Kontakt

65 47 292
Keskuse 18, Tallinn, 12911
Reg.nr. 75018503
 -  kool@mg.edu.ee
Kantselei vastuvõtt:
E 10.30 - 16.30
T 9.00 - 15.00
K 8.00 - 14.00
N 9.00 - 15.00
R 9.00 - 15.00
Telefonid:   Vastuvõtt
Direktor Marika Randma  -  marika.randma@mg.edu.ee k.213 53 617 720
Sekretär Marika Mets  -  kool@mg.edu.ee k.201 65 47 292
Õppejuht Kaire Pihelgas  -  oppejuht@mg.edu.ee k.212 53 939 163
Huvijuht Vello Rus  -  vello.rus@mg.edu.ee k.227  
Haridustehnoloog Artur Ivašina  -  haridustehnoloog@mg.edu.ee k.227 57 880 671
Koolipsühholoog Raili Vahermägi  -  raili.vahermagi@mg.edu.ee k.109 55 646 243  
Koolipsühholoog Robert Reiman  -  robert.reiman@mg.edu.ee k.219 53 497 585  
HEV õppe koordineerija Rita Kosapoeg  -  rita.kosapoeg@mg.edu.ee k.218 53 015 498
56 645 689
E 10-12, N 14-16
Õpetajate tuba   k.214 53 418 402  
Algklasside õpetajate tuba   k.172 53 029 757  
Raamatukogu Tiia Parker  -  tiia.parker@mg.edu.ee k.320 53 365 069
Tervisekabinet Anna-Greta Irval -  anna-greta.irval@kth.ee k.140 56 256 624
Direktori asetäitja majandusalal Arvi Taniloo  -  arvi.taniloo@mg.edu.ee k.150 53 310 208
Personalijuht Rita Kasak  -  rita.kasak@mg.edu.ee k.152 53 822 165
Valvelaud     53 413 291  

Registreerumine kooli juhtkonna ja tugipersonali vastuvõtule toimub e-posti või Stuudiumi teel.