Teated


Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi G1KR õpilane Roosmari Pihlak saavutas lingvistikaolümpiaadi lõppvoorus II koha. Lõppvooru 4 parimat nimetakase rahvusvahelise lingvistikaolümpiaadi võistkonna liikmeteks.