Teated

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi Karjäärinädal 2023 “Õpime oma ala meistritelt”
Veebruarikuu teisel nädalal toimus Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis karjäärinädal. Juba viiendat aastat oleme pidanud oluliseks korraldada ülekoolilist teemanädalat, mis tooks kooli tagasi meie vilistlasi, suurendaks koostööd lastevanematega, pakuks õpilastele tuge ning suunaks neid töö- ja haridustee valikuga seotud otsuste tegemisel. 

Mustamäe Gümnaasiumil on aastate jooksul arenenud väga hea koostöö Tallinna Karjäärikeskuse spetsialistidega ning viimastel aastatel on just karjäärikeskuse tiim viinud läbi meie noortele suurel hulgal harivaid ja kasulikke töötubasid nii rahatarkusest, noortele mõeldud töövõimalustest, tööturu trendidest, ettevõtlusest ja investeerimisest ning välismaal õppimise ja töötamise võimalustest.

Kui vahepealsed koroona-aastad vähendasid vahetuid inimkontakte, siis käesoleval aastal rõõmustasime taas kümnete külaliste üle, kes meie õpilaste ette jõudsid! Karjäärinädala üheks suurprojektiks on “Elav Raamat”, mille raames kohtuvad meie 10. klasside õpilased erinevate elukutsete esindajatega. Selle aasta “Raamatukogu” oli muljetavaldav – noortega vestlesid tippsportlane/treener/füsioterapeut, väliskujunduse arhitekt/jazzartist, meedia- ja turunduse spetsialist, rongijuht/liiklusspetsialist, stjuuardess/kondiiter, sotsiaalpedagoog/noorsootöötaja, IT-süsteemide juht, kunstiteadlane, pereõde/kehaaugustaja, kiirabitöötaja ja vandeadvokaat. “Raamatuid” laenutati õhina ja võidujooksuga, 2,5 tundi möödus liiga kiiresti isegi õpilaste jaoks, kes oleksid heameelega veel vestlusi jätkanud ning päeva lõpus juba uut samalaadset üritust küsisid. Tõepoolest, sel aastal kujunes kohe eriline sünergia õpilaste ja külaliste vahel ning loodame, et inspireeritud said mõlemad osapooled. 

Kesknädalal tõi “Tagasi Kooli” tund lastevanematest ja vilistlastest külalisõpetad iga klassi ette. Oma karjääriteest, õpingutest, valikutest, elukutsest ja igapäeva tööst jagasid näiteks Riigikogu kantselei direktor, Mereväe ülem, mitmed ettevõtjad, loodusfotograaf, DNA-ekspert, juuksur, küüne- ja ripsmetehnik, tuletõrjuja, panganduse ekpert, Häirekeskuse spetsialist, päästeametnik, raamatupidaja, spordiajakirjanik ja veel mitmed teised oma ala spetsialistid. 

Oleme tänulikud, et karjäärinädala jooksul jõudis meie kooli suurel hulgal külalisi-ekperte (allveearheoloogist prokurörini), kelle lood ja valikud õpilasi kahtlemata kõnetasid. Näiteks vilistlaste edulood, kes jagasid kogemusi, kuidas kooli uurimistöö ainetel oma ettevõte toimima panna. Või vilistlaste pilgu läbi ülikoolide tutvustused – miks tasuks õppida just Tartu Ülioolis, Tallinna Ülikoolis, Tal Techis või Tervishoiu Kõrgkoolis?

Viimased aastad oleme kasutanud ka õpilastelt õpilastele tunni formaati. Kui eelmisel aastal jagati kogemuslugusid välismaal õppimise võimalustest, siis sel õppeaastal viisid 10. klasside õpilased 5. klassidele läbi tunnid teemal “Kuidas targalt õppida?”, olles ise selleks eelnevalt teadmisi kinnistanud “Õpime õppima” kursuse raames.

Väga tänuväärne idee ja teostus, mis leidis rakendust ka eelmisel õppeaastal, on meie oma õpetajate kogemuslood, mis 11.-12. klasside õpilaste seas hästi vastu võetud ja oodatud tunnid on. Oma õpetaja – teises rollis ja isikliku infoga – näitab kindlasti õpilastele laiemat perspektiivi õpetajatööst.

Sellel aastal ei jäänud koolitusest ilma ka õpetajad – meie oma vilistlane, koolitaja Epp Adler jagas ja tuletas meelde olulisi teadmisi, kuidas ennast ja teisi õpetajatöös mitte läbi põletada.

Kokkuvõtteks võib öelda, et ülekoolilise teemanädala korraldamine on kindlasti nii sisuline kui logistiline väljakutse igale koolile. Aga tänu suurepäraste klassijuhataja, aktiivsete aineõpetajate ning heade koostööparterite/vilistlaste/lastevanemate koostööle on see suurettevõtmine end juba  viiendat aastat igati ära tasunud. 

Täname külalisi meie kooli õpilaste maailmapilti avardamast!