Teated


Eduka esinemise eest 2011. aasta Eesti õpilaste teadustööde riiklikul konkursil pälvisid Archimedese aukirja oma loodusteaduslike uurimistöödega G2L klassi õpilased Martin Meeksa („Ülemiste (järve) veepuhastusprotsessid”), Britta-Patricia Niinep („Küttepuud kaminasse”) ja Johanna Maria Püüa („Raku järvevee keemiline koostis”).