Teated


Tallinna üldhariduskoolide 10.-11. klasside õpilaste inglise keele ainevõistlusel "British Culture" saavutas 2. koha Mustamäe Gümnaasiumi võistkond koosseisus Roosmari Pihlak (G1KR) ja Markus Tali (G2KL).