Dokumendid

| Kodukord ja juhendid

| Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise kord

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise kordKooskõlastatud MG hoolekogu koosolekul 08.02.2011


Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise kord Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis lähtub EV Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusest RT I 2004, 81, 542

Kui märgukirja või selgitustaotluse esitaja soovib saada kirjalikku vastust tuleb kiri saata lisaks isiklikule e-posti aadressile ka Mustamäe Gümnaasiumi ametlikul e-posti aadressil kool@mg.edu.ee. Nimetatud aadressil saabunud kiri registreeritakse ja sekretär jälgib sellele vastamist.

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastatakse üldjuhul 10 tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest.

Ainult töötaja isiklikule e-posti aadressile saadetud kirjale ei pruugi vastust tulla kui ei ole eelnevat isiklikku kokkulepet. Klasside listidesse saadetud kirjadele vastamine toimub vastavalt osapoolte kokkuleppele.