Teated


Tallinna üldhariduskoolide õpilaste keskkonnakeemia alaste (sh aineteüleste) uurimistööde konkursi lõppvooru esitati projekti "Eelista eestimaist!. Mets, puidutööstus" raames meie koolist 9 tööd, mille autoriteks olid: Fred Elhi, Mihkel-Jüri Feld, Sander Ilves, Marit Kadopa, Hanna-Liis Joala, Kerli Kaljuste, Marko Uibo, Marileen Vierland, Emil Vinkmann.
Ülelinnalisel konkursil valiti parimate hulka 3 tööd meie koolist: Mihkel-Jüri Feld "Puit paadiehituses", Marko Uibo "Puidu anatoomiline ehitus", Hanna-Liis Joala "Majavamm".
Uurimistöö hea esitluse eest lõppvoorus anti eriauhind Mihkel-Jüri Feldile ja Hanna-Liis Joalale.