Teated


Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õpilaste testisoorituse tulemuste ülevaade rahvusvahelises võrdlusuuringus PISA 2015.

Meie koolist osales uuringus 41 15-aastast õpilast. Nagu juuresolevast analüüsist näha, olid meie õpilaste tulemused oluliselt kõrgemad nii maakonna, kogu Eesti kui ka OECD riikide keskmisest tulemusest kõikides vaadeldavates valdkondades.

PISA 2015 tagasiside - Tallinna Mustamäe Gumnaasium.pdf