Teated

TMG projektipäev "Tunne oma kodulinna"
Kevadine projektipäev, mis toimus 30. mail, oli pühendatud Mustamäe 60. aastapäevale. 

Algklasside õpilaste päev oli mitmekesine – iga klass leidis endale meelepärase tegevuse. 1.a, 1.b, 1.c, 4.b, 4.c ja 4. d klassid veetsid huvitava ning teadmisterohke päeva. Projektipäeva olid ühendatud nii teadmised raamatukogust ja selle võimalustest, lisaks räägiti meie kodukohtast Mustamäest ja saadi hulgaliselt teadmisi Tallinna linnast. Lõpetuseks veel hulk mõistatusi, viktoriine, täpsusviskamisi ja muidugi põnev orientrumine. 2.a ja 3.b klassid mängisid Männi pargis  ning pidasid väikest piknikku. 2.b, 2.c ja 4.b klassid külastasid Happy Fly Batuudikeskust. Koos jalutati sihtpunkti, kus kogu keskus oli nende päralt. Paar tundi möödus mängides, ronides ja hüpates kiiresti. 3.c klass käis ekskursioonil vanalinnas, kus osaleti haridusprogrammis "Munast muuseum", mille käigus tutvuti keskaegse Suurgildi hoonega ja seejärel külastati Raeapteeki. Lastele näidati Eesti Ajaloomuuseumi vanimat ja muuseumi algusega seotud kollektsiooni. 4.a klass käis projektipäeval Sütiste metsas matkamas. Lapsed said liivamägedel üles ja alla joosta ning päev lõpetati piknikuga.  3.a ja 4.v klassid avastasid projektipäeval raba maailma. Pääsküla rabaga tutvumiseks valiti erinevad programmid.  Uuriti, mis taimed rabas kasvavad ja kes seal elavad. Saadi teada, kuidas arvutada mändide vanust, millised taimed on mürgised, kuulata linnulaulu ja veel palju muud. Vaatetorni juures tehti vahepeatus, kus toimus piknik ning viktoriin matkal nähtu ja kuuldu peale. 

Põhikooliõpilased said projektipäeval ülesande analüüsida oma kodukoha ökoloogilist seisundit. Selleks tuli joonistada koduümbruse kaart, kuhu märgiti olulised objektid, näiteks kodumaja, lähimad maanteed, raudteed, tehased, veekogud, haljastus, prügikastid jms. Seejärel kirjeldati lühidalt oma koduümbruse ökoloogilist seisundit: milline mõju on haljastusel, transpordil, kuidas toimub prügimajandus, milline roll on lähedal asuvate tööstusettevõtetel. Lõpuks pidid õpilased arutlema teema üle, mida nad teeksid teisiti ja andma paar soovitust, mida nad muudaksid, et oma kodukoha ökoloogilist seisundit parandada. Ülesannet võisid õpilased lahendada nii üksi, paaris kui ka suurema rühmaga ühiselt.

Gümnaasiumiastme õpilaste ülesanded olid pühendatud just Mustamäe linnaosa 60. juubeli auks - toimus orienteerumine mööda linnaosa tähtsamaid paiku. Igas punktis ootas ees lõbus ülesanne: Männi pargis lauldi laval “Mustamäe valssi”, parkmetsa treppidel tehti liikumisharjutusi, TalTechi staadioni juures mõõdeti puude ümbermõõtu ja arvutati nende kõrgust, lisaks tuli kokku viia õige pilt ja aastaarv, millal ehitati olulisemad Mustamäe hooned. Kooli juures olevates punktides pidi näitama oma teadmisi kooli ajaloo kohta. Õpilased jäädvustasid oma tegemisi ja sellest sai kokku panna lustaka galerii. Kogu orienteerumismäng oli inspireeritud Liikuma Kutsuva Kooli ideedest.

Projektipäeval tunti rõõmu liikumisest, uutest teadmistest ja ühiselt koosveedetud ajast. Ilm oli päikseline ja kõigil päeva lõpus tuju hea.