Teated


6. klassi õpilased osalesid edukalt õpioskuste võistlusel.
Võistlust korraldab igal aastal Tallinna Ülikool. Võistlevad koolide 6ndate klasside viieliikmelised võistkonnad. Lahendatavate ülesannete pearõhk on otsitava teabe määratlemisel ja selle käsitlemise oskustel. Oluline on tunda erinevate teatmeteoste ülesehitust, leida tundmatu teose kasutamise juhised, valida ülesande lahenduse leidmiseks sobiv raamat või muu allikas. Kasutatakse mitmesuguseid teatmeteoseid ja erinevad töövahendid. Osa ülesandeid lahendatakse arvuti abil.

Meie kooli esindasid sel õppeaastal 6. klassi võistkond: Sigrid Anton, Arne Antov, Johannes Lilover, Henri Pihelgas, Roosmari Pihlak. Tallinna linna eelvoor toimus juba aprillis 2014 ja sealt pääses lõppvooru lisaks TMG-le ka Reaalkooli võistkond.

Lõppvoor toimus 18.oktoobril Tallinna Ülikoolis. TMG võistkond saavutas väga tubli 6. koha, kusjuures 2. kohast jäi lahutama vaid 2 punkti. Palju õnne tublidele õpioskajatele!

Tulemuste protokoll