Mustamäe koolide jalgpallivõistlus
11.- ja 12. mail osalesid meie kooli 5. klasside poisid Henry (5.c), Ron Sebastian (5.a), Kristofer (5.a), Markus (5.a), Jaan Oskar (5.a), Edward (5.d), Richard (5.d), Karl-Erik (5.d) Tallinna Mustamäe linnaosa koolide jalgpallivõistlustel. Kokkuvõttes saavutati tubli 4. koht.

Aitäh poistele südika võistlemise eest!

Liikumisaasta!
7.c klassi õpilane K.J. osales veebruaris Tallinna Haridusameti ja Tallinna Huvikeskus Kullo poolt väljakuulutatud olümpiale pühendatud suusatamise väljakutses, raames pidi terve olümpiamängude ajal (04.02-20.02) koguma suusatades kilomeetreid. 

Tubli suusatajana sai K. ka vahva auhinna:)

Kiidame ja tunnustame!
15. ja 16. veebruaril toimusid Tallinna XL koolinoorte spordimängude meistrivõistlused sulgpallis, millest võttis osa ligi 100 õpilast 22 koolist.

Meie koolist tulid auhinnalistele kohtadele järgmised õpilased:

• põhikooli õpilaste arvestuses - Robert Mander (8.b) III koht

• gümnaasium õpilaste arvestuses - Paul Kristjan Rajamägi (G1KRK) II koht ja Raul Martin Maidvee (G1L) III koht.

Palju õnne tublidele spordipoistele!

TMG uisupäev
Käimas on liikumise ja spordi teema-aasta. 17. veebruaril toimus ülekooliline uisupäev. 4.-12. klasside õpilastel oli meeldiv võimalus koos klassikaaslastega Mustamäe ja Nõmme uisupargis kauneid ringe teha. 

Samal ajal  tegid 1.a ja 1.b klassid spordipäeva, mille läbivaks teemaks olid Pekingi taliolümpiamängud. Enne võistlusi tehti soojendusharjutusi ning siis said õpilased oma tähelepanu, osavuse ja kiiruse proovile panna erinevates võistlustes ning liikumismängudes. 2. klasside õpilased koos õpetajatega korraldasid ühise sportliku hommiku, mis toimus kooli võimlas. Mõõtu võeti klassidevahelistes teatevõistlustes. Hiljem peeti maha lennupõhine rahvastepallimäng. 

Koos oli tore liikuda ja võistelda!

Olümpiakuu
Käimas on teema-aasta olümpiakuu ja algamas on  XXIV taliolümpiamängud, mis toimuvad Pekingis. Tallinna Haridusamet ja Tallinna Huvikeskus „Kullo“ kutsuvad kõiki Tallinna kooliperesid osa võtma olümpiale pühendatud suusatamise väljakutsest. 

Väljakutse raames peab olümpiamängude vältel (04.02-20.02) koguma suusatades kilomeetreid endale sobivas kohas ja ajal. Arvestus käib individuaalselt. Kõik, kes koguvad suusatades kokku vähemalt 17 kilomeetrit (täpselt nii mitu päeva kestab taliolümpia) ja lisavad oma tulemuse selleks ettenähtud keskkonnas (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJnsFPf53-Wxl03GbR2Bib6btz35UW4hZ7vawGPps3EcYO_g/viewform), osalevad  toredate auhindade loosimises. Eraldi auhinnad on välja pandud ka enim kilomeetreid kogunud iga klassiastme tüdrukule ja poisile. Lisaks tunnustatakse kõige rohkem suusatades kilomeetreid kogunud õpetajat. Võistlus toimub aususe põhimõttel ja oma tulemuse saavad kõik õpilased ise sisestada. 

 

Terves kehas on terve vaim ja head liikumislusti!

Liikuma Kutsuv Kool
Anname teada toredast uudisest - Tallinna Mustamäe Gümnaasium on liitunud Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga.

Peame väga  oluliseks kooli rolli õpilaste liikumisharjumuste kujundamisel. Käesoleval õppeaastal on meie koolis toimunud ja veel toimumas mitmeid liikumisega seotud ettevõtmisi (mh ülekoolilisi), mis toetavad Tallinna Haridusameti Koolispordi teema-aastat (nt ülekooliline lõimitud fotojaht, kükitamise vahetunnid, ülekooliline uisupäev jt). Samuti on koolis loodud tervise ja koolispordiga tegelev õpetajate töörühm. Traditsiooniliselt on meie koolis suurt rõhku pööratud talispordile ning igal aastal on toimunud ka spordipäevad.

Soovisime saada Liikuma Kutsuvaks Kooliks, kuna usume, et selle kaudu on võimalik tõsta kogu koolipere teadlikkust liikumise vajalikkusest, elavdada koolipäevi ning julgustada õpetajaid kasutama mitmekesisemaid metoodilisi võimalusi. Meil on juba õpetajaid, kes järgivad Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtteid ning jagavad oma praktikaid teiste õpetajate ja vanematega, kuid soovime, et võrgustik oleks laiem. Suureks väärtuseks peame võimalust programmis osalemise kaudu erinevatel koolitustel osaleda ja uusi ideid saada.

Olümpiakuu
Veebruariga algab liikumise, tervise ja koolispordi teema-aasta raames olümpiakuu (Citius. Altius. Fortius.) ning koos olümpiakuuga alustab ka spordimälumäng "Bumerang" veebis oma XIX hooaega. Ülemöödunud kevadel uue vormi saanud spordimälumäng "Bumerang Open 2022" küsimused on koostatud valdavalt Eesti ajakirjanduses ja sporditeabe väljaannetes ilmunud materjali põhjal ning need on ette valmistanud mälumängija ja spordiajaloolane Jaak Valdre. Kaheksal järjestikusel nädalal avaldatakse iga nädala alguses uue mängu, milles saab oma sporditeadmisi proovile panna. Selle aasta mälumängu teemadeks on eeskätt Tokyo OM 2020 (2021) ja jalgpalli EM 2020 (2021), kuid ka muud aktuaalsed küsimused.

Osaleda saab individuaalselt. Spordimälumängus "Bumerang Open 2022" osalemiseks tuleb minna veebileheküljele (https://www.malumang.ee/competition/1520/) ja määrata parool, märkida ära oma kontaktandmed ning kool ja klass.

Kõikide osalejate vahel moodustub veebileheküljel paremusjärjestus, kelle hulgast loositakse välja auhindu koostööpartneritelt.

Lisaks Tallinna Haridusametile toetavad spordimälumängu Bumerang mälumäng.ee ja Eesti Koolispordi Liit.

Sõudmine liikumistundides!
Sel nädalal oli õpilastel hea võimalus panna end proovile sõudmises - kooli rentis liikumistundide mitmekesistamiseks sõudeergomeetrid. 

Kiidame tublisid õpilasi!

Kükitamise väljakutse!
Tallinna Mustamäe Gümnaasium võttis vastu Tallinna linna spordihommiku väljakutse! 

Traditsioonilist spordihommikut peeti tänavu reedel, 26. novembril. Seekord on kõik õpilased oodatud suurele väljakutsele „Kükitades tugevaks ja targaks!“.

Meie koolist osales väljakutses 481 õpilast 1.-9. klassist. Kokku tehti kükke etteantud aja jooksul (1 min) 22 114.

Kiidame kõiki tublisid kükitajaid!

23.09. 2021 toimus Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi liikumispäev „Fotojaht“
Septembrikuu on kuulutatud liikumiskuuks – eesmärgiks on liikumisaktiivsuse suurendamine ning turvalise liikluskultuuri edendamine. Selle raames toimus Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi liikumispäev, mis kandis pealkirja “Fotojaht”. Õpilaste ülesandeks oli tutvuda oma kooli ümbrusega, liikudes värskes õhus ja tehes fotosid. Igale klassile anti juhend, kus oli märgitud eriilmelised objektid Mustamäel ja Nõmmel, mille juures on vaja teha lustlik klassipilt. Iga klass leppis õpetajaga kokku, mis järjekorras matkarada läbitakse.

Lisaks fotode tegemisele mõõdeti nutiseadme abil läbitud samme ja kilomeetreid. Matemaatikatunnis arvutati saadud tulemuste põhjal kokku kogu klassi läbitud teekond. Saadud tulemust arvestades vaadati koos loodussuunaõpetajaga ühiselt üle ja määrati kaardil, kui kaugele klass ja kogu kool oleks Tallinna piirilt jõudnud. Ajalootundide raames tuli õpilastel (5.-12. klass) otsida nutitelefoni abil infot omal valikul kas Nikolai von Glehni, Tallinna Tehnikaülikooli või Nõmme Spordikeskuse ajaloo kohta, mida hiljem tundides lühidalt tutvustati.

Lähtuvalt Tallinn 2035 arengustrateegiast on 2021/22. õppeaasta pühendatud liikumisele, tervisele ja koolispordile. Tervislik liikumine ja sport on hea nii kehalisele kui ka vaimsele tervisele. Läbi teema-aasta toetame ning arendame liikumise, tervise ja koolispordiga seonduvaid tegevusi, et Tallinnas oleks õnnelikud õppijad.

https://spark.adobe.com/video/Po933bex8nRIL

1C klassi avastart liikumiskuule!
Reedel, 10. septembril olid 1C klassi õpilased koolis ja tegid teistmoodi kunstitunni. Koos mõeldi liikumisele, tervislikule toitumisele ja silmailule -  kõigele sellele, mis tugevdab nii vaimset kui füüsilist tervist.

Lähtuvalt Tallinn 2035 arengustrateegiast on 2021/22. õppeaasta pühendatud liikumisele, tervisele ja koolispordile. Tervislik liikumine ja sport on hea nii kehalisele kui ka vaimsele tervisele. Läbi teema-aasta toetame ning arendame liikumise, tervise ja koolispordiga seonduvaid tegevusi, et Tallinnas oleks õnnelikud õppijad.