Õppetöö

| Nutikuu 2021

Nutikuu Tallinnas 2021Selle aasta Nutikuu teemadeks on sport ja tervis. Seetõttu kutsutakse aprillis kõiki õpetajaid, õpilasi, lapsi ja lapsevanemaid üles liikuma ja pöörama tähelepanu tervisele.Meie kooli mitmed õppeained on otsustanud nutikuud tähistada ühiselt. Õpetajad on õpilastele välja pakkunud aineteülese ja lõimitud põneva fotojahi, mille eesmärgiks on panna õpilasi märkama ning jäädvustama loodust ja tänavapilti meie ümber. Parimatest töödest tehakse maikuus suur virtuaalnäitus.

Mõned huvitavad näited ülesannetest:

Kutsume kõik õpilasi ja ka lapsevanemaid usinalt kaasa lööma!
Aprillikuu on nutikuu!
1. aprillil algas Tallinna koolides nutikuu! https://www.tallinn.ee/est/nutikuu/
Paljude põnevate tegemiste seas on TMG-l plaanis õpilased viia virtuaalsetesse muuseumitundidesse. 1. aprillil tegid 12. klassi õpilased otsa lahti ja külastasid Mati Undi muuseumi. Kuna riigieksam on lähenemas, siis valiti tundide seast "UNDI KIRJANDI KRIISIABI ÕPILASTELE".
Kirjutamist peljatakse selle keerukuse tõttu. Mati Unt on oma teoses “Vastne argimütoloogia” tõestanud, et kirjutada saab pea kõigest. Toetudes argimütoloogiatele ja eesti keele riigieksami kirjandi teemade valdkondadele, mõtiskleti probleemide ja näidete seostamise üle.
Suur tänu Mati Undi muuseumile ja Ingrid Oksaarele!
https://kirjanduskeskus.ee/matiunt/