Teated


G3KRL klassi õpilase Ilmar Lembit Berestovski uurimistöö "Kaartidel esitatud muutused Tallinna linna ümbritsevate valdade asustustiheduses aastatel 2001-2016” esitati õpilaste teadusajakirja Akadeemiake konkursile ja avaldati selle aasta esimeses numbris. Uurimistööga saab tutvuda aadressil http://akadeemiake.ee/2018/01/