Teated

Õuesõppenädal!
Meil on rõõm teatada, et meie koolis toimunud esimene Liikma Kutsuva Kooli õuesõppenädal on edukalt möödas.

Kokku viidi ainetundide raames õue 26 klassi õpilasi ja tehti üle 80 õuesõppetunni. Suuremates klassides määrati samblike abil õhu puhtust, filmiti luulekavasid, korrati teise maailmasõja ning ärkamisajaga seotud teemasid jne. Keskmises vanuseastmes tuletati meelde ühiskonnaõpetuses õpitut, juhatati vene keeles teed, arvutati võimsust, korrati muusikaõpetuse mõisteid, käänati sõnu, arvutati puulehtede aritmeetilist keskmist. Kõige rohkem õuetunde toimus algklasside õpilastele – õpetajad viisid õpilasi õue joonistama, taimi vaatlema, kujundeid leidma ja arvutama, koomikseid koostama, tehti etteütlust, korrati häälikuühendeid jne.

Suurem osa tunde viidi läbi kooliümbruses, kuid õpilased jõudsid ka „omadega rappa“, täpsemalt Pääsküla rappa.

Täname kõiki õpetajaid, kes tegid teistmoodi tunde. Veel suurem tänu neile, kes plaanivad õuesõpet rakendada ka edaspidi. Loodame, et õuesõppenädalast saab traditsioon ja nii klasse kui ka tunde tuleb järjest juurde.