Teated

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides
Projekti eesmärk on suurendada Tallinna üldhariduskoolide võimekust kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks ja haridusliku erivajadusega õpilaste kaasamiseks õpikeskkonna arendamise kaudu. Projekti tulemusena on suurenenud 33 Tallinna üldhariduskooli võimekus kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks ja haridusliku erivajadusega õpilaste kaasamiseks õppetöösse kaasajastatud õpikeskkonna, vajaliku sisustuse, infotehnoloogiavahendite ja -seadmete ostu ja paigalduse kaudu.

Lähemalt saab lugeda projekti kohta https://www.tallinn.ee/est/haridus/kaasavharidus

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Tallinna Linn