Teated

Usundiõpetuse olümpiaad!
Kiidame ja tunnustame 11. klassi õpilast A. R. (juhendaja õp Maia Masing), kes saavutas usundiõpetuse olümpiaadi riigivoorus suurepärase 4. koha.

Palju õnne!