Teated

5.a klassi loodusõpetuse projektõpe soos 
Eelnevalt uuriti soo liike ning elustikku õpiku, videofilmide ja muu materjali abil. Koostati ristsõna ning raba elustikku tutvustava õpperaja skeem. Seejärel käidi Pääsküla rabas koha peal, sest nagu öeldakse, oma silm on kuningas. Uuriti turbakihi paksust, saadi teada kui vana on Pääsküla raba. Otsiti ka taimi (pohl, sinikas, huulhein, kanarbik, sookail, turbasammal), mille käigus kohati putukaid, linde ning inimtegevuse jälgi. Matka lõpus pidasime maha ka vahva pikniku!

Projekti lõpus koostab iga õpilane vabalt valitud soo teemalise referaadi!