Teated


Tähvend Uustalu (6b) saavutas II - IV koha Tallinna üldhariduskoolide 6. klassi õpilaste matemaatikaülesannete lahendamise võistlusel, mis toimus 15.04.2011.