Teated

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi loov- ja uurimistööde konverents „Teadus ja looming kui õpilaste arengu ja koostöö toetajad“
11. mail 2022 toimus Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis traditsiooniline loov- ja uurimistöödele pühendatud konverents, kus osalesid lisaks korraldaja koolile ka Tallinna Tehnikagümnaasiumi ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilased. 

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis on alati olnud tähtsal kohal praktiliste tööde tegemine ja õpilasuurimuste koostamine. 90ndate aastate lõpus toimusid ühised kevadised praktikalaagrid Otepääl, Pakri poolsaarel jm koos Otepää Keskkooli ja Tartu 5. Keskkooli õpilastega. Praktiliste tööde käigus tekkis mõte vormistada tulemused uurimistöödena, millest kasvas välja 13 aastat kestnud koostöö Tallinna koolidega. Koos Tallinna Õpetajate Majaga hakati korraldama keskkonnakeemiaalaseid uurimistööde konkursse, mille üks peamisi eestvedajaid oli kooli keemiaõpetaja Malle Solnson. Igal aastal lõppes konkurss konverentsiga, kus õpilased oma töid ette kandsid. 

Aastatel 2012-2017 osalesid Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õpilased Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammis Nordplus. Programmi käigus toimus 6 konverentsi, millest võtsid osa Blackberg`s Upper Secondary School Stockholmist, Katedralskolan Upper Secondary School Turust ja Tallinna Mustamäe Gümnaasium. Konverentsidel esitlesid õpilased oma uurimistöid ettekannete ja posteresitlustega.

Uurimuslik õpe on jätkunud koolis tänaseni. 2019. aastal toimus uurimistööde konverents koos Tallinna Tehnikagümnaasiumi ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilastega. Koostöö jätkus sel õppeaastal ja 11. mail esitlesid oma loovtöid ja uurimistöid kolme kooli õpilased. Sisukaid ettekandeid premeeris kingitustega Tallinna Mustamäe Linnaosa Valitsus.

11. mail tutvustasid oma loovtöid: 

Carl Gustav Moritz (Tallinna Saksa Gümnaasium) - Kirjutuslaua renoveerimine, juhendaja Veiko Vahur;

Andrus Lepikult (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - Eesti territooriumi asukoha muutumine läbi geoloogiliste ajastute, juhendaja Heli Stroom; 

Laura Torein ja Grete Liitma (Tallinna  Tehnikagümnaasium) - Õpilaste lugemus 6. ja 8. klassides, juhendaja Liia Rahman; 

Hedy Rückenberg ja Bianka Küün (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - Kooli makett, juhendaja Maia Masing; 

Tristan Ruut (Tallinna  Tehnikagümnaasium) - Origami lamp, juhendaja Jaana Käba; 

Ingrid Kristin Paist (Tallinna Saksa Gümnaasium) - Tuletantsu koreograafia ja video loomine, juhendaja Ilmi Laur-Paist; 

Maileen Volberg (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - Popurrii saksofoniga, muusikavideo, juhendaja Sirly Illak-Oluvere;

Kreete Köster ja Marcus Vana (Tallinna  Tehnikagümnaasium) – Kokaraamat, juhendaja Marcus Lauri; 

Karel Mattias Peebo (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - animatsioon, juhendaja Maia Masing.

Uurimistööde ettekanded:

Anna Eliisa Raudsepp (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - „Seksuaalvähemuste kujutamine 19., 20., 21. sajandi romaanides teoste"Dorian Gray portree", "Öömets" ja "Kutsu mind oma nimega" näitel”, juhendaja Kaire Pihelgas;

Karl-Mihkel Ott (Tallinna  Tehnikagümnaasium) - „Libdas teegi disainimine ja implementatsioon“, juhendaja Urve Kivila; 

Saara Mia Sarapuu (Tallinna Saksa Gümnaasium) - ,,Pesukaru potensiaalne levik ja mõju Eestis”, juhendaja Mae Sutrop;

Hugo Rait Mei (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - „Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 11. ja 12. klasside õpilaste teadlikkus ja arvamusEesti päevapoliitikast”, juhendaja Kati Küngas; 

Roos Marii Soosalu (Tallinna Mustamäe Gümnaasium) - „Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 10.-12. klasside õpilaste teadlikkus veredoonorlusest ja selle populaarsusest vastanute seas“, juhendaja Maarja Rips.

Frederik Saal (Tallinna Saksa Gümnaasium) - „Katse elada Marcus Aureliuse stoitsistliku maailmavaate alusel”, juhendaja Ulla Herkel.

Täname kõiki esinejaid, nende juhendajaid. Suur tänu konverentsi korraldajatele. Eriline tänu toetuse eest Mustamäe Linnaosa Valitsusele!