Dokumendid

| Kodukord ja juhendid

| Loovtööde juhend

Alates 1. septembrist 2013 on loovtöö sooritamine põhikooli lõpetamise tingimuseks.

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis sooritavad loovtöö 8. klassi õpilased.

Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut. Loovtöö on individuaalõppe või rühmatöö vorm, mis annab võimaluse õpilase arengu suunamiseks kooliaasta vältel ning toimub õpilase ja juhendaja aktiivse suhtlemise teel.

Loovtöö võib olla uurimus, projekt, kunstitöö, jne (vaata loovtöö teemad).


Loovtöö koostamisega seotud tähtajad 2022/2023. õaLoovtöö koostamise juhend
Loovtöö teemad 2021/2022
Loovtöö teema valimise avaldus
Loovtöö kinnitusleht
Juhendaja hinnanguleht
Loovtöö elektroonne päevik
Tiitellehe näidis