Teated

Digilõime koolitusprogramm
16. mail olid meie koolis külas Tartu Raatuse Kooli õpetajad, kellega koos koolitajate Piret Luige (TÜ) ja Riin Saadjärve (Puhja Kool) juhtimisel osaleti Harno ja Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel Digilõime koolitusprogrammis. Oli tore ja meeldivalt kasulik digilõime koolitus, mis vältas mitmeid kuid. Sai kohtuda loovalt mõtlevate õpetajatega, luua ja arendada kasulikke õppeainete vahelisi lõimimisi, mille väljundid olid õpilasi motiveerivad, innustavad, teadmisi kinnistavad ning elamusi pakkuvad. Tõdesime, et kõiki õppeaineid on võimalik omavahel lõimida, leida ühisosa ja minna neis süvitsi. Kasutades digivaldkonna ääretuid võimalusi esitleti esialgsetest kavadest ja mõttekaartidest valminud reaalseid töid, mis kõikides koolides praktilises tunni või koolipäeva osas ellu viidi. Jäid kõlama veel mõtted: rohkem kasutada õpilaselt õpilasele õpetamist, ühtseks meeskonnaks saab siduda edukalt kõik kooliastmeid ja neid kõiki esitletud kavasid saab omakorda edasi arendada.

Meie tänud Tartu koolidele, kellelt ammutasime ideid, kellelt saime oma kavade kohta mõtteid ja positiivset tagasisidet ning tekkisid konstruktiivsed arutelud, mis olid osapooli igati rikastavad.

Täname koolitajaid ja meie kooli tegusaid, loovaid ja andekaid õpetajaid, kes panustasid aega ja leidsid inspiratsiooni toredateks ülesanneteks! Üheskoos lõimiti järgnevaid aineid: Sirly Illak-Oluvere (muusika, õppekorraldusjuht), Viktoria Hytti (vene keel), Tatjana Fedotova (matemaatika), Kati Küngas (ajalugu), Liis Hendrikson (keemia), Mari Liisi Arismaa (matemaatika), Ülle Sirel (algõpetus), Ingrid Teigar (inglise keel), Krista Kallas (kehaline kasvatus), Kaisa Kase (eesti keel), Artur Ivašina (haridustehnoloog). 

Aitäh!