Keele ja kultuuri teema-aasta


Lähtuvalt Tallinn 2035 arengustrateegiast on 2023/24. õppeaasta pühendatud erinevatele keeltele ja kultuurile laiemalt.

Eesmärgiks on võimestada ja tunnustada keele ning kultuuri eest seisvaid haridustöötajaid, kelleks on õpetajad ja teised keele ja kultuuriga seotud haridusasutuse töötajad.

Teema-aasta jaguneb teemakuudeks, mille raames Tallinna Haridusamet toetab ja organiseerib erinevaid tegevusi, et Tallinnas oleksid õnnelikud/õnnestunud õppijad. Samuti on teema-aasta fookuses eestikeelsele õppele üleminek.

Keeleõppe kuu

Hõimukuu

Maailmahariduse kuu

Traditsioonikuu

Mitme-kultuurilisuse kuu

Kodukuu

Sõnakunstikuu

Nutikuu

Euroopa keelte kuu

Mõnusad suvekuud