Meie Kool

| Kooli missioon

MISSIOON

Väärtustada õppimist ja kõrget koolikultuuri, mis aitab noorel areneda loovaks isiksuseks, kes:

VISIOON