuse klassile. Palju õnne!

XIII noorte laulu- ja tantsupidu
Meil on suur rõõm teatada, et XIII noorte laulu- ja tantsupeo "Püha on maa" laulupeo kunstilise toimkonna otsusel on meie kooli noorem (14 õpilast) ja vanem mudilaskoor (19 õpilast) pääsenud sel suvel toimuvale koolinoorte laulupeole "Püha on maa". 
Palju õnne tublidele lauljatele ja dirigent Merle Adelmanile!

Tulevikukooli programmi lõpetamine
23. mail lõpetasime pidulikult Tallinna Ülikooli Tulevikukool programmi. Seekord kohtusime koolimeeskondadega ajaloohõngulises Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis.

Programmi tulemusena õppisime teadlikumat muutuste juhtimist ning töötasime välja tulevaste 1. klasside arengut toetava tagasiside andmise põhimõtted. Programmi läbimine on alles meie ettevõtmiste algus. Ees ootab hulk sisukaid jätkutegevusi, mille abil luua püsivat muutust koolikultuuris.

Tulevikukooli töörühma kuulusid õpetajad Tiina Luik, Helena Keskpaik, Katarina Eva Ventsel ja Maret Kuuse ning juhtkonna esindajatena kooli direktor Kaidor Damberg, õppejuht Marika Randma ja projektijuht Kaire Pihelgas.

Tänu kuulub ka kõikidele meie kooli klassiõpetajatele, kes terve õppeaasta vältel kooliarenduses kaasa lõid!

Piiritu tänu meie konsultantidele, kes igast mäest üle aitasid, toetasid ja julgustasid - Maarja Urb, Kätlin Vanari ja Krista Keedus

Välinäitus "Kõlapilt"
Eesti Kunstikoolide Liidu ja Kunstihariduse Ühingu korraldatud Välinäituse “Kõlapilt” jaoks valiti meie kooli esindama 9.a klassi õpilaste tööd: Gregor Õigus "Koit" ja Helis Heinsaar "Mu isamaa on minu arm". 

Välinäitus "Kõlapilt" avatakse Tallinna linnaruumis18.06 kell 13.00. Täpsemalt saab näituse kohta lugeda https://kunstikoolid.ee/valinaitus-kolapilt/

Tööd tehti tehnoloogiaõpetuse tundides õpetaja Pille Pilliroogi juhendamisel.

Digilõime koolitusprogramm
16. mail olid meie koolis külas Tartu Raatuse Kooli õpetajad, kellega koos koolitajate Piret Luige (TÜ) ja Riin Saadjärve (Puhja Kool) juhtimisel osaleti Harno ja Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel Digilõime koolitusprogrammis. Oli tore ja meeldivalt kasulik digilõime koolitus, mis vältas mitmeid kuid. Sai kohtuda loovalt mõtlevate õpetajatega, luua ja arendada kasulikke õppeainete vahelisi lõimimisi, mille väljundid olid õpilasi motiveerivad, innustavad, teadmisi kinnistavad ning elamusi pakkuvad. Tõdesime, et kõiki õppeaineid on võimalik omavahel lõimida, leida ühisosa ja minna neis süvitsi. Kasutades digivaldkonna ääretuid võimalusi esitleti esialgsetest kavadest ja mõttekaartidest valminud reaalseid töid, mis kõikides koolides praktilises tunni või koolipäeva osas ellu viidi. Jäid kõlama veel mõtted: rohkem kasutada õpilaselt õpilasele õpetamist, ühtseks meeskonnaks saab siduda edukalt kõik kooliastmeid ja neid kõiki esitletud kavasid saab omakorda edasi arendada.

Meie tänud Tartu koolidele, kellelt ammutasime ideid, kellelt saime oma kavade kohta mõtteid ja positiivset tagasisidet ning tekkisid konstruktiivsed arutelud, mis olid osapooli igati rikastavad.

Täname koolitajaid ja meie kooli tegusaid, loovaid ja andekaid õpetajaid, kes panustasid aega ja leidsid inspiratsiooni toredateks ülesanneteks! Üheskoos lõimiti järgnevaid aineid: Sirly Illak-Oluvere (muusika, õppekorraldusjuht), Viktoria Hytti (vene keel), Tatjana Fedotova (matemaatika), Kati Küngas (ajalugu), Liis Hendrikson (keemia), Mari Liisi Arismaa (matemaatika), Ülle Sirel (algõpetus), Ingrid Teigar (inglise keel), Krista Kallas (kehaline kasvatus), Kaisa Kase (eesti keel), Artur Ivašina (haridustehnoloog). 

Aitäh!

Tallinna päeva etteütluse kirjutamine
15. mail kirjutati Tallinna loomaaias Tallinna päeva etteütlust. Ürituse eesmärk on pakkuda võimalust panna ühiselt proovile oma teadmised ja õppida midagi uut Tallinna kohta. 

Meie koolist käis etteütlust kirjutamas G1KR ja 4.a klass. 4. klassi õpilased olid kohapeal ka kõige nooremad kirjutajad. Etteütlust kirjutasid koos õpilastega kaasa õpetajad Kaire Pihelgas, Kati Küngas ja Tiina Rum.

Päeva juhtis Tõnis Milling. Ürituse juhatas sisse Tallinna päeva etteütluse traditsiooni algataja, linnapea Mihhail Kõlvart, kes kutsus kõiki keelehuvilisi meeleolukast ühiskirjutamisest osa saama. „Tallinna-teemalist etteütlust korraldame nüüd juba 11. korda ning hea meel on näha, et see on leidnud oma koha linlaste südames,“ ütles Kõlvart. „Tänavune Tallinna päev on eriline, sest meie kodulinn kannab Euroopa rohelise pealinna tiitlit ja sellest lähtudes on valitud ka etteütluse koht." 

Teksti luges ette tänavu populaarse loodussaate „Osoon“ tegija Kristo Elias. 

Peale etteütluse kirjutamist toimus vigade analüüs ja esines Aleksei Turovski, kes rääkis loomadest ja loodusest. Õpilastel oli võimalus soovi korral koos giidiga külastada jääkarude, hüljeste ja kotkaste aedikut. 

Talgupäev
5. mail toimus koolis kooli sise- ja välisilme kujundamise töörühma eestvedamisel kooli talgupäev. 

Puhtaks tehti kooli õue- ja staadioniala, istutati ja külvati lilletaimi, pesti puhtaks meie kooli öökulli skulptuur, korrastati garderoobid ja klassiruumid.

Tublisid talgulisi oli palju. 

Suur aitäh 1.a, 1.c, 2.b, 2.c, 3.a, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.d ja 7.b klassi Joonas! Kiitust väärivad ka õpetajad Merle Adelman, Krista Kallas, Liina Aun, Ülle Sirel, Pille Pilliroog, Tiina Luik, Maiu Tänna, Tiina Kiisel ja Tiina Rum, kes koos õpilastega kaasa lõid. 

Tähistasime väärikat sünnipäeva

Meie koolis on 15 aastat tublilt ja üksmeelselt töötanud abielupaar Elvi ja Ahti Halme, puhastades kooli ümbrust leheprügist ja lumest, parandades katkist mööblit, uksi, ukselukke, tahvleid, treppe ja mida kõike veel, paigaldanud rattahoidjaid ja pilte või nagisid seina, teinud pisemaid elektritöid siin-seal! Härral täitus 07. mail 85 eluaastat ja selle puhul austasime ja õnnitlesime teda koolipere poolt  laulude, tänusõnade, aukirjade, lillede ja maiustega esmaspäeval, 08. mail kooli aulas. Proual täitub samasugune number eeloleval sügisel, kuid selleks ajaks on nad lubanud oma auga väljateenitud  puhkusele ehk pensionipõlve pidama jääda.
Vahetasime mõned mõtted juubilariga tema proua tehtud imemaitsva võileivatordi, õhulise rabarberikoogi ja tassikese kohvi nautimise kõrval.

Milline oli Sinu lapsepõlv?

Olen sündinud 3-lapselise pere teise lapsena 1938. aastal Viljandimaal, Kõpus. Vanematel oli suur talumajapidamine, palju loomi ja talutöid. Just see viimane saigi saatuslikuks meie perele. Isa ei olnud tol õhtul kodus, kui ülejäänud perekond – ema koos 3 väikelapse ning 2 vanainimese ehk tädiga – 1941. aastal kulakutena Siberisse küüditati. Olin siis 3-aastane, mu vend 4-aastane ja õde 1-aastane. Olin  nii väike, et palju millestki aru ei saanud, aga kindlasti oli see suur šokk emale. Seda ei oska arvatagi, mida tolle aja inimesed tegelikult üle elasid. Korjasime metsast marju, sõime nõgesesuppi, iga leivatükikest tuli teistega jagada. Kannatasime kõik alatoitumise all ja sellest lähtuvalt oli ilmselt ka kogu muu areng puudulik. Lapsed saadeti Siberist tagasi, kui olin 9-aastane, kuid ema pidi veel külmale maale jääma. Meid pandi Eestis tädide juurde elama, mina läksin elama oma isa õe perre, kellel oli üks laps – tütar. Eesti tulles sai taas korralikult süüa, tänu millele hakkas ka organism õigesti tööle. Mu isa sai Narva lahingus haavata, kuid suri hiljem muu haiguse tagajärjel välismaal. Ematalu Kõpus on praegu me poja käes, isatalu sai mu õe pere endale. Ema sai ka mingil ajal Siberist koju tulla, kuid siis viidi uuesti tagasi. Ka abikaasa Elvi ema kasvatas üksi oma 4 last üles, sest isa sai sõjas surma.

Mis on teie pika – pea 60 aastat kestnud – abielu saladus?

Elasime mõlemad Nõmmel, kui noored olime, ja kohtusime teineteisega ühel tantsupeol. Kogu Elvi perekond on väga tantsulembene olnud ning Elvi on 16 aastat tantsinud memmede tantsurühmas Vokiratas ning meie vanim tütar on lõpetanud tantsustuudio ja nüüd juhendab ise tantsurühmi. Kui naine käsutab (naerab), siis mees peab väga alandlik olema ja kõrvad longus kuulama. Elvi ütleb end kange iseloomuga olevat, aga mind nimetab õrna iseloomuga inimeseks, heaks isaks ja abikaasaks. Meil on 3 last – vanem tütar, kellel on omakorda 2 tütart ja poeg, teine tütar, kellel on omakorda 2 tütart, ning poeg, kellel on omakorda 2 poega ja kohe-kohe sündiv tütar.

Millist ametit oled õppinud ja pidanud?

Olen õppinud TPI-is elektriku erialal, kuid pere loomise ja laste sünniga seoses jäi lõpetamata. Vene ajal ehitasin väiksele linnakorterile lisaks suvila, sauna, garaaži Viliverre, seal peame tänaseni kasvuhoonet ja tegeleme aiatöödega. 35 aastat olen töötanud asutuses Tallinna Vesi, kust siiamaani igal aastal saadetakse jõuludeks väärtuslik meelespidamine, ehkki 20 aastat seal enam ei tööta. Eesti ajal erastas inglane selle ettevõtte ja kõik pensionärid saadeti ohtliku elektritöö tõttu ära. Ühe aasta palk maksti ette ja nii hakkasin endale uut töökohta otsima. Sain tööle remondimeheks Männi lasteaeda, kust TMG toonane majandusjuhataja Asta Otteson kutsus mind kooli tööle. Abikaasa Elvi on õppinud aedniku eriala Räpina tehnikumis, kuid 36 aastat teinud hoopis kangrutööd vabrikus Keila Pärnu mnt-l. Füüsiliselt väga raske ja kolme vahetusega töö tõttu sai ta 50-aastaselt pensionile ning asus Pallipõnni lasteaeda kojamehe ametikohale. Kui mina 2008. aastal TMG-sse tööle läksin, siis tuli Elvi minuga kaasa. Nii oleme mõlemad siin käsikäes juba 15 aastat kojamehe tööd teinud.

Mida märkad tänaste laste ja noorte juures?

Kooli tööle tulles tekkis küsimus: „Kas lastel on tervitamine keelatud koolis?” Lasteaias tervitasid nii lapsed kui vanemad juba kaugelt, kuid koolis seda kommet ei olnud, vaid mentaliteet, et ülearuseid ei tervitata. Tegelikult, eks ta tülikas ole, kui kõik muudkui tervitaks, ja kas kõiki õpetajaidki tervitatakse ... Kurvastab see, et koolis on rikkalik sooja toidu valik, aga õpilased käivad vahetundide ajal hoopis poest pitsasid ja limonaade ostmas. Poetaara ja pakendite lisandumise tõttu tuli kooli lisakonteiner muretseda, et kõik prügi ikka ära mahuks. Mis saab nutiajastu lastest, kes päevast päeva, tunnist tundi muudkui nurgas istuvad ja telefoni näpivad? Praegu veel suhteliselt selle ajastu algus, aga mis saab aastaid edasi, kas oskab keegi tulevikus veel igapäevaseid olmetöid ja pisiparandusi kodus teha? Kui palju on noori, kes mitte midagi ei tee, koolid pooleli, käiakse poodides vargil, selle asemel, et ausalt midagi endale välja teenida. Vene ajal polnud midagi saada - kõik tuli oma kätega ise valmis meisterdada.

Elu moto?

Mul on raske, vist ei oskagi, öelda abivajajale ja abiküsijale „ei”. Maast madalast olen pidanud palju ise ära tegema. Vanasti tegid õpilaste vanemad ühiselt ahjuküttega koolile talvepuud valmis. Kui teistel käisid isad ja emad tegemas, siis mina pidin enda eest ise väljas olema ja juba üsna noorelt puid tegemas käima. Vanasti oli tore aidata üksteist vastastikku – üks aitab ühte ja teine aitab teist vastu, aga mitte raha eest, nagu nüüd iga pisemgi tööliigutus tehakse. See on mulle võõras – raha eest kedagi aidata. Nii palju kui võimalik, aitan alati. / Oleme seda tõesti ka koolis küllaga näinud ja kogenud. Suur aitäh! /

Kas miski vihastab ka? Kuidas erimeelsusi lahendad?

Iga inimene on natuke erimoodi. Kui keegi ütleb pahasti või hakkab kedagi kiruma, siis järelikult see inimene lihtsalt on selline. Peavadki erinevad inimesed olema, ütlevad järsult või ei nõustu minuga - mis siis! Kui miski ei „istu” mulle, siis jätan ta sinnapaika. Aeg aitab ka natuke, kui seekord ei taha, siis leiame teise momendi, mil saame rahulikult rääkida või arutada.

Mis aitab üht ilusat pikka elu nii heasüdamlikult ja alandliku hoiakuga elada?

Ei ole ma konfliktis olnud mitte ühegi õpetaja ega ühegi õpilasega. Ei ole pahandanud kellegagi, kui õpilased ka teevad asju, mida teevad – lapse asi, las ta teeb! Vaatame talle otsa ja ta saab ise aru, mis valesti oli. Soovin niimoodi siin ilmas olla, et mitte kellegagi ei pahanda. Elvi ütleb, et talgupäeval sai palju oksi staadioni ümbert kokku korjatud ja nüüd on kõik jälle õpilastel laiali tassitud, aga tegelikult on see nii väike asi siin maailmas. Ei soovi kellegagi pahandada.

Suur tänu oma elust rääkimast ja mõtteid jagamast! Suur tänu ilusa eeskuju eest oma toimekuse, reipuse ja tervislikkusega, üksmeele ja heatahtlikkusega, lahtiste käte ja avatud südamega! Olete olnud suureks rõõmuks meile kõigile! Palju ilusaid aastaid ja päevi kõigeks edaspidiseks!


Vestluse pani kirja Merle Adelman
Emakeelepäeva tähistamine
Emakeelepäevaks valmistuti juba varakult.

Esimeste klasside õpilased kirjutasid klassides ühisluuletusi. 

1.a klass tähistas emakeelepäeva erinevate tegevustega. Sissejuhatuse tegid Piip ja Tuut, kes rääkisid emakeele tähtsusest. Tutvuti erinevate eesti kirjanikega, tehti laste e-etteütlus, korraldati lasteraamatute viktoriin ja ühineti ühislugemise aktsiooniga.

Teised klassid koostasid aastaaegade luuletuste põhjal plakateid. 

2.a ja 2.b klass lugesid luuletusi ette. 

2.b klassis valiti klassi ilusamad käekirjad.

2.c klassi õpilased kirjutasid ja illustreerisid luuletusi. Uudistati eesti autorite vanu raamatuid, loeti ette, otsiti ilusaid eestikeelseid lauseid ja meisterdati raamatutele järjehoidjaid.

Kolmandad klassid kirjutasid luuletusi ja jutte. 

3.a klass luges luuletusi klassis ette.

3.c klassi õpilased kirjutasid ja illustreerisid rahvajutte.

4.a klassil toimus lasteraamatute viktoriin, kuulati kuuldemängu, tehti e-etteütlust, kirjutati haikusid ja võeti osa ühislugemise aktsioonist.

9. klassi õpilased kirjutasid e-etteütlust.

Emakeelepäeva puhul tehtud tööd said üles pandud kooli stendidele, kus kõigil on võimalus nendega tutvuda.

Vabariigi aastapäeva aktused
23. veebruaril toimusid pidulikud vabariigi aastapäeva aktused.

Meile tulid külla kodukaitsja Kris Leinatamm, kaitseväelane ja MG vilistlane Tanel Tatsi ning olümpiavõitja ja ROKi Euroopa sportlaskomisjoni juht Gerd Kanter. Täname külalisi kaunite ja sisukate sõnavõttude eest!

Lisaks külalistele esinesid oma kõnedega 5.d, 9.b ja 12. klasside õpilased. Muusikaliste etteastetega astusid üles noorem ja vanem mudilaskoor, 11. klasside tütarlaste ansambel ning klaveristuudio õpilased. Kauneid luuletusi esitasid 3. klasside õpilased.

Suur tänu kõikidele õpetajatele, kes õpilasi ette valmistasid ja juhendasid.

VEPA klasside suur projekt "Rebane"
Meie kooli VEPA klassid koos klassijuhatajatega korraldasid üheskoos suure projekti "REBANE", mis kestis jaanuar-veebruar.

1.a õpilased said endale jõuludeks raamatu rebasest. Raamatud olid kõik väga põnevad ning erinevad. Koolivaheajal loeti raamat läbi ja uue aasta alguses tutvustati lugemispesas kaasõpilastele loetud raamatut. 
Loodusõpetuse tunnis vaadati loodusfilme rebase elust. Joonistati ja meisterdati rebaseid. Saadi teada, kui palju on rebasel nimesid ja kui palju on temast kirjutatud ning saateid tehtud.

Koos 1.c klassiga võeti raamatuprojektis "Meie väike raamatukogu" läbi raamat "Õnn on rebane". 1.a klassi õpilased ja klassijuhataja lugesid lugemispesas raamatut teistele ette, 1.c klassi õpilased kuulasid aga audioraamatut. Mõlemad klassid osalesid raamatuprojekti auhinnamängus. 

4.a klassi õpilased said jõuludeks raamatu "Ennemuistsed jutud reinuvader rebasest". Raamat loeti läbi ja iga õpilane sai teistele jutustada ühe loo raamatust, mis kõige rohkem meeldis. 
Eesti keele tunnis tuli koostada referaat rebasest, mida tunnis tutvustati ja ette kanti.
Rahvusvahelisel lumememmepäeval tehti isegi lumest rebane.

Kõik kolm klassi käisid ühiselt vaatamas Eesti Noorsooteatri etendust "Ennemuistsed jutud Reinuvader Rebasest". 

Toredaks üllatuseks oli see, et jaanuarikuu ajakirjade Hea Laps ja Täheke olid valinud oma esikaanele rebase.

Enne koolivaheajale minekut tehti kokkuvõttev viktoriin.
Kogu projekti lõpetas kostüümipidu "Rebane ja teised loomad", kus mängiti mänge ja sai vaadata multifilme rebasest.

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi Karjäärinädal 2023 “Õpime oma ala meistritelt”
Veebruarikuu teisel nädalal toimus Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis karjäärinädal. Juba viiendat aastat oleme pidanud oluliseks korraldada ülekoolilist teemanädalat, mis tooks kooli tagasi meie vilistlasi, suurendaks koostööd lastevanematega, pakuks õpilastele tuge ning suunaks neid töö- ja haridustee valikuga seotud otsuste tegemisel. 

Mustamäe Gümnaasiumil on aastate jooksul arenenud väga hea koostöö Tallinna Karjäärikeskuse spetsialistidega ning viimastel aastatel on just karjäärikeskuse tiim viinud läbi meie noortele suurel hulgal harivaid ja kasulikke töötubasid nii rahatarkusest, noortele mõeldud töövõimalustest, tööturu trendidest, ettevõtlusest ja investeerimisest ning välismaal õppimise ja töötamise võimalustest.

Kui vahepealsed koroona-aastad vähendasid vahetuid inimkontakte, siis käesoleval aastal rõõmustasime taas kümnete külaliste üle, kes meie õpilaste ette jõudsid! Karjäärinädala üheks suurprojektiks on “Elav Raamat”, mille raames kohtuvad meie 10. klasside õpilased erinevate elukutsete esindajatega. Selle aasta “Raamatukogu” oli muljetavaldav – noortega vestlesid tippsportlane/treener/füsioterapeut, väliskujunduse arhitekt/jazzartist, meedia- ja turunduse spetsialist, rongijuht/liiklusspetsialist, stjuuardess/kondiiter, sotsiaalpedagoog/noorsootöötaja, IT-süsteemide juht, kunstiteadlane, pereõde/kehaaugustaja, kiirabitöötaja ja vandeadvokaat. “Raamatuid” laenutati õhina ja võidujooksuga, 2,5 tundi möödus liiga kiiresti isegi õpilaste jaoks, kes oleksid heameelega veel vestlusi jätkanud ning päeva lõpus juba uut samalaadset üritust küsisid. Tõepoolest, sel aastal kujunes kohe eriline sünergia õpilaste ja külaliste vahel ning loodame, et inspireeritud said mõlemad osapooled. 

Kesknädalal tõi “Tagasi Kooli” tund lastevanematest ja vilistlastest külalisõpetad iga klassi ette. Oma karjääriteest, õpingutest, valikutest, elukutsest ja igapäeva tööst jagasid näiteks Riigikogu kantselei direktor, Mereväe ülem, mitmed ettevõtjad, loodusfotograaf, DNA-ekspert, juuksur, küüne- ja ripsmetehnik, tuletõrjuja, panganduse ekpert, Häirekeskuse spetsialist, päästeametnik, raamatupidaja, spordiajakirjanik ja veel mitmed teised oma ala spetsialistid. 

Oleme tänulikud, et karjäärinädala jooksul jõudis meie kooli suurel hulgal külalisi-ekperte (allveearheoloogist prokurörini), kelle lood ja valikud õpilasi kahtlemata kõnetasid. Näiteks vilistlaste edulood, kes jagasid kogemusi, kuidas kooli uurimistöö ainetel oma ettevõte toimima panna. Või vilistlaste pilgu läbi ülikoolide tutvustused – miks tasuks õppida just Tartu Ülioolis, Tallinna Ülikoolis, Tal Techis või Tervishoiu Kõrgkoolis?

Viimased aastad oleme kasutanud ka õpilastelt õpilastele tunni formaati. Kui eelmisel aastal jagati kogemuslugusid välismaal õppimise võimalustest, siis sel õppeaastal viisid 10. klasside õpilased 5. klassidele läbi tunnid teemal “Kuidas targalt õppida?”, olles ise selleks eelnevalt teadmisi kinnistanud “Õpime õppima” kursuse raames.

Väga tänuväärne idee ja teostus, mis leidis rakendust ka eelmisel õppeaastal, on meie oma õpetajate kogemuslood, mis 11.-12. klasside õpilaste seas hästi vastu võetud ja oodatud tunnid on. Oma õpetaja – teises rollis ja isikliku infoga – näitab kindlasti õpilastele laiemat perspektiivi õpetajatööst.

Sellel aastal ei jäänud koolitusest ilma ka õpetajad – meie oma vilistlane, koolitaja Epp Adler jagas ja tuletas meelde olulisi teadmisi, kuidas ennast ja teisi õpetajatöös mitte läbi põletada.

Kokkuvõtteks võib öelda, et ülekoolilise teemanädala korraldamine on kindlasti nii sisuline kui logistiline väljakutse igale koolile. Aga tänu suurepäraste klassijuhataja, aktiivsete aineõpetajate ning heade koostööparterite/vilistlaste/lastevanemate koostööle on see suurettevõtmine end juba  viiendat aastat igati ära tasunud. 

Täname külalisi meie kooli õpilaste maailmapilti avardamast!

Prügihunt õpetas 1.-3. klasse prügi sorteerima.
1.-3. klassidel käis külas Prügihunt koos abilisega, kes tutvustasid õpilastele prügi sorteerimist.

Õppeprogrammi eesmärk oli tõsta keskkonnateadlikkust õpetades läbi mängu suhtuma loodusesse vastutustundega, teadvustama keskkonnaprobleeme, mõistma inimese ja keskkonna seoseid ning tegutsema loodust ja keskkonda säästes. 

Kõik õpilased said endale kingituseks töövihiku, kus võimalus värvida keskkonnateemalisi pilte ning lahendada lihtsamaid keskkonnaalaseid ülesandeid.


Teema-aasta virtuaalnäitus
Tallinn kannab uhket rohelise pealinna tiitlit ja käimas on loodus- ja keskkonnahoiu teema-aasta. Jaanuar on kuulutatud linnaruumi kuuks. Meie kooli õpilased pildistasid oma kodulinna loodust ja elukeskkonda. Tehtud fotodest on kujundatud virtuaalne näitus, millel on kolm temaatilist saali: loodus, loomad ja keskkonnahoid. Näitust saab külastada lingil https://www.artsteps.com/view/63ca6720479ba8e0cd2e659f

Mõnusat nautimist!

Ülemaailmse lumememmepäeva tähistamine
18. jaanuaril oli ülemaailmne lumememmede päev. 

Sel puhul kutsus kooli sise-ja välisilme kujundamise töörühm koolipere lumememmesid tegema. 

Kiiremad said lumememmesid meisterdada õues. Kuna lumi vahepeal aga ära sulas, siis joonistati, kleebiti, kirjutati jutte ning luuletusi - kõik lumememmedele mõeldes. 

Suur aitäh 1.a, 1.b, 1.c, 2.c, 3.a, 3.c, 4.a ja 5.d klasside õpilastele ja klassijuhatajatele, kes sellest päevast aktiivselt osa võtsid!

Ülemaailmset lumememmepäeva on peetud alates 2010. aastast. Päeva algatajaks oli Cornelius Graetz, kellele kuulub maailma suurim lumememmede kogu. Cornelius Graetzi meelest on lumememmed sõbralikud ja sümpaatsed tegelased, keda tuntakse üle kogu maailma. Ühtlasi on lumememmed südamelähedased noorematele ja vanematele generatsioonidele. Lumememmed aitavad meil mõelda ka kliimamuutustele.


30. novembril 2022 toimus kümnes rahvusvaheline inglise keele võistlus Best in English, milles osales 22779 õpilast 34 riigi 704 koolist. Eestist osales 48 kooli 1935 õpilasega.

Meie koolist osales seekord 49 õpilast 8.-12. klassist. Rahvusvahelises koolide­vahelises võistluses läksid arvesse iga kooli 8 parema õpilase tulemused. Kõigi osalenud koolide seas tuli meie kool 63. kohale maailmas. Eesti koolide seas kuulub meile 10. koht.

koht MGs koht Eestis koht maailmas nimi klass punktid (max 118) aeg
1. 21 198 Madis Epner G3K 102 36:20
2. 22 202 Maileen Volberg 9C 102 38:16
3. 34 317 Anna Eliisa Raudsepp G3KR 101 40:12
4. 65 546 Marlene Vaher G3KR 99,5 45:34
5. 91 731 Kertu Ketlin Lepmets G3KR 98,5 50:53
6. 175 1286 Oskar Aleksander Padu G3K 96 37:14
7. 236 1755 Taniel Küppar 9A 94,5 32:00
8. 296 2187 Maarja Poobus G3KR 93,5 44:47

Projektipäev
20. detsembril oli Mustamäe Gümnaasiumis teistmoodi koolipäev. Õppetöö toimus töötubades, kus lahendati erinevaid ülesandeid. Mitmed töötoad olid inspireeritud toidukuust ja keskkonna-teemadest. Näiteks uuriti õppevideo ja QR-koodide jahi abil toidu raiskamise kohta, meisterdati jõulukaunistusi ning koostati plakateid vabaaja veetmise võimaluste kohta koolivaheajal. Teistmoodi koolipäev pakkus ka liikumisvõimalusi - aula täitus rumbahuviliste tantsijatega, Mustamäe uisupark uisutajatega ja Vanalinnas toimus nooremate õpilaste jõuluretk. #teemaaasta #toidukuu #liikumisaasta

Kingi koolile raamat!
Raamatukogude aasta 2022 tähistamiseks on ellu kutsutud väga tore kampaania. Raamatukogud on koostanud nimekirja raamatutest, millest tuntakse väga puudust. Äkki seisavad just need teosed sinu raamaturiiulis või oled valmis neid soetama ja õpilastele raamatukogude aasta puhul kinkima?   

Raamatud, mida meie kool enim vajaks:

Jacobsson, A. “Sune”
Schmidt, A.M.G. “Viplala lood”I ja II
Kirkegaard, O.L. “Kummi-Tarzan ja teised”
Saksatamm, M. “Kass ja kinopilet” vm. samalt autorilt.
Parr, M. “Vahvlist südamed”
          “Vilgukivioru Tonje”
Keränen, M. “Vana roosa maja”
          “Varastatud oranž jalgratas”
Reinaus, R. “Detektiiv Triibik loomaaias”
          “Täiesti tavaline perekond”
Raud, P. “Tobias ja teine B”
Tomusk, I. “Kolmanda A kriminalistid”
          “Volli vanad vigurid”
Nöstlinger, C. “Vahetuslaps”
Palacio, R.J. “Ime”
Cassidy, C. “Pöörane”
Nõu, H. “Pea suu! Tõmba uttu!”
Krüss, J. “Timm Thaler, ehk, Müüdud naer”

Liikluskorralduse päev!
Eile, 22. novembril toimus algklasside liikluskorralduse päev. 

Päeva eesmärk oli edendada liiklusohutust lõbusal ja lihtsal viisil. Ahola külastas veoautoga meie kooli. Lapsed ise said veoki kabiini istuda ja tutvuda, millised on autojuhtide võimaluse, et pikki vahemaid sõites end turvaliselt ja mugavalt tunda. Lisaks sai hea ülevaate, kuidas kabiinist teised liikluses viibijad on näha ja kus on piiratud nähtavusega alad. Lapsed said mälestuseks ka helkurid, et nad liikluses ilusasti nähtavad oleksid. 

Lastele tegi selle päeva toredaks 2.b klassi õpilase Nora ema koos oma tiimiga. 

Suur tänu neile kõigile toreda päeva eest!

Kodanikupäev
Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, kuna sel päeval 1918. aastal võttis Maanõukogu vastu määruse Eesti kodakondsuse kohta. Sellega loodi ametlikus tähenduses Eesti kodaniku mõiste. Kodanikupäev on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijatele. Sel päeval juhitakse tähelepanu kodanikutundele ning kodaniku õigustele ja kohustustele.

Eestis tähistatakse kodanikupäeva 1998. aastast. Meie koolis toimuvad kodanikupäeva raames 23.-28. novembril külalistunnid:

23.11 kohtub Nordic Casemix Centre tegevjuht Kristiina Kahur 6.a, 6.d, 6.v klassiga
23.11 kohtub ettevõtja ja koolitaja Urmas Kõiv 9.a, 9.b, 9.c klassiga 
24.11 kohtub näitleja ja poliitik Raivo E. Tamm G3K, G3KR, G3L klassiga 
25.11 kohtub raadiohääl ja kogukonnajuht Liis Lusmägi 7.a ja 7.c klassiga 
25.11 kohtub Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo G2KRK ja G2L klassiga 
25.11 kohtub kirjanik Jan Kaus G1K, G1L ja G2K klassiga 
25.11 kohtub kirjandusteadlane Maarja Vaino 6.c klassiga 
25.11 kohtub näitleja ja lavastaja Elina Purde G1KR klassiga 
25.11 kohtub koorijuht ja helilooja Kadri Hunt 8.a, 8.b, 8.c klassiga 
28.11 kohtub Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet G1, G2 ja G3 klassiga

Ootame põnevaid ja sisukaid kohtumisi!

Esimesed klassid said kingituseks raamatud.
Kõik esimesed klassid said endale Tallinna Keskraamatukogu poolt kingituseks Urmas Nemvaltsi raamatu "Laura, Martin ja metsavana maailm". Raamatud saadi kätte Männi raamatukogus.

Lapsevanemate üldkoosolek 10. novembril
Lastevanemate üldkogu toimub 10.11.2022 kl 18 kooli aulas.

Päevakord
1. Pooltund politseinikuga - politseinik Maarja Punak - noorte riskikäitumine, e-sigaretid, küberturvalisus
2. Koolist 2022. sügisel - direktor Kaidor Damberg
3. Hindamispõhimõtetest ja Tulevikukooli programmist - õppejuht Marika Randma
4. Arendustegevusest ja käimasolevatest projektidest - kommunikatsiooni- ja projektijuht Kaire Pihelgas

Ootame teid kõiki!

VEPA sõprusklassid
1.a ja 4.a klass pidasid üheskoos Sütiste metsas VEPA klasside sõpruskohtumise. 

Eesmärk oli saada üksteisega tuttavaks, teha koostööd ja leida endale nii suuri kui väikeseid sõpru, kes koolis toeks on.

Läbi mängude saadi kogeda väärtusi, mis eluks vajalikud. Prooviti koostööd paaris, grupis ja terve meeskonnana. 

Mõisteti, et üheskoos on alati lõbusam ja kui seda teha veel õues looduse keskel, siis annab see väärtust juurdegi. 

Rahvusvaheline lugemisprojekt Meie Väike Raamatukogu
1.a ja 1.c klass võtavad üheskoos osa rahvusvahelisest lugemisprojektist Meie Väike Raamatukogu. 

Projekti eesmärgiks on innustada lapsi lugema ning tutvustada oma kodumaal tuntud, kuid teistes Euroopa riikides vähem teatud Euroopa kirjanikke ja illustraatoreid. Sel õppeaastal võtab projektist osa 165 klassi/rühma 86 koolist või lasteaiast, kokku 3500 6-8aastast last üle Eesti! Projekt toimub juba neljandat korda ja kestab kogu õppeaasta.

Innovatsioonikuu
2.c klass käis innovaatilise kuu raames TalTech´i Mektory majas töötoas, kus lapsed programmeerivad ilma arvutita. Matatalab komplekti abil on võimalik õppida programmeerimist läbi mängulise ja käelise tegevuse. Programmeerimisklotside abil laotakse spetsiaalsele väljakule programm ja selleks, et ülesanne laheneks, peab osaleja iga järgmise sammu ette planeerima. Robotile tehakse selgeks, kuidas kordusi kasutades liikuda ning saadud teadmisi kasutades koostame robotile takistusraja läbimise programmi. Samuti õpetati robotit tegema muusikat ja pandi ta tantsima.

Kallid õpetajad!
Jääb sõnadest väheks,
et tänada Teid.
On sõnad vaid südamekaja.
Seepärast kuulakegi südameid -
ja sõnu ei olegi vaja. 

Kaunist pidupäeva!


28. ja 29. septembril veetis 3.c klassijuhataja Maiu Tänna oma tööpäevad Tallinna Inglise Kolledžis. Õpetajal oli võimalik olla töövarjuks sealsele klassiõpetajale ning jälgida kahe päeva vältel tema tunde ja uurida nende koolis kasutatavate õppemeetodite ja hindamissüsteemi kohta. 

Põnevaid töövarjutamisi on tulemas veelgi! Töövarjutamise ja TLÜ Tulevikukooli programmi toel on meie õpetajad arendamas noorema kooliastme hindamissüsteemi ja õppemetoodikat.

Suur tänu Tallinna Inglise Kolledžile suurepärase võimaluse ja õpetaja Piret Smirnovile oma tundide avamise eest!

Maailmakoristuspäev 2022
Tallinn 2035 arengustrateegia kohaselt on 2022/23. õppeaasta pühendatud loodus-ja keskkonnahoiu teemale.

Meie kooli 1.a, 2.b, 3.a, 3.b, 3.c ja 4.a klass võtsid osa Maailmakoristuspäevast. Üheskoos tehti puhtaks kooli ümbrus.

Eestist alguse saanud Maailmakoristuspäev on ajaloo suurim üleilmne kodanikualgatus, millest võtavad osa miljonid inimesed enam kui 180 riigist. Kõik inspireeritud ühest eesmärgist: muuta oma kodu puhtamaks.

Pildid on tellimiseks üleval aadressil https://pildipood.ee
Kood on aastakoolklass ehk 22mg1a, 22mg2b jne, 9cv on koos 22mg9cv
ja gümnaasium on 22mgg1k, 22mgg2kr jne.

Esimene tellimisperiood on kuni 30. septembrini, peale seda tuuakse ümbrikud tellimuse kinnitusega kooli.

September - liikuvuse kuu
Kuu fookuses on liikumisaktiivsuse suurendamine ning turvalise liikluskultuuri edendamine (ohutu lasteaia- ja koolitee). Rattaga lasteaeda ja kooli! Õuesõppe korraldamine lasteaias, koolis, Tallinna linna parkides, rohealadel.

  • EU Mobility Week 
  • 16. - 22.09 Liikuvuse nädal 
  • 22.09 Autovaba päev 
  • 22.09 Maailma ninasarvikute päev 
  • 22.09 Rahvusvaheline merepäev

Lugemistund
8. septembril korraldasid meie kooli õpilased koos oma õpetajatega lugemispeod. Lugemistundide raames loeti väga eriilmelisi teoseid. Näiteks luges 1.a klassile klassijuhataja õpilastele ette Hilli Ranna raamatut "1.a klass ja tarkusepäev". 3.c klassi õpilased valisid ise raamatu, mida lugeda. 4.a klassil toimus lugemistund eesti keele tunni ajal, kus õpetaja luges ette õpetliku loo "Parim kool" raamatust "Õpetajat otsimas". 5. d klass alustas õpetaja juhendamisel tuntud rootsi lastekirjaniku Astrid Lindgreni teostega. 

Suuremad õpilased said peost osa nii kirjanduse kui ka näiteks ajaloo tundides, kus loeti ajaloolisi teoseid, kodust kaasa võetud ilukirjandust, kuulati õpetaja ettelugemist ja loeti rühmades sõpradele.

Loodame, et lugemishuvi süvenes ja nii mõnigi leiab sagedamini tee raamaturiiuli juurde!

1. klassi aktusel tehtud fotod on tellimiseks üleval https://www.pildipood.ee kood 010922. Esimene tellimisperiood on kuni 15.09.

Spordipäev reedel, 2. septembril
1.-2. klassid korvpalliprojekt võimlas (korraldab SK Nord)

9.00     1A ja 1B
10.00   1C ja 2C
11.00   2A; 2B ja 2V

3.-5. klassid maastikumäng Männi pargis (kogunemine laululava juures).

9.00     3. klassid
10.30   4. klassid
12.00   5. klassid

6.-12. klasside kombineeritud teatevõistlused kooli staadionil (kogunemine korvpalliplatsil)

9.00     6. ja 7. klassid
10.30   8. ja 9. klassid
12.00   10., 11, 12. klassid

Toitlustamine toimub sööklas vahemikus 11.00 – 13.00. 

1. september ei ole enam mägede taga, vaid on juba käega katsuda.
Suur aktus on kell 10.00 (2.-12. klass), 10. klassid kogunevad aulas 9.15 infominutiteks ja 1. klasside pidulik aktus algab kell 11.30.
Klassijuhatajatunni toimumise ajad ja ruumid:

Klass Ruum Kell
1A M2 12.30
1B M3 12.30
1C M4 12.30
2A M3 9.30
2B M2 9.30
2C M4 9.30
2V 208 9.30
3A 176 9.30
3B 177 10.30
3C 178 10.30
Klass Ruum Kell
4A 203 10.30
4B 209 10.30
4C 169 10.30
5A 119 9.30
5B 103 10.30
5C 226 10.30
5D M1 9.30
5V 110  
6A 111 10.30
6B 224 10.30
6C 225 9.30
6D 202 9.30
6V 202 10.30
Klass Ruum Kell
7A 175 9.00
7B 305 10.30
7C 302 10.30
8A 125 (võimla) 10.30
8B 305 9.00
8C 106 9.30
8V 106 10.30
9A 304 10.30
9B 107 9.30
9C 120 9.30
9V 164 10.30
Klass Ruum Kell
G1K 205 10.30
G1KR 104 10.30
G1L 323 10.30
G2K 107 10.30
G2KRK 204 9.15
G2L 119 10.30
G3K 313 10.30
G3KR 225 10.30
G3L 310 10.30

Tulevikukooli programm
TMG on liitunud Tallinna Ülikooli Tulevikukooli programmiga, mille eesmärk on luua kooli ja ülikooli koostöös innovatiivseid teaduslikult tõestatud lahendusi õppimise toetamiseks.

25.-26. augustil osales meie kooli seitsmeliikmeline Tulevikukooli töörühm arendusseminaril Pajusis. Üheskoos seati kooli selle õppeaasta üheks õppeaasta eesmärgiks välja töötada õpilase arengut toetav tagasisidestamise süsteem.

Täname TLÜ-poolseid konsultante Krista Keedust ja Maarja Urbi, kes toetavad kooli meeskonda muudatuse elluviimisel. 

Olid töised ja inspireerivad päevad!

Lapsevanemate koosolek Ukraina lapsevanematele / Батьківські збори
Lapsevanemate koosolek Mustamäe Gümnaasiumis õppima asuvatele Ukraina lapsevanematele toimub 31. augustil kell 16.30 kooli aulas. Koolimaja aadress - Keskuse 18.

31 серпня о 16:30 відбудуться батьківські збори для батьків українських дітей, які навчаються у нашій школі. Зустріч відбудеться у актовій залі школи, на 1 поверсі. За адресою - Keskuse 18.


22.08 – 26.08 on koolimaja avatud 8.30 – 17.30