Tugiteenused

| Karjääriteenused

Tallinna Mustamäe Gümnaasium toetab õpilasi karjääri kujundamisel.

Õppeaastatel 2010-2014 osales Tallinna Mustamäe Gümnaasium SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse programmis „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“. Programmi rahastati EL Struktuurifondidest.Koolis toimuva karjääriõppe eesmärk on aidata õpilastel arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.


https://www.minukarjaar.ee/

Igal õppeaastal teeme aktiivset koostööd Eesti Töötukassa Tallinna Karjäärikeskuse karjääriinfospetsialistide ja karjäärinõustajatega, Tallinna Ülikooli, Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooliga.
Iga-aastase karjäärinädala raames viivad "Tagasi Kooli" tunde läbi lapsevanemad ja vilistlased.
Projekt "Elav Raamat" toob kooli kümneid huvitavaid ja tegusaid külalisi/erinevate elukutsete esindajaid, kes jagavad noortele oma karjääriteest ning igapäeva töö eripärast. Lastevanemate, vilistlaste ja teiste partnerite toel saavad teoks õppekäigud erinevatesse ettevõtetesse.
Aineõpetajate eestvedamisel osaletakse põnevates ja informatiivsetes haridusprogrammides ja muuseumite töötubades.
Aja- ja asjakohase karjääriinfo ja võimaluste vahendamine ning karjäärinõustamine (8.-12. klasside õpilastele) toetab õpilasi karjääriotsuste ja -valikute tegemisel.
12. klassidele toimub karjääriõppe valikkursus.
Oluline osa on ka karjääriõppe lõimimine õppeprotsessi ja ainetundidesse koostöös paljude tublide aineõpetajatega.