Teated


Tallinna üldhariduskoolide õpilaste keskkonnakeemia alaste (sh aineteüleste) uurimistööde konkursil "Eelista eestimaist!" alateemaga "Eesti ehitab" jõudis ülelinnalisse lõppvooru kümme MG õpilastööd. Auhinna said: Fred Elhi ja Siim Loik uurimistöö "Klaas" eest, Tiina Ree uurimistöö "Kiviaedade ehitamine maal" eest, Andres Jakobson uurimistöö "Ehitusmaterjalid ja nende radioaktiivsus" eest.
Eriauhinna said Ott Hein (uurimistöö teemal "Poorbetoonist plokid") ja Klaus Vinkmann (uurimistöö teemal "Liimpuit").