Kehaline kasvatus

Jooksu ja tervisekõnni tunnid 2022/2023


Lisaks ühele tunniplaanijärgsele liikumiseõpetuse tunnile osalevad 6.-9. klassi õpilased nädala jooksul ühes jooksu ja tervisekõnni tunnis. Õpilane valib endale sobiva aja allaolevast graafikust ning registreerib oma kohaloleku valveõpetaja juures. Jooksu ja tervisekõnni tunnid toimuvad staadionil või Männi pargis iga ilmaga.

 
Esmaspäev 15.00-16.00
Teisipäev 14.00-15.00
Kolmapäev 15.00-16.00
Neljapäev 15.00-16.00

Õpetaja on alati kohal.

Iga õpilane peab osalema välitunnis 1 kord nädalas. Õpetaja fikseerib õpilase osalemise tunnis. Joosta ja kõndida saab ainult spordiriietes ja -jalanõudes.

Klass Sugu Jooks/Kõnd
6./7. kl T 30 min/40 min
6./7. kl P 30 min/40 min
8./9. kl T 35 min/45 min
8./9. kl P 35 min/45 min


Hindamine:
8-10 korda – A
7 korda – B
5-6 korda – D
1-4 korda – F+


Õpilased, kes käivad väljaspool kooli regulaarset füüsilist tegevust nõudvates treeningutes (vähemalt 3x nädalas), on võimalus saada vabastus graafiku järgsetest välitundidest. Selleks tuleb esitada oma kehalise kasvatuse õpetajale hiljemalt iga trimestri esimese nädala lõpuks klubi/ treeningu korraldaja poolt välja antud ametlik tõend/kiri, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:


G2 ja G3 klassidel toimub nädalas üks tunniplaanijärgne liikumisõpetuse tund, millele lisaks tuleb täita liikumispäevikud. Täpsemad juhised annavad aineõpetajad.

Õpilasel, kes on tervislikel põhjustel kehalise kasvatuse tunnist vabastatud ja ei saa osaleda praktilistes tegevustes, ei ole õigust tunnist puududa. Vabastatud õpilane abistab õpetajat tunni läbiviimisel või lahendab õpetaja poolt antud tunni teemat käsitlevat teoreetilist ülesannet. Vabastuse kohta esitab õpilane tunni algul õpetajale vastava lapsevanema tõendi. Lapsevanem võib õpetajat teavitada ka e-posti teel.
 
Pikemaajalise vabastuse korral määrab õpetaja õpilasele individuaalsed ülesande, mille õpilane lahendab/ koostab kodus (tööleht, referaat, essee, uurimistöö).”


Ujumine 2022/2023


Ujumistunnid toimuvad Arte Gümnaasiumis.

Ujumiste graafikud:

Klass E T K N R
4A 13.00   9.00   13.00
4B 9.00   13.00   9.00
4C 9.45   9.45   9.45
3C   9.30   9.30  
Tabelis toodud aeg on ujulasse laskmise aeg, vette minnake 15 minutit hiljem.

II poolaastal ujuvad 3.A ja 3.B. Ujumistunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti vahemikus 23.03 – 13.06 (v.a. koolivaheajad). Täpne ajakava selgub jaanuari lõpus.